…met het dualisme gelijk van bij de gnostismen. Nè.