Query

Van “maak eens een leesbare query”:

SELECT tblObjects.object_ID, tblObjects.object_OT, tblObjects_LayoutstringGroup_Parent.object_ID AS parentObj,
tblLayoutStringGroups_Parent.layoutStringGroup_code AS parent, tblObjects_LayoutstringGroup.object_ID AS groupObj,
tblLayoutStringGroups.layoutStringGroup_code, tblLayoutStrings.layoutString_ID, tblLayoutStrings.layoutString_layoutStringGroup_ID,
tblLayoutStrings.layoutString_code, tblLayoutStringGroups.layoutStringGroup_parent_ID
FROM tblLayoutStrings INNER JOIN
tblLayoutStringGroups ON tblLayoutStrings.layoutString_layoutStringGroup_ID = tblLayoutStringGroups.layoutStringGroup_ID INNER JOIN
tblLayoutStringGroups tblLayoutStringGroups_Parent ON
tblLayoutStringGroups.layoutStringGroup_parent_ID = tblLayoutStringGroups_Parent.layoutStringGroup_ID INNER JOIN
tblObjects ON tblLayoutStrings.layoutString_ID = tblObjects.object_ID INNER JOIN
tblObjects tblObjects_LayoutstringGroup ON tblLayoutStringGroups.layoutStringGroup_ID = tblObjects_LayoutstringGroup.object_ID LEFT OUTER JOIN
tblObjects tblObjects_LayoutstringGroup_Parent ON
tblLayoutStringGroups_Parent.layoutStringGroup_ID = tblObjects_LayoutstringGroup_Parent.object_ID
WHERE (tblLayoutStrings.layoutString_code LIKE ‘%settings%’)

…terwijl achteraf natuurlijk

select object_ID from tblObjects where object_OT=’LSG’ and object_ID not in (select layoutstringgroup_id from tblLayoutstringGroups)

genoeg was.

update: ik bedoelde precies het omgekeerde:

select * from tblLayoutStringGroups where layoutStringGroup_ID not in (select object_id from tblObjects where object_OT=’LSG’)

Must-read-weblog entries! :)

Zeg uw gedacht

Navigatie

Vorige entry:

Volgende entry:

» homepagina, archief

Vriendjes

<insert standard disclaimer>

Alles wat hier staat is mijn eigen opinie. Het wordt niet nagelezen of goedgekeurd door mijn werkgever voor het on-line komt, en ik bied geen enkele garantie voor kwaliteit of correctheid.

Mijn werkgever is het niet noodzakelijk eens met wat ik schrijf, en het spreekt vanzelf dat hij dan ook op geen enkele wijze aansprakelijk kan zijn voor wat ik hier publiceer.