Bon; Dan ga ik nog

Bon; Dan ga ik nog wat werken van barmhartigheid gaan doen. De zieken verzorgen bijvoorbeeld. En ook wel: de hongerigen, min casu mezelf, spijzen en de dorstigen, in casu ook mezelf, laven.

Zeg uw gedacht

Vriendjes

<insert standard disclaimer>

Alles wat hier staat is mijn eigen opinie. Het wordt niet nagelezen of goedgekeurd door mijn werkgever voor het on-line komt, en ik bied geen enkele garantie voor kwaliteit of correctheid.

Mijn werkgever is het niet noodzakelijk eens met wat ik schrijf, en het spreekt vanzelf dat hij dan ook op geen enkele wijze aansprakelijk kan zijn voor wat ik hier publiceer.