’t Is verdomme weer van dat: ik heb heelder pagina’s vergelijkende studie van de websites van de belangrijkste politici van Vlaanderne geschreven, en Radio Userland heeft ze opgevreten. Wég!

Fuck it, ik moet echt werk maken van mijn eigen weblogprogramma. Niet gemakkelijk met twee zieke kinderen in de buurt, maar alla.