Nog iets dat we nu weten: een <cfchart> mag niet meer dan 16 <cfchartseries> hebben, of de server ontploft.