Ook interessant: hoe NT eigenlijk

Ook interessant: hoe NT eigenlijk gemaakt werd door de mensen van VMS.


VMS TermNT Translation
Interrupt Priority Level (IPL)Interrupt Request Level (IRQL)
Asynchronous System Trap (AST)Asynchronous Procedure Call (APC)
Fork ProcedureDeferred Procedure Call (DPC)
I/O Request Packet (IRP)I/O Request Packet (IRP)
Bug CheckBug Check
System ServiceSystem Service
sys.exentoskrnl.exe
Paged PoolPaged Pool
Nonpaged PoolNonpaged Pool
Look aside ListLook aside List
SectionSection

En nog:

VMSNT
Process scheduler implements 32 priority levels split into halvesProcess scheduler implements 32 priority levels split into halves
Process scheduler never lowers a process’ priority below the priority level the application programmedProcess scheduler never lowers a process’ priority below the priority level the application programmed
Uses boosting to handle CPU hoggingUses boosting to handle CPU hogging
Supports SMPSupports SMP
Digital introduces kernel threads in VMS 7.0NT 3.1 uses kernel threads
Relies heavily on memory-mapped filesRelies heavily on memory-mapped files
Uses demand-paged virtual memory for physical memory managementUses demand-paged virtual memory for physical memory management
Uses working sets with a clock-based replacement algorithmUses working sets with a clock-based replacement algorithm
Balance Set Manager uses swapping to handle the system’s memory demandsBalance Set Manager doesn’t use swapping
Supports a layered-driver model throughout the device driver stacksSupports a layered-driver model throughout the device driver stacks
Implements asynchronous packet-based I/O commandsImplements asynchronous packet-based I/O commands
Represents resources as objects managed by an Object ManagerRepresents resources as objects managed by an Object Manager
Security subsystem based on objects with access control lists (ACLs)Security subsystem based on objects with ACLs
MONITORPerformance Monitor
BACKUPNT Backup

Mar bon, zovel zegt dat allemaal niet natuurlijk: al die lage-niveaudingen zijn misschien wel van VMS meegenomen, maar enerzijds zijn er ondertussen al enorm veel dingen aan verbeterd, anderzijds is er “het hele verhaal middleware” zoals onze hollandse vrienden zouden zeggen, derderzijds is er de desktop en zo, die helemaal niet van VMS komt maar van PARC en zo, en vierderzijds is er al wat ze meegenomen hebben na het afbreken van de samenwerking met IBM over OS/2.

One Comment

Zeg uw gedacht

Vriendjes

<insert standard disclaimer>

Alles wat hier staat is mijn eigen opinie. Het wordt niet nagelezen of goedgekeurd door mijn werkgever voor het on-line komt, en ik bied geen enkele garantie voor kwaliteit of correctheid.

Mijn werkgever is het niet noodzakelijk eens met wat ik schrijf, en het spreekt vanzelf dat hij dan ook op geen enkele wijze aansprakelijk kan zijn voor wat ik hier publiceer.