Live and learn

Een mens leert alle dagen bij.

Ik had er nooit bij stilgestaan, maar Griekse mythen die voor ons allemaal zo statisch en duidelijk lijken, zijn vaak geschreven door mensen. Uitgevonden, of samengesteld uit stukken van andere verhalen.

Pak Medea. De grond van het verhaal voor ons is, denk ik toch, het gegeven dat Medea haar eigen kinderen doodt.

Blijkt dat dat pas zo is sinds Euripides’ medea: daarvoor bestondt het verhaal van Medea wel, en werden haar kinderen ook wel gedood, maat ’t is Euripides die haar haar eigen kinderen laat dooddoen.

Thought provoking.

Zeg uw gedacht

Navigatie

Vorige entry:

Volgende entry:

» homepagina, archief

Vriendjes

<insert standard disclaimer>

Alles wat hier staat is mijn eigen opinie. Het wordt niet nagelezen of goedgekeurd door mijn werkgever voor het on-line komt, en ik bied geen enkele garantie voor kwaliteit of correctheid.

Mijn werkgever is het niet noodzakelijk eens met wat ik schrijf, en het spreekt vanzelf dat hij dan ook op geen enkele wijze aansprakelijk kan zijn voor wat ik hier publiceer.