Perry Mason: The Case of

Perry Mason: The Case of the Scandalous Scoundrel. Wel goed, maar niet zo goed als ik het mij herinner. En ook: niet te geloven dat Raymond Burr al negen jaar dood is.

Zeg uw gedacht

Vriendjes

<insert standard disclaimer>

Alles wat hier staat is mijn eigen opinie. Het wordt niet nagelezen of goedgekeurd door mijn werkgever voor het on-line komt, en ik bied geen enkele garantie voor kwaliteit of correctheid.

Mijn werkgever is het niet noodzakelijk eens met wat ik schrijf, en het spreekt vanzelf dat hij dan ook op geen enkele wijze aansprakelijk kan zijn voor wat ik hier publiceer.