Die SARS-epidemie, ’t is wel iets. Maar waar niemand bij stil staat, is wat voor economische ramp dat wel niet is voor buiksprekers! Nu iedereen rondloopt met zo’n ademhalingsmaskertje, kan iedereen zich voordoen als buikspreker, en zijn echte gediplomeerde ventriloquisten natuurlijk werkloos. Kch!