Leve Microsoft! Ze hebben nu

Leve Microsoft! Ze hebben nu een obfuscator uitgebracht voor MSIL:

Dotfuscator uses a patented Overload Induction renaming system (available in the Professional edition), which renames as many methods as possible to the same name. While your programming logic is not destroyed by this process, it is rendered incomprehensible.

For example, take the following sample code:

private void CalcPayroll(SpecialList employeeGroup)
{
while(employeeGroup.HasMore())
{
employee = employeeGroup.GetNext(true);
employee.UpdateSalary();
DistributeCheck(employee);
}
}

After applying Overload Induction obfuscation, the reverse-engineered code looks like the following:

private void a(a b) {
while(b.a()) {
a = b.a(true);
a.a();
a(a);
}
}

Zeg uw gedacht

Vriendjes

<insert standard disclaimer>

Alles wat hier staat is mijn eigen opinie. Het wordt niet nagelezen of goedgekeurd door mijn werkgever voor het on-line komt, en ik bied geen enkele garantie voor kwaliteit of correctheid.

Mijn werkgever is het niet noodzakelijk eens met wat ik schrijf, en het spreekt vanzelf dat hij dan ook op geen enkele wijze aansprakelijk kan zijn voor wat ik hier publiceer.