Redesign IV

Nog wat geprutst: datum/tijd en permalink onder titel van de entry gezet, commentaar en trackback onderaan rechts, een lijntje onder elke entry, <p> in een entry een beetje insprong gegeven (en ondertussen weer weggehaald), wel twintig keer van font veranderd om uiteindelijk weer naar Georgia terug te keren (vooral omdat ik Georgia mooi vind, dat het standaard zou moeten geïnstalleerd staan op een beetje moderne Windows-PC, én dat het een echte italic heeft).

En het beeld bovenaan zou nu automatisch moeten gegenereerd worden, random uit een lijst van beelden. Op dergelijke momenten is ColdFusion toch echt wel enorm gemakkelijk:

<cfdirectory name="images" action="list" directory="#expandpath("images/")#" filter="topback*.*">

om de lijst van alle topback*.*-beelden in een query te steken, en dan

<cfcontent file="#expandpath("images/"&images.name[randrange(1,images.recordcount)])#" type="image/jpeg">

om een random beeld van die lijst naar de client te smijten. Tsssss.

Zeg uw gedacht

Navigatie

Vorige entry:

Volgende entry:

» homepagina, archief

Vriendjes

<insert standard disclaimer>

Alles wat hier staat is mijn eigen opinie. Het wordt niet nagelezen of goedgekeurd door mijn werkgever voor het on-line komt, en ik bied geen enkele garantie voor kwaliteit of correctheid.

Mijn werkgever is het niet noodzakelijk eens met wat ik schrijf, en het spreekt vanzelf dat hij dan ook op geen enkele wijze aansprakelijk kan zijn voor wat ik hier publiceer.