Wegens alsdat de connecties naar de server vol zitten en ik dus niet aan de SQL Server kan, moet ik dergelijke inaniteiten programmeren:

<cfinclude template=”../generated/layoutStrings_#iif(structkeyexists(data,”language”),”data.language.xmltext”,de(“nl”))#.cfm”>

’t Is proper.