O ja! En bijna vergeten:

O ja! En bijna vergeten: het evenement van vandaag: na het seminarie kreeg iedereen een webcam mee. Er waren er nog over, en ik heb er mee naar huis genomen. En dat werkt ook al zo goed!!!

Scène: ik zit in de keuken, Sandra in het bureau, ik met Zelie op mijn schoot en Sandra met Louis, en we kunnen met elkaar spreken!! In beeld en geluid!!!

Ik zat bovendien dan ook nog op tinternet met draadloos!! Miljaar on n’arrête pas le progrès.

One Comment

  • Jo kwam al klagen dat het niet op Win2kServer zou werken, de klojo. In elk geval zit Bart D met een machien dat kan pingen, maar niet kan naar gepinged worden!!! AAARGH Fucking weer crash-vrijdag zonder de personen die het eigenlijk wel moeten doen!

Zeg uw gedacht

Vriendjes

<insert standard disclaimer>

Alles wat hier staat is mijn eigen opinie. Het wordt niet nagelezen of goedgekeurd door mijn werkgever voor het on-line komt, en ik bied geen enkele garantie voor kwaliteit of correctheid.

Mijn werkgever is het niet noodzakelijk eens met wat ik schrijf, en het spreekt vanzelf dat hij dan ook op geen enkele wijze aansprakelijk kan zijn voor wat ik hier publiceer.