’t Is bevestigd: drie weken na elkaar de zondag een allergie-aanval. De zondag is de enige dag dat ik meer dan pakweg een uur aan een stuk beneden ben. Ik ben allergisch aan iets beneden.