Haha, no points for guessing

Haha, no points for guessing the programming background here: <cfcomponent> <cffunction name=”getLocalTime”> <cfargument name=”anArgument” type=”boolean” default=”1″> <cfscript> serverTime=now(); localStructure=structNew(); localStructure.Hour=DatePart(“h”, serverTime); localStructure.Minute=DatePart(“n”, serverTime); </cfscript> theReturn = “#localStructure.Hour#:#localStructure.Minute#” <cfreturn theReturn> </cffunction> </cfcomponent> Jongens ik haatte die stomme Director-conventies, met the en my en alles: set myHLoc = the locH of sprite 1, jaja.

Nog wat foto’s en vrac:

Nog wat foto’s en vrac: Reclameposters voor een fuif van het VEK (de Vlaamse Economische Kring, studentenvereniging van de richting Economie). Da’s nu al sinds mensenheugenis dat ze exact hetzelfde ontwerp gebruiken. Louis ’s morgens. Hier heeft hij nog wat last van een allergische reactie op zijn beademingstoestel. Da’s nu gelukkig aan het overgaan.   […]