Ooo nostalgie

Een query van mij van 20 augustus 1999 — ik dacht dat ik in dit tijd veel viezere SQL schreef.

SELECT aut_name, aut_id, aut_picture, aut_birthdate, aut_deathdate, aut_bio, function_id, function_name,
book_title, book_year, book_pages, book_id, book_price, book_isbn, book_originaltitle,
publisher_name,
owner_name,
series_name, series_id, book_series_number
FROM tblOwners
RIGHT JOIN (
tblPublishers
RIGHT JOIN (
tblSeries
RIGHT JOIN (
tblBooks
LEFT JOIN (
tblAuthors
RIGHT JOIN (
tblBook_Authors
LEFT JOIN
tblFunctions ON tblBook_Authors.ba_function_id=tblFunctions.function_id)
ON tblAuthors.aut_ID = tblBook_Authors.ba_aut_ID)
ON tblBooks.book_ID = tblBook_Authors.ba_book_ID)
ON tblSeries.series_id = tblBooks.book_series_id)
ON tblPublishers.publisher_id = tblBooks.book_publisher_ID)
ON tblOwners.owner_id = tblBooks.book_owner_id
WHERE book_id=#attributes.book_id#
ORDER BY aut_name, series_name, book_series_number, book_year, book_title

De reden dat ik daar was, was dat ik –om iets in een ander programma te testen– een lijst van boeken, auteurs en ISBN-nummers nodig had. En dus:

SELECT book_title, book_isbn, aut_name
FROM tblBooks, tblBook_Authors, tblAuthors
WHERE book_ID=ba_book_ID AND ba_aut_id=aut_id AND ba_primary=1

Tsk tsk. Ik zou eigenlijk dringend die boekdatabase moeten aanpassen… Ik heb echt wel zin, maar tijd? Aaaaa!

Zeg uw gedacht

Navigatie

Vorige entry:

Volgende entry:

» homepagina, archief

Vriendjes

<insert standard disclaimer>

Alles wat hier staat is mijn eigen opinie. Het wordt niet nagelezen of goedgekeurd door mijn werkgever voor het on-line komt, en ik bied geen enkele garantie voor kwaliteit of correctheid.

Mijn werkgever is het niet noodzakelijk eens met wat ik schrijf, en het spreekt vanzelf dat hij dan ook op geen enkele wijze aansprakelijk kan zijn voor wat ik hier publiceer.