Haha, no points for guessing

Haha, no points for guessing the programming background here:

<cfcomponent>
<cffunction name=”getLocalTime”>
<cfargument name=”anArgument” type=”boolean” default=”1″>
<cfscript>
serverTime=now();
localStructure=structNew();
localStructure.Hour=DatePart(“h”, serverTime);
localStructure.Minute=DatePart(“n”, serverTime);
</cfscript>
theReturn = “#localStructure.Hour#:#localStructure.Minute#”
<cfreturn theReturn>
</cffunction>
</cfcomponent>

Jongens ik haatte die stomme Director-conventies, met the en my en alles: set myHLoc = the locH of sprite 1, jaja.

Zeg uw gedacht

Navigatie

Vorige entry:

Volgende entry:

» homepagina, archief

Vriendjes

<insert standard disclaimer>

Alles wat hier staat is mijn eigen opinie. Het wordt niet nagelezen of goedgekeurd door mijn werkgever voor het on-line komt, en ik bied geen enkele garantie voor kwaliteit of correctheid.

Mijn werkgever is het niet noodzakelijk eens met wat ik schrijf, en het spreekt vanzelf dat hij dan ook op geen enkele wijze aansprakelijk kan zijn voor wat ik hier publiceer.