En nog 100 keer meer dan Peter naar die nieuwe Matrix-historie, kijk ik uit naar X-Men 2.

20 april!