Bon; Dan ga ik nog wat werken van barmhartigheid gaan doen. De zieken verzorgen bijvoorbeeld. En ook wel: de hongerigen, min casu mezelf, spijzen en de dorstigen, in casu ook mezelf, laven.