Over het Vlaams Blok: De CD&V-informateur is nog niet bekomen van zijn eerste gesprek met het Blok. Niet alleen bleken de Blok-verantwoordelijken maar weinig vertrouwd te zijn met de concrete dossiers. Achteraf vertelden ze voor de camera’s net het omgekeerde van wat ze binnenskamers aan de informateur hadden gezegd.

Tja.