Kranten

Goeie help.

De Amerikaanse minister van Defensie Donald Rumsfeld verklaarde deze week dat hij geen kranten meer leest. En ook de Amerikaanse president George W. Bush heeft een broertje dood aan kranten lezen of tv-nieuws bekijken. In een interview met The Washington Times zegt Bush dat kranten en tv-journaals de “zuivere oordeelsvorming” vertroebelen. Bush houdt van een duidelijk zicht op de zaken en aandacht besteden aan foutieve opinies of de opinie van iemand met een van de realiteit losgerukte visie kan behoorlijk frustrerend zijn”.
Bush gaat er bovendien prat op dat zijn echtgenote Laura en zijn medewerker Andrew Card voor hem het nieuwsaanbod filteren. Volgens Card klopt het beeld van
Bush-de-niet-krantenlezer niet helemaal. ,,De president leest dagelijks het sportkatern.”

Vie het weblog van de Standaard.

Zeg uw gedacht

Navigatie

Vorige entry:

Volgende entry:

» homepagina, archief

Vriendjes

<insert standard disclaimer>

Alles wat hier staat is mijn eigen opinie. Het wordt niet nagelezen of goedgekeurd door mijn werkgever voor het on-line komt, en ik bied geen enkele garantie voor kwaliteit of correctheid.

Mijn werkgever is het niet noodzakelijk eens met wat ik schrijf, en het spreekt vanzelf dat hij dan ook op geen enkele wijze aansprakelijk kan zijn voor wat ik hier publiceer.