Alan Guth legt de Big Bang uit, en wie het nu nog niet begrijpt zal het nooit begrijpen.