Fascinating: hoe De Beers en co erin geslaagd is om diamant, dat eigenlijk absoluut helemaal niet zeldzaam is, en waar eigenlijk niet veel vraag naar was, als zowat het meest waardevolle en begerenswaardig goed op aarde te laten percipiëren. Niet zomaar in één land, maar over de hele wereld. En niet eens toevallig, maar door een intensieve, gecoördineerde en volgehouden campagne. Tsss. In Japan bijvoorbeeld:

Until 1959, the importation of diamonds had not even been permitted by the postwar Japanese government. When the campaign began, in 1967, not quite 5 percent of engaged Japanese women received a diamond engagement ring. By 1972, the proportion had risen to 27 percent. By 1978, half of all Japanese women who were married wore a diamond; by 1981, some 60 percent of Japanese brides wore diamonds. In a mere fourteen years, the 1,500-year Japanese tradition had been radically revised. Diamonds became a staple of the Japanese marriage. Japan became the second largest market, after the United States, for the sale of diamond engagement rings.

Enfin, wijs artikel.