Urgh: er zit in het

Urgh: er zit in het asielcentrum in afwachting van deportatie een familie uit Georgië, met een dochtertje van vier. Ze woonden al jaren bij een onthaalgezin ergens in Wallonië, en nu moeten ze weg. Dat zou toch niet mogen. Och here dat meisje. En haar vriendinnetjes van op school komen protesteren aan het asielcentrum, vies vies vies.

Zeg uw gedacht

Vriendjes

<insert standard disclaimer>

Alles wat hier staat is mijn eigen opinie. Het wordt niet nagelezen of goedgekeurd door mijn werkgever voor het on-line komt, en ik bied geen enkele garantie voor kwaliteit of correctheid.

Mijn werkgever is het niet noodzakelijk eens met wat ik schrijf, en het spreekt vanzelf dat hij dan ook op geen enkele wijze aansprakelijk kan zijn voor wat ik hier publiceer.