Agnes Claeys op TV daarnet!

Agnes Claeys op TV daarnet! Er zijn ondertussen al drie mensen die ik ken directeur van een school geworden: Pierre Vinck van het Sint-Barbaracollege, vroeger mijn klastitularis, Agnes Claeys van Paridaens in Leuven, en Marina Bogaert van het Atheneum Voskenslaan.

Wijs.

Zeg uw gedacht

Vriendjes

<insert standard disclaimer>

Alles wat hier staat is mijn eigen opinie. Het wordt niet nagelezen of goedgekeurd door mijn werkgever voor het on-line komt, en ik bied geen enkele garantie voor kwaliteit of correctheid.

Mijn werkgever is het niet noodzakelijk eens met wat ik schrijf, en het spreekt vanzelf dat hij dan ook op geen enkele wijze aansprakelijk kan zijn voor wat ik hier publiceer.