Bianca dus naar huis. Ze staat gelijk gewoonlijk stom te doen.