’t Is bevestigd: drie weken

’t Is bevestigd: drie weken na elkaar de zondag een allergie-aanval. De zondag is de enige dag dat ik meer dan pakweg een uur aan een stuk beneden ben. Ik ben allergisch aan iets beneden.

Zeg uw gedacht

Vriendjes

<insert standard disclaimer>

Alles wat hier staat is mijn eigen opinie. Het wordt niet nagelezen of goedgekeurd door mijn werkgever voor het on-line komt, en ik bied geen enkele garantie voor kwaliteit of correctheid.

Mijn werkgever is het niet noodzakelijk eens met wat ik schrijf, en het spreekt vanzelf dat hij dan ook op geen enkele wijze aansprakelijk kan zijn voor wat ik hier publiceer.