Wie zegt er hier dat buurtcomités niets doen? Vorig jaar gevraagddoor de bewonersvergadering en nu beslist door de stad:

woonerf.gif

Onze straat en de aanpalende Gelukstraat worden een woonerf! De straten worden dus verkeersluw, en er zal geen materiaal- of niveauverschil meer zijn tussen voetpad en straat.

Fijn.