…zijn de wereld niet uit.

Operatie vanavond rond zes à zeven uur in plaats van vijf uur, en ’t zal niet twee à drie
uur duren, maar een heel eind langer: de laatste beelden tonen blijkbaar dat niet één maar twee wervels kapot zijn: L1 is verbrijzeld en naar achter geschoven, en D12, de onderste dorsale wervel juist boven L1, is ook gecompressiegefractureerd.

Dus het wordt: twee vijzen in D11, twee vijzen in D12, niets, twee vijzen in L2. En ertussen een plaat, die de vier wervels immobiliseert.

Tss.

Het goeie nieuws is dat ze mij het audiovisueel materiaal (de scans en zo) gaan e-mailen.

Yay!