’t Snoens wordt de cafe op toafel gezet
En Maria roept ‘es ’t er gien belet’
D’ien achter d’ander komt binnen
En de flakke die komt veur de pinne
En doar wordt gebabbeld en gedronken en getikt
Sofie die heeft heur in d’hoaste verslikt
Marie valt van zattigheid van heure stoel
Prudence hêwt nooit heur smoel

In mijn stroatse zijn ’t allemaal komeren
Alles wat er doar gebeurt
Niemand die kan ter passeren
Of ze worden gekierd en gekeurd
Deur de spleten van ulder gordijnen
Worden de moaten gepakt
Mee een wijf of tien hen z’het al gezien
En ze weten alles bovendien
Over liefde en geld
Wordt er veel gekweld
In mijn stroatse wordt alles verteld