Tip van Big Brother aan Peter: Anick heeft Heidi genomineerd zondag, en diezelfde avond heben ze wel met elkaar gezoend.