Het Vlaams Blok is blijkbaar zijn imago van populistische laagste gemene deler-partij beu.

Het is dàt, of ze hebben een advokaat die teksten op hun website schrijft:

En daarnaast, in het onwaarschijnlijke geval dat iets dergelijks toch zou gebeuren, quod certissime non, dan nog zijn de voorstellen van Landuyt veel te weinig verregaand om tot resultaten te komen.

U zei? Quod certissime non?

In hetzelfde artikeltje wordt trouwens ook nog van cultuur gesproken, en wel van “de Vlaamse expressieve schilder Octave Landuyt”.

Expressieve schilder, heh.

En voor de mensen die nu nog niet wisten wat ad hominem betekent—van op dezelfde pagina stukjes uit de reactie van het Blok op een artikel van Mark Eyskens in de Standaard:

Mark Eyskens pleegde vandaag in de voormalige kwaliteitskrant De Standaard nog eens een stukje haatproza tegen onze partij. Voor de verandering. […] vleesgeworden arrogantie Eyskens […] ‘professor’ Eyskens […] Leuvense staatsman-kladschilder […] sjoemelaar Eyskens […] Het groot licht van Leuven […] intellectueel oneerlijke Mark Eyskens […]

Er zijn nog zekerheden.