Amertrack vordert goed. Peter is naar huis gaan werken wegens hier technisch werkloos. Enerzijds is het kweet-niet-hoe-vervelend dat die internetverbinding en telefoon uitligt, maar anderzijds is het echt wel gezellig: programmeren en nadenken zonder onderbrekingen, wijs.