Archief voor oktober 2004

 

Told ya so

vrijdag 1 oktober 2004 in (geen categorie). Permanente link | 2 reacties

Kijk, zie je wel. DHL en de bananenrepubliek.

Niet dat ik er een gewoonte van maak naar de website van het Blok te gaan, maar er stond een behulpzame link in deze commentaren op een entry van het weblog van de Standaard.

Link van de hand van ene Koen Godderis, die ik bijna grappig vond en als een triestige randdebiel wou afschrijven. Tot ik plots bedacht dat ik die mens helemaal niet ken, en het niet is omdat hij een zielig en tegelijk zwaar beangstigend wereldbeeld ten toon spreidt in die paar commentaren, dat hij ook noodzakelijk een idioot is.

Misschien is het wel een troll, en dan: chapeau!

Er blijft natuurlijk de kans dat hij alles echt letterlijk meent, en in dat geval: ’t was, euh, allemaal een graptje, meneer Godderis. Ik zoek geen problemen, nee meneer. I, for one, welcome our new Flemish Block overlords.

[Je l’ai échappé belle: bijna had ik gezegd “in dat geval zeg ik samen met Jacques Dutronc: je retourne ma veste“, tot ik bedacht dat dat me heel zwaar naar Elio di Rupo en miljardentransferts zou doen ruiken]

Zucht. Natuurlijk heeft De Standaard het volste recht om zich kwaad te maken, ook op de politiek, ook op de politiekers in het algemeen. Het is gewoon dat het om depressief van te worden is, zo voorspelbaar dat het was. Moeten we nu met z’n allen vijf keer nadenken voor we iets zeggen, bang dat het Vlaams Blok (of voor mijn part de Maoisten, of het Lichtend Pad) het gaan gebruiken in hun propaganda?

Instinctief zou ik denken van niet, because then they’ve already won, zoals onze Amerikaanse vrienden het zo mooi verwoorden. Maar ’t is verdorie niet gemakkelijk.

Ik krijg van de hele situatie-Vlaams Blok verdacht zware flashbacks naar jaren van gepest geweest te zijn op school. Daar leek het ook dat wat ik ook deed of zei, het alleen maar erger maakte.

In mijn idee zijn er drie manieren om van een pest-situatie af te geraken:

 1. Gewoon terugdoen. Systematisch de pesters uitdagen. Stil blijven glimlachen. Rustig blijven herhalen “zeg, vetzak, hoe gaat er nog mee? nog altijd gebuisd voor latijn? ah nee, juist, gij deed moderne zeker?” Of nog “zijde gij mij nu aan ’t kloppen omdat er weer puisten op uw vet gezicht bijgekomen zijn? zijde gij daar zelf niet vies van, al die etter? stinkt dat niet te veel?”
 2. Inbinden. Niet reageren. Als er een pester afkomt, gewoon rechtsomkeert maken, of contact vermijden. Nooit iets terugzeggen, en zéker niet tussenkomen als ze iemand anders te stekken hebben.
 3. De oorzaak van het probleem (laten, helpen) opzoeken, de pesters zelf laten inzien wat ze doen, waardoor ze normaal gezien vanzelf zouden moeten stoppen. En in het eigen hart kijken en zien wat het precies is dat u een slachtoffer maakt, en dààr ook iets aan veranderen, zodat het pesten ook vanzelfs stopt.

Vertaald naar Blok vs. de rest van ons-termen:

 1. Terugslaan en uitdagen: de houding van Blok<>Watch en consoorten. Gaat van niet bijzonder productief wegens preaching to the choir helemaal tot aan contra-productief, zoals in mijn ogen de Stem 72-campagne hier in Gent een paar maand geleden.
 2. Inbinden: wat sommige media doen/gedaan hebben, en wat in Wallonië met het Front National gebeurt. Doodzwijgen. Doen alsof er neusbloeding is. Dat werkt misschien met pesters (alhoewel, het ich war ja kein Kommunist-syndroom geldt daar ook), maar het werkt niet met een gesubsdieerde partij die jaar in jaar uit propaganda kan laten drukken op kosten van de gemeenschap.
 3. Tough on idiocy, tough on the causes of idiocy: ongetwijfeld de enige goeie en lange-termijn-oplossing, maar verdorie niet gemakkelijk. En samen met mij, weet blijkbaar niemand echt hoe het moet. De politiek moet dichter bij de burger staan? Open debatcultuur? Cordon sanitaire? Het Blok als een gewone partij behandelen? Het Blok is geen partij zoals alle andere? Allemaal geprobeerd, allemaal mislukt.

Ik blijf erbij: ik stel voor dat het Vlaams Blok systematisch op alle debatten uitgenodigd wordt op televisie, maar dan op voorwaarde dat niet Dewinter, niet Annemans en niet Vanhecke langskomen. Laat de mindere goden zichzelf maar komen vastpraten. Enkel echte Blokkers natuurlijk, de Morels en Verstrepens van deze wereld hoeven niet mee te doen, of het moet zijn dat ze het hele programma, 70 punten incluis, ondertekenen.

Nee, laat nog eens een De Man aan het woord, of Alexandra Colen misschien. In echte debatten en echte interviews. En leg een strikt verbod op slogantaal op. Alleen realistische en constructieve voorstellen. En dàn zullen we misschien wel zien hoe intern consistent dat hele Vlaams Blok is. En hoeveel echte oplossingen ze kunnen bieden.

Ach wat, voor mijn part mag zelfs “een ex-miss die eerst in Kwik en later als geschorst advocate ladderzat in de goot belandde” naar de studio komen!

Blow by blow

vrijdag 1 oktober 2004 in (geen categorie). Permanente link | 3 reacties

This is Michel Vuijlsteke, reporting live from his trekzetel in Gent, Belgium: the 2004 Presidential Debate.

De spelers: John Kerry, voor de democraten. George Bush Jr., voor de republikeinen. Jim Lehrer, voor het publiek.

Foreign policy & homeland security. Vragen en specifieke dingen door Lehrer zelf, kandidaten niet geïnformeerd. Specifieke regels voor hoeveel tijd ze mogen gebruiken voor de vragen: twee minuten, 90 seconden rebuttal, eventueel nog een verlenging van 2 x 30 seconden. Met excuus bij voorbaat voor spellingsfouten.

De kandidaten geven malkander ene hand, en Kerry is groter dan Bush, hè hè.

Eerste vraag aan Kerry. Of hij het beter kan doen dan Bush om een 9/11 attack te voorkomen. Kerry antwoordt niet direkt, hij bedankt iedereen eerst. En hij zegt dat amerika veiliger is wanneer ze een sterke alliantie leiden. Dat Bush dat niet doet. En hij gaat meteen over Irak beginnen. Miljaar hij is nerveus. Maar hij slaat wel direkt terug. Niet over homeland security per se, maar bon.

Bush geraakt niet meteen uit zijn woorden, en spreekt meteen over hoe de mensen in zijn gebeden zijn. Hij zegt hoe 75% van de mensen van Al Qaeda al voor het gerecht gekomen zijn. Tien miljoen mensen hebben geregistreerd omt e stemmen in Afghanistan. En hij zag een dreiging in Irak die hij meteen aangepakt heeft. Hij zegt dat hij tegen de WMD’s is: kijk maar, Lybië heeft zijn wapens afgegeven. En ze zijn voor vrijheid.

Zal de verkiezing van Kerry het risico op een aanval verhogen? Bush: hij denkt niet dat Kerry gaat winnen. Hij heeft zelf moeilijke beslissingen genomen, en mensen weten wat hij denkt, en dat is de beste manier om veilig te blijven. Een idiologie van de haat, mensen die overal zullen aanvallen, in Rusland, in Irak, tralala, en de beste manier om ze te verslaan is om constant in de aanval te blijven en vrijheid te verspreiden. TIEN MIJOEN in afghanistan!! En in IRak, ja, ’t is moeilijk, maar dat is alleen maar omdat de vijand.

Smart means not diverting your attention from the real world aginst terrorism in Afghanistan an d vierting it towards Iraq. De president heeft een enorme beoordelingsfout gemaakt, en Kerry is content dat allerlei militaire mensen voor hem zijn. En Bush heeft de hunt voor Bin LAden ge-outsourced aan afghaanse warlords. Right on!

Waar heeft Bush fouten gemaakt? Kerry: waar moet ik beginnen? Flip flops over UN of niet UN, over “last resort” of niet om ten oorlog te trekken. En nu is de VS 90% van de doden en 90% van de kost. Miljarden die naar nuttige dingen zouden kunnen gaan. En terwijl de oorlog niet eens in IRak zou moeten zijn maar in afghanistan, waar nu twee keer meer doden waren dan vorig jaar, en de opiumproduktie 90% van de wereldproductie is.

Bush: jamaar Kerry heeft gezegd dat hij ook vond dat Saddam Hoessein een slechte meneer was. En ik ben helemaal op mijn eigen naar de VN geweest. En Saddam Hoessein ging niet ontwapenen! En Kerry heeft een pre-september-tenth-mentaliteit, en de wereld is veiliger zonder Saddam Hoessein!!

Vraag: Bin Laden of Saddam belangrijker? Bush weet niet meteen wat gezegd. Erm, this is a global effort. We must make sure we keep WMDs out of the hands of Al Qaeda. “Of course we’re after Saddam Hussein, er, er, Bin Laden”. Het front is meer dan alleen Afghanistan, ook IRak, en de Filippijnen en zo. Het grootste desaster zouzijn als we zouden mislukken in Irak. Omdat de irakezen vrij willen zijn. “Our alliance is strong”.

Kerry: Irak het centrum vn The War On Terror? Alleen nadat Bush besloot om het leger vanuit Afghanistan weg te halen om te gaan vechten in Irak, zonder zelfs maar een plan om de vrede te winnen! En dat is niet iets dat een president kan doen, mensen naar Irak sturen zonders zelfs maar body armour. En er liggen verminkten in het hospitaal omdat Bush ze geen armour wou geven. Meer doden in september dan in augustus. Meer in augustus dan in juli. Meer in juli dan in juni.

Bush: jamaar jamar jamaar flip flop! De manier om dit te winnen is om vastberaden te zijn. Kerry: jaja, whatever, we can succeed, but I don’t believe this president can.

Vraag: wat zou KErryspecifiek meer doeof anders dan Bush doen voor Homeland Security. Kerry: een hele lijst. 500 miljoen dollar naar Irak, en minder geld voor de politie en de brandweer in de VS onder Bush! En geen ene cent om tunnels te bekijken. 95% van de containers worden niet bekeken, terwijl alle zakken van passagiers op vliegtuigen bekeken worden. En al het geld dat Bush aan tax cuts uitgegeven heeft, zou kunnen gebruikt worden voor onder meer de bescherming vn chemische fabrieken, want ook daar heeft Bush toegegevn aan de chemische lobby.

Bush: hoe gaan we daar allemaal voor betalen? Allez ja, dat zal voor een ander debat zijn. En ik heb het budget van Homeland Security verdriedubbeld. We moderniseren onze grenzen, en we geven 3.1 miljard dollar uit aan politie! Mar de beste manier om te winnen is om te blijven aanvallen! En de vijand moet mar één keer jusit zijn, en wij moeten altijd gelijk hbben! En we hebben de Patriot Act! En nieuwe FBI! En vanalles!!

[Bush is losing it here, vrees ik]

Kerry: FBI has changed its culture? Er zijn 100.000 uur tape die niet beluisterd zijn, en we hadden die tax cut niet nodig, amerika moest veilig gemaakt worden. Bush: jamaar, ik word elke morgen wakker en ik dnek aan de bescherming van amerika.

[oei, really losing it]

Vraag: wanneer zouden troepen naar de VS mogen terugkomen? Bush: euh, laat mij eerst zeggen dat irak alleen maar veilig zal zijn als de irakezen goed getraind zijn. Ik zou de troepen alleen maar naar huis brengen als de irakezen zelf verantwoordelijkheid opbrengen voor hun eigen land. En dus als de generaals en de Negroponte zeggen dat irak op weg is naar een vrije natie. En ik hoop dat dat zo rap mogelijk is. Zijn boodschap aan de troepen is bedankt voro alles, en we zullen u thuis brengen als de missie gedaan is. Een vrij irak zal alles en iedereen helpen. Een vrij irak is essentieel voor de veiligheid van de VS.

Kerry: bedankt voor alles, maar ook: help is on the way. Hij denkt dat ze beter verdienen dan wat ze krijgen. De vader van Bush ging niet in Irak, omdat, zei hij, er “no viable exit strategy” was, en “occupiers” zouden ze zijn, “in a bitterly hostile land”. En dat is rpecies waar we nu zijn. Toen de troepen in Irak binnenkwamen, hebben ze alleen het olieministerie bescherm. Niet de WMDs, niet de ambassades, enkel het olieministerie.

Bush; jamaar help is on the way?. En hij heeft voor de 87 miljard gestemd en dan er weer tegen, wat is dat voor een commander in chief.
Kerry: ik maakte een fout in hoe ik over de oorlog sprak, en de president maakte een fout in de oorlog beginnen, wat is erger?

Vraag: izijn amerikanen an het sterven voor een fout in Irak? Kerry: nee, we moeten de oorlog winnen. Hij heeft altijd gezegd dat Saddam moest weggaan. En Bush had beloofd dat hijvoorzichtig ging zijn, en met geallieerden gaan, en goed ging plannen. Maar dat heeft hij allemaal niet edaan. Hij heeft alle mensen die tegen hem waren, ontslaan. En we hebben nu een president nodig die weet wat de belangen zijn van de berschillende spelers (de arabieren, europa, …)–maar deze president heeft niet eens alle partijen proberen bij elkaar brengen om erover te spreken.

Bush: dat is absurd. We waren helemaal voor de VN, en zij zijn er weggelopen. Geen geallieerden? En Blair dan? En de Polen? En mensen oproepen om te helpen? “Kom ons helpen voor een verkeerde oorlog in de verkeerde plaats op het verkeerde tijdstip?” Dat is belachelijk. En flip flop. En er zullen vergaderingen zijn, in Japan, en in de arabische landen.

Kerry: Kofi Annan bood aan om te helpen na de val van Bagdad, en de VS wilden niet. Grand coalition? Drie waren er in het begin van de oorlog.

Bush; you cannot lead the world if you don’t honour the coalition.

Vraag: er was een “miscalculatie” als ze over de nasleep van de oorlog dachten. Bush: wel, nee, we dachten dat we niet zo rap zouden gewonnen hebben, en er leven meer loyalisten achter dan we gedacht hadden. Hij dacht dat ze zouden blijven en vechten, maar ze zijn gewoon weggelopen. En Bush denkt dat het mogelijk is om realistisch en optimistisch tegelijk te zijn. Er is een plan, en dat is verkiezingen in januari, en trainingen voor politie, en reconstructie, en de alliantie is sterk. En dat er een top zal zijn in Japan en in Arabië. En een vrij Irak is goed.

Kerry: wat veel mensen tegensteekt, is dat zelfs als hij wist dat er geen WMDs en AlQaeda-connectie is, dat hij dan nog hetzelfde zou doen. Dat zou Kerry niet doen. En het is geen echte coalitie als er maar een paar duizend niet-VS-troepen zijn. En ondertussen zijn er atoomwapens in Noord-Korea! Talked about mixed messages.

Vraag: u heeft Bush beschuldigd dat hij gelogen heeft tegen het amerikaanse volk. Hoe? Kerry:het nucleaire materiaal in de State of the Union. De coalitie. Geen diplomatisch overleg meer. Oorlog voeren zonder plannen. War as a last resort. Kerry vindt dat hetbelangrijk is om de waarheid te vertellen. En hij heeft twintig jaar, langer dan Bush, gewerkt met wereldleiders. Bin Laden gebruikt Irak als voorwendsel om haat tegen Amerika te verspreiden.

Bush: jamaar Bin LAden besluit niet hoe wij ons moetne gedragen!! En flip flop! Flippety flop!

Kerry: geen flip flop. Verdraaiingen. Ik heb altijd één consistente positie gehad. Saddam was gevaarlijk, en er was een goede en een slechte manier om hem te ontwapenen. En Bush heeft de slechte manier gepakt.

Bush; het enige consistente aan Kerry is dat hij inconsistent is.

Vraag: is de oorlog in irak meer dan duizend leens waard? Bush: het moeilijkste aan de positie van president is dat ik moet denken aan de dode vaders en moeders en zonen en dochters. Tja (zucht) ’t is moeilijk (zucht). Ik vertelde een vrouw nadat we gebeden hadden dat ik dacht dat haar man geholpen had, dat we Al Qaeda moeten zoeken, dat Saddam een dreiging was, en dat we vrijheid moeten verspreiden over de hele wereld. En was het het waar? Elk leven is belangrijk, maar ik denk dat het het waard was Jim. Want een vrij Irak zal de wereld veranderen.

Kerry: ik begrijp was de president zegt, ik ben mensen verloren in gevecht. De vraag doet mij denken aan toen ik terugkwam uit Vietnam. Het is vitaal niet de oorlog met de soldaten te verwarren. Hij weet dat het de meest nobele zaak is die een persoon kan doen, soldaat zijn voor zijn land. Maar dan moet de oorlog het wel waard zijn. En daarom is het vitaal dat “the job gest done”. Kerry heeft een plan in detail, en Bush heeft enkel een plan in vier woorden: “more of the same”.

Bush, jamaar ihij kan de war on terror niet leiden als hij flip flopt. En dus kan zijn plan niet werken.

Kerry: Colin Powell heeft Bush gezegd If you break it, fix it. Soldaten weten dat het niet goed gedaan wordt door de president, Kerry heeft een plan, Bush niet.

Vraag: plan? Een scenario, specifieke timeline? Kerry: de troepen kunnen naar huis komen vanaf binnen zes maand als zijn plan in gevolgd wordt. Er worden nu blijkbaar zestien militaire basissen gebouwd, dus Bush is van plan daar voor altijd te blijven of zo? Kerry zou de dynamiek op de grond veranderen. De grenzen sluiten, maar tegelijkertijd tonen dat de VS geen langetermijnplannen heeft om voor de olie in Irak te blijven. Bush heeft zelf toegegeven dat ze zestien maand nadien nog geen geld hebben uitgegeven.

Bush: er zullen er tegen eind dit jar 125.000 getraind zijn, maar het is hard werk want de vijand is tegen ons. Situatie op de grond veranderen? En hij bekritiseert de eerste minister van Irak? Iemand van zijn partij zei dat Allawi een marionet was! Nee, de manier om te winnen is te zeggen dat we ons woord gaan houden, en dat we ervoor gaan dat de mensen vrij willen zijn! Ik ben er helemaal tegen dat mensen zeggen dat moslims niet vrij kunnen zijn!

Kerry: jaja, allemaal goed en wel, maar Bush heeft nog niet gezegd hoe hij de problemen dan wel al oplossne. En Allawi zelf heeft gezegd dat de terroristen de grenzen overspoelen.

Bush; jamaar, dat is juist omdat wij vrijheid willen brengen. En daarom mogen we daar niet weg gaan.

Vraag: zal er ooit nog een pre-emptieve militaire actie komen? Bush: ik hoop van niet, maar de vijand heeft ons aangevallen, en ik heb de plicht het merikaanse volk te beschermen. En ik denk dat het belangrijk is om ten allen tijde, as a last resort, troepen te kunnen gebruiken. En Bush is ervan overtuigd dat Saddam Hoesein sterker zou geweest zijn mocht Kerry president geweest zijn. En alleen als we klaar spreken zullen we winnen. Kijk maar naar Lybië: die hebben begrepen dat de VS niet bang is!

Kerry: Bush heeft juist gezegd “de vijand viel ons aan”. Inderdaad: Bin LAden viel ons aan. Al Qaeda. En we hdden Bin Laden vast in Tora Bora, maar we hebben het werk om hem te vatten ge-outsourced aan afghaanse krijgsheren. En dat is de vijand die ons aangevallen heeft! Saddam sterker? Nee, want er waren sancties, er was een no-fly-zone.

Bush: natuurlijk weet ik dat Bin Laden ons aangevallen heeft. En dat een extra resolutie zou geholpen hebben is niet waar. En Saddam zou sterker zijn.

Kerry: 30 tot 35 landen waren gevaarlijker dan Irak toen Bush deoorlog begon. En ondertussen is er Noord-Korea. En Darfur. En Iran.

Vraag: pre-emptive strik, ja of neen? Kerry: elke president heeft dat recht gehd. En ik zou dat recht ook nit opgeven. Maar als het gebruikt wordt, dan moet de hele wereld begrijpen waarom het gebeurt. Hier verontschuldigt de minister van buitenlandse zaken zich voor de presentatie die hij gaf voor de VN. In de jaren 60 was het woord van de president van de VS genoeg voor De Gaulle. En nu? Hoeveel mensen vertrouwen de VS nog? Gevaarlijke landen?

Bush: (diepe zucht) Hij begrijpt niet goed wat de hele wereld ermee te maken heeft. Kerry spreekt van van niet tekenen van verdragen? Wel, laat mij het voorbeeld geven van het internationaal gerechtshof. Ik heb dat niet getekend, want dat is een goede beslissing. En Kerry is daar vóór, alleen maar om populair te zijn bij de andere landen.

Vraag: kunnen diplomatie en sanctie de nucleaire problemen met Iran en Noord-Korea oplossen? Bush: in Noord-Korea ja. Vroeger hadden we bilaterale gesprekken, maar we hebbenontdekt dat Noord-Korea zich niet meer hield n de afspraken. En dus zijn we begonnen met multilaterale gesprekken. Zodat we met vijf landen zijn, en als Kim on Il zich niet houdt aan afspraken, zal dat niet alleen zijn tegen de VS maar ook tegen China. En in Iran gaan we ook blijven spreken, en met de ministers van buitenlandse zaken van Groot-Brittanië, Frnkrijk en Duitsland en het internationaal atoomgezelschap en zo samenwerken.

Kerry: Iran–GB, FR en DE zijn de gesprekken begonnen zonder de VS. Hij zou er zich in gemengd hebben, Bush heeft niets gedaan. NoordKorea: we hadden camera’s in de kerncentrales, en we wisten waar alles zat! Colin Powell zegt dat ze verder gaan spreken, en terwijl de president van Zuid-Korea hier zat, heeft Bush gezegd dat ze niet meer wilden spreken!! En toen waren er twee jaar lang geen gesprekken meer, en waren de camera’s weg.

Vraag: Bilaterale of multilaterale gesprekken? Kerry; alletwee. Bush: alleen multilateraal.

Vraag: Darur is een genocide, maar niemand overweegt er troepen naartoe te sturen. Waarom? Kerry: het is een genocide, en maanden geleden hebben veel mensen gevraagd om actie te ondernemen. De reden warom geen troepen: kan via de afrikaanse unie, als er logistieke steun gegeven wordt, en dat is meer dan ze nu krijgen. Een andere reden dat we niet naar Darfur kunnen gaan, is dat er teveel amerikaanse soldaten al gedeployed zijn, 90% van het leger in Irak alleen al. Daarom zou hij meer special forces zoeken, en twee divisies bij. Als president, ls het nodig zou zijn om de afrikaanse unie te hlpen, dan zou hij het doen, want een tweede rwanda kan niet.

Bush: hij vindt ook dat het een genocide is, en Colin Powell heeft dat ook gezegd. Ze zullen over tijd meer hulp geven, en sancties ondersteunen tegen Soedan. En voor de rest vindt hijook dat er geen troepen nodig zijn, en hij hoopt dat de afrikaanse unie rap zal helpen.

Vraag: er zijn duidelijk grote verschillen tussen de politiek. Zijn er ook karakterzaken die Kerry zouden vrhinderen om president te zijn? Bush: whoo! loaded question! Ik vind hem een goede vader, en een goede patriot. En ik bewonder zijn dochters, en ik bewonder dat hij senator was, al vindt hij niet dat hij er veel uitgevreten heeft. Hij is bezorgd dat hij voortdurend flip flopt over Irak, en dat het niet mogelijk is om leiden als je mixed messages zendt, want dat zendt verkeerde signalen uit naar de geallierden en de burgers van Irak. En ik weet hoe de oorlog erkt: we mogen nooit van gedacht veranderen.

Kerry: apprecieert het persoonlijk commentaar. [even good natured banter]
Maar, er zijn verschillen van karakter. Ik ga er niet dieper op in gaan, maar het is én ding om zeker te zijn, en een ander ding om zeker te zijn maar verkeerd. De president denkt voortdurend dat hij gelijk heeft, en dat geeft hem problemen.

Bush: ik verander niet mijn basisgeloof, da’s alles.

Kerry: ik zou niet veranderen, maar Bush was verkeerd.

Vraag: als u verkozen wordt, wat is dan het belangrijkste veiligheidsprobleem voor de veiligheid van de VS? Kerry: nucleaire proliferatie. Er is 600 ton nucleair materiaal dat loszweeft in Rusland. Jaren geleden hebben we suitcase nukes gevonden, en deze president heeft minder nucleair materiaal gevonden sinds 9/11 dan wij gevonden hebben in de twee jaar voor 9/11. En Bush heeft zelfs de fondsen hiervoor ingetrokken. Nu wordt er onderzoek gedaan naar nucleaire wapens om bunkers open te breken!!

Bush: ik heb daar meer geld voor gegeven, en ik vind ook dat proliferatie een belangrijke deel is van een meertakkige strategie tegen, euh, transformation and erm, shipping, erm, nucular weapons…

[badly floundering here]

Bush: missile defense system komt er ook. En Kerry was daar tegen.

Bush: Bilaterale gesprekken met NoordKorea is de grootste fout die we kunnen maken, want dan gaat China weg uit de gesprekken!

Vraag: bent u bang dat wat Putin doet in de naam van anti-terrorisme OK is? Bush: nee, er moeten checks en balances blijven, en wat hij nu doet geeft een signaal dat hij daar niet in gelooft. Maar Putin is ook een sterke geallieerde in de War On Terror. En ik heb een goede relatie met Vladimir. En dat is belangrijk. Ik vind dat het belangrijk is dat ik daar geode relaties mee heb. Rusland is een land in overgang. Vladimir zal een paar moeilijke keuzes moeten maken. En hij moet weten dat democratie het beste de Russen zelf zal helpen.

Kerry: hij was één van de eerste senatoren om na 1989 in Rusland te zijn. Hij vindt het spijtig wat er gebeurt. Putin controleert alle televisienetwerken. Alle oppositie zit in de gevangenis. Dat is niet goed.
Over China en Noord-Korea: het is niet omdat Bush zegt dat het zo is dat China zou wegblijven, is niet zo.

Bush: we looked at the same intelligence, and we came to the same conclusion that Saddam Hussein was a grave threat.

Kerry; it was a threat. That’s not the issue. It’s what you do about it. He didn’t go to war as a last resort. And now we have this increible mess in IRaq. It’s not what the American people thought they’d get when he voted for him.

Closing statement Kerry: Bush en mezelf houden erg van dit land, maar we hebben een andere visie hoe we ons land sterker maken en hoe we het respect van de wereld herwinnen. Voor iedereen die zich afvraagt hoe het land er zal uitzien, kijk mij in de ogen als ik u zeg dat ik het land verdedigd heb als jonge man, en at ik dat als president ook zal doen. Want ik geloof dat de toekomst aan hoop en vrijheid behoort, en niet aan angst.

Bush: Als Amerika onzekerheid toont, dan gaan we de een tragedie tegemoet. Zolang ik president ben, zal dat niet gebeuren. We zullen blijven aanvallen en de terroristen overal ter wereld bevechten zodat we het niet op ons gondgebied zullen doen. En we zullen vrijheid blijven verspreiden. Ik geloof dat een vrij irak en een vrij afghanistan een voorbeeld zijn voor de wereld. We hebben nog veel werk, maar samen zullen we er geraken. We’ve climbed the mighty mountain and seen the vellay belo, and it’s a valley of peace. We kunnen die vrede bereiken als u voor mij stemt.

Eindconclusie

vrijdag 1 oktober 2004 in (geen categorie). Permanente link | Eén reactie

I may be biased, maar naar mijn gedacht was dat een klinkende overwinning voor Kerry. Eens zien wat CNN ervan maakt.

En wie denkt dat ik mijn verslag hieronder ga spell checken: vergeet het. Mijn handen zijn zowat lam :)

’t Is wel grappig om zien hoe de mannen van Kerry tegenwoordig even relentlessly on message zijn als de republikeinen. Elke vraag wordt het antwoord begonnen met steeds dezelfde kritiek van Bush. Grappig.

Sickening

vrijdag 1 oktober 2004 in (geen categorie). Permanente link | 2 reacties

Walgelijk. Ik moet dringend stoppen met naar CNN te kijken. Vraag aan de campagne van Bush:

Has A.Q. Khan been brought to justice?
His ability to trade weapons on the black market has been seriously damaged, yes.

Dat in de wetenschap dat Khan gewoon vrij rondloopt in Pakistan.

Vraag aan de campagne van Kerry: “Waarom heeft Kerry precies toegegeven dat hij verkeerd was om voor de oorlog te stemmen?”

En de link naar de democraten valt voordurend uit, how exceedingly weird!

Terwijl Kerry alleen gezegd heeft dat hij het wat ongemakkelijk uitgedrukt heeft, maar dat Bush de oorlog verkeerd heeft aangepakt, en de vraag stelde wat erger was.

Catch-22

vrijdag 1 oktober 2004 in (geen categorie). Permanente link | Geen reacties

Haal boven die verklarende woordenboeken, en plak er alvast dit bij onder het lemma “damned if you do, damned if you don’t”:

“Wij vertegenwoordigen een kwart van de Vlamingen. Het zou logisch zijn dat Leterme ook eens met ons babbelt.” En dan, op dreef, voegt Dewinter eraan toe: ,,Ik hoop dat hij op die manier een opening creëert in het cordon sanitaire.”

Voilà. Nu kan Leterme kiezen. Ofwel weigert hij en dan kan het Blok zijn geliefde slachtofferrol opnemen en gillen dat Leterme weigert te praten met 25 procent van de Vlamingen. Ofwel aanvaardt Leterme en dan kan het Vlaams Blok glunderen. [De Standaard]

Joechei!

vrijdag 1 oktober 2004 in (geen categorie). Permanente link | Geen reacties

Tralalala joepie! Fase één van werelddominatie!!!! is klaar om uitgerold te worden:

Geachte Heer Vuijlsteke,

Bij deze zou ik u graag uitnodigen op een gesprek en dit op dinsdag 12/10 om 15 uur op volgend adres : Europacollege, Dijver 11 te 8000 Brugge.

Met vriendelijke groeten,

Het grappige is dat ik waarschijnlijk stapels en stapels meer jobinterviews heb meegemaakt dan de overgrote meerderheid van mensen, maar dan wel aan de andere kant van de tafel :)

Dus om te gaan zeggen dat ik nerveus zal zijn: nope.

Allez ju, nog een kleine twee weken.

Ex-miss en ladderzat

vrijdag 1 oktober 2004 in (geen categorie). Permanente link | 3 reacties

’t Wordt grappig om te zien hoe snel bij Google “ex-miss ladderzat” naar Anke Van dermeersch (Anke Vandermeersch? Anke Van Der Meersch? moeilijke naam verdorie) gaat leiden.

En het is het Blok zelf dat de kat de bel aangebonden heeft :)

Op dit ogenblik komt Anke stiekem al bij haar uit (en leer ik dat haar echtgenoot aan een slepende ziekte overleden is, wat alleszins allerminst grappig is, en waarvoor mijn condoleances).

Bij anke bloot is er nog ruimte voor verbetering (derde en vierde plaats). Ook anke naakt geeft maar de vierde en vijfde plaats.

Kan beter. Toch?

Exclusief Volkomenkut

vrijdag 1 oktober 2004 in (geen categorie). Permanente link | Geen reacties

’t Zou wel fijn zijn qua exclusief voor weblogs: Volkomenkut zegt dat ze (of beter, Zeikerdje) de ontvoerders van Ken Bigley aan de lijn hebben gehad:

Zoals je gister al hoorde op het nieuws, kon Blair en zijn regering geen contact krijgen met de groepering die Bigley gegijzeld houden. Maar wat Blair niet kan, kunnen wij wel. Via een simpele zoektocht die iedereen kan doen, kwamen we terecht bij de webmaster van deze en van deze site, eerst die geitenneuker aan de msn toegevoegd, maar wat die vent typte was onleesbaar.  Zeikerdje heeft gebeld met die geitenneuker, en als je het niet gelooft, dan kun je de geitenneuker ook zelf bellen op +962.796716751. Lees verder over onze zoektocht.

Matt Drudge, eat your heart out. Alhoewel natuurlijk, een webmaster contacteren is nog niet de ontvoerders spreken. Maar ’t zou wel fijn zijn.

Welcome

vrijdag 1 oktober 2004 in (geen categorie). Permanente link | Geen reacties

Leve Google, trouwens.

Sporten is gezond

vrijdag 1 oktober 2004 in (geen categorie). Permanente link | Geen reacties

Goed geweten:

A member of the Brigham Young University men’s volleyball team was impaled on a hurdle while he was practicing jumping a series of hurdles on Tuesday around 5 p.m. The man’s foot hit a hurdle and knocked the center bar off its legs. The man then landed on the legs of the hurdle, impaling himself in the groin. The 21-year-old man was taken to a nearby hospital for emergency surgery. [Daily Herald via Fark]

Impaled in the nads. Harsh.

Wind up your woman

vrijdag 1 oktober 2004 in (geen categorie). Permanente link | 4 reacties

Huhu:

SP: Enige kans dat je Zelie kan afhalen?
MV: eurgh, nee, als het kan. daarjuist naar de winkels gaan kijken en ik ben een beetje slechtachtig
SP: Welke winkels trouwens (vraagt ze vol achterdocht)?
MV: euh, zeker geen winkels waar ze fotomateriaal verkopen of zo, niet, ik zeg maar iets, Focilux bijvoorbeeld, waar ze veel weten van Nikon en dingen
SP: En, hebben ze u iets meer “niet” kunnen vertellen?
MV: whatever gave you that idea? nee hoor, tuurlijk niet
SP: De onschuld zelve…
MV: euh wacht, ik moet juist, euh, ergens anders naartoe want mijn neus is juist aan het bloeden
SP: Toevallig geen geld verloren zeker door zo naar de winkels te kijken? Soms gebeurt dat hé
MV: niet noemenswaardig, nee
SP: Wat is nietsmoenswaardig?
MV: och, ik zou moeten kijken op de rekeningsuittreksels als de visarekening toekomt
SP: Dat klinkt alnoemenswaardig
MV: zeg, hoe gaat het nog op het werk? hier is alles in orde thuis!

Natuurlijk niet naar de fotowinkel geweest, ik zou wel gek zijn :)

Noord-Korea

vrijdag 1 oktober 2004 in (geen categorie). Permanente link | Eén reactie

Er waren veel dingen waar ik me vragen bij stelde tijdens het debat van gisteren, maar wat mij het meest vreemd van al leek, is waarom Bush zeker drie keer terugkwam op de nood aan multilaterale gesprekken met Noord-Korea en—vooral—de niet-noodzakelijkheid, wat zeg ik, de nutteloosheid, het gevaar, de complete bespottelijke idiotie van bilaterale gesprekken tussen de VS en Noord-Korea:

It’s not going to work if we open up a dialogue with Kim Jong Il. He wants to unravel the six- party talks, or the five-nation coalition that’s sending him a clear message.

[…]

The minute we have bilateral talks, the six-party talks will unwind. That’s exactly what Kim Jong Il wants.

[…]

Again, I can’t tell you how big a mistake I think that is, to have bilateral talks with North Korea. It’s precisely what Kim Jong Il wants. It will cause the six-party talks to evaporate. It will mean that China no longer is involved in convincing, along with us, for Kim Jong Il to get rid of his weapons. It’s a big mistake to do that.

We must have China’s leverage on Kim Jong Il, besides ourselves. And if you enter bilateral talks, they’ll be happy to walk away from the table. I don’t think that’ll work.

Bij de mannen van MSNBC:

On North Korea, Bush charged that Kerry’s proposal to have direct talks with North Korea would end the six-nation diplomacy that the administration has pursued over Pyongyang’s nuclear ambitions. Kerry has said he would continue the six-party talks as well, but Bush said direct talks with North Korea would drive away China, a key player in the negotiations.

But each of the other four countries in the talks have held direct talks with North Korea during the six-party process — and China has repeatedly asked the Bush administration to talk directly with North Korea. Moreover, the Bush administration has talked directly to North Korean diplomats on the sidelines of the six-party talks, and Powell met with his North Korean counterpart over the summer.

Wat is hier precies aan de hand? Iemand? Apologeten voor Bush misschien? :)

In ieder geval zijn er inderdaad onlangs nog bilaterale gesprekken geweest. Zeer zeer zeer vreemd allemaal, and I’m genuinely puzzled.

Van Dale

vrijdag 1 oktober 2004 in (geen categorie). Permanente link | 5 reacties

Al gemerkt dat als er ooit iets in de krant staat over iets dat u echt interesseert, dat de krant dan vaak in veel opzichten de bal compleet misslaat?

Ik was in mijn electronische Van Dale aan het bladeren, toen ik voorbij het lemma catch 22 kwam:

Catch22

Om te beginnen: moet dat niet catch-22 zijn? En wordt dat tegenwoordig “kètsj twèntie toe” uitgesproken? En ook wel: is “catch 22” écht letterlijk “paragraaf 22” in ’t Engels? Volgens mij resp. ja, nee, en nee, maar dat is niet eens wat me het meeste opviel.

Een catch 22 is toch niet iets dat volkomen idioot is maar wel volgens de voorschiften? Het is toch een specifieke term voor een cirkelredenering zoals in de roman van Heller? Waar alleen zotten niet moeten meedoen aan de vliegtuigbombardementen, maar waar de uitzondering wel moet aangevraagd worden, en als iemand de aanvraag doet, is dat een duidelijk bewijs dat hij vreest voor zijn leven, en dus duidelijk niet gek kan zijn? [en omgekeerd, dat echte gekken nooit zouden vragen om te mogen stoppen met vliegen, en dus gewoon in de lucht blijven]

Hmmm… even kijken of er zo nog in staan.

springspin
naam van een familie van spinnen (Attidae) die geen netten weeft, maar op haar prooi toeloopt of haar bespringt; zij huist in spleten en reten of in lege vruchtendoppen en is zeer levendig in de zonneschijn (b.v. het zebraspinnetje)

En ik die dacht dat het al een tijdje Salticidae waren en niet meer Attidae

fluweelmijt
spinachtig diertje (Trombidium holosericum)
synoniem: geluksspinnetje

Nog nooit gehoord van een geluksspinnetje (één vermelding gevonden via Google op het hele internet, met deze entry erbij zal dat twee maken), maar meer to the point: Trombidium holosericum moet Trombidium holosericeum zijn. En uiteraard: leg de grens voor mijn part Parasitengona, of bij Trombidiidae , maar dat verandert er niets aan dat T. holosericeum maar één van de vele fluweelmijten is.

In het algemeen neemt Vandale het niet zo nauw met taxonomie blijkbaar, als ik zo wat rondkijk naar andere beestensoorten. Maar da’s lang niet alles:

scherptediepte
(fotografie) maximale afstand waarvan men nog een scherp beeld krijgt

Hm. Tricky. Is het niet zowel maximale als minimale afstand, dus eigenlijk gewoon de afstand waarover het beeld scherp is?

En

lettertype
soort van drukletters

—da’s toch een redelijk zwakke definitie.

Of deze:

software
programmatuur
antoniem: hardware

Tiens, software is het tegengestelde van hardware? Ik begrijp wel waar ze naartoe willen, maar de twee zijn toch met geen stretch of the imagination als “tegengesteld van betekenis” te zien?

Hm. Takkoord, het is geen encyclopedie, maar toch. Een kwartiertje niet eens systematisch zoeken… Verontrustend, eigenlijk.

Humor

zaterdag 2 oktober 2004 in (geen categorie). Permanente link | Geen reacties

Via Snopes:

Jackhammers_1

Hissy fit

zaterdag 2 oktober 2004 in (geen categorie). Permanente link | 2 reacties

Donderdagavond: telefoon. Sandra nam op, ’t bleek een juffrouw te zijn. Die met een manspersoon tussen 25 en 40 wou spreken over drank.

Ik ben helemaal gewonnen voor enquêtes: alleen al de gedachte dat er dank zij mij een iets minder gemiddeld profiel uit de bus kan komen, maakt het de moeite waard.

Ik had me aan een kort ding van een paar vragen verwacht, maar nee.

Eerst een heel hoofdstuk over mijn drankgedrag, waar ik het de dame had gemakkelijk kunnen maken: ik drink om de zoveel weken eens een paar dagen na mekaar een bodempje dure whisky, in de ijdele hoop dat ik op den duur graag whisky ga drinken, een paar keer per jaar ben ik bij familie van Sandra en heel erg soms drink ik daar redelijk veel bier, een paar keer per jaar ben op schok met vrienden of collega’s en gebeurt het me dat ik me, in gecontroleerde omgeving, te buiten ga aan drank. De laatste keer was anderhalve maand of zo geleden toen ik denk ik een halve fles witte martini naar binnen gekapt heb.

Dat paste helaas niet in haar vraagjes, dus het werd een goeie twintig minuten vragen als “hoeveel keer hebt u X gedronken in de laatste Y”, met X={Eristoff, Eristoff Ice, J&B, Bacardi, Amaretto, Baileys, Absolut, Bacardi Breezer, Smirnoff, Chivas Regal, Smirnoff Ice, Smirnoff Black, etc. (zeker twintig denk ik)} en Y={de laatste week, de laatste maand, het laatste jaar, ooit}. En dan voor alles waar ik al ooit eens van gedronken had: “dit is mijn favoriete drankje, ik drink het zeer vaak, ik drink het af en toe maar er zijn andere dingen die ik liever drink, ik drink het nog wel eens, ik zal het ooit misschien nog drinken maar ik zal er niet om vragen, ik drink het nooit meer”.

En in die zin, en even exhaustief, tientallen vragen.

Dan een hoofdstuk reclame en reclameperceptie. Of ik de laatste Y reclame van X gezien had. En wat mijn opinie daarover was: “heeft de reclame van Amaretto die u ooit gezien heeft er u toe aangezet om meer Amaretto te kopen? denkt u na de reclame dat u dank zij Amaretto op uw best bent? voelt u zich na de reclame van Amaretto boeiender en hipper?” — weer stapels vragen.

Ik moest de juffrouw teleurstellen, en ik heb zelfs niet de moeite gedaan om één voor één te antwoorden: neen, ik denk na de reclame van X niet dat ik meer X wil kopen en neen, ik denk niet dat ik met om het even welke soort alcohol in me op mijn best ben, en neen, ik denk niet dat drank iemand (laat staan mij) boeiender of hipper maakt.

“Maar meneer, wilt u me nu zeggen dat u helemaal niet beïnvloedbaar bent door reclame?” verontwaardigde de dame zich. Neen, uiteraard niet, zei ik haar. Ik ben zowat de meest door reclame beïnvloedbare mens ter wereld. Maar dan moet die reclame wel op mij toegespitst zijn. En dus: niet achterlijk zijn. En mij niet als een klein kind behandelen. Want dat steekt mij onnoemelijk tegen.

Ik weet van mezelf dat ik hier niet echt consistent in ben, want ik kijk bijvoorbeeld heel graag naar de reclame van de Jack LaLanne fruitpers, en die is me langzaam maar zeker zo murw aan het krijgen dat ik er ooit wel eens één ga kopen, maar toch. ’t Is mutatis mutandis gelijk kunst misschien: I may not know much about it, but I damn well know what I don’t like.

En, om op mijn punt te komen, waar ik roodgloeiend het vliegend van krijg, zijn reclamecampagnes zoals ikbenjan.be. En laat mij dat al meteen qualificeren met alle nodige “ik persoonlijk”, “in mijn opinie”, “wat mij betreft”, “voor zover het op mij van toepassing is”, “niet dat ik er iets van afweet”, en andere disclaimers.

Daarnet kwam iemand die zich “jan zelf” noemt, ogenschijnlijk de copywriter voor “de succesvolste campagne van de afgelopen jaren” zijn beklag doen over mijn “overloos gezeik”. Colour me impressed—not. Any publicity is good publicity?

Wel: neen. Zijn truuk is afgezaagd, zijn copywriting trekt op niets, hij vertelt klinkklare nonsens op die site, en met zijn “oeverloos gezeik”-opmerking heeft hij mijn eerste indruk helemaal bezegeld: een zielige campagne, op een zielige manier uitgevoerd door zielige mensen (nogmaals, in mijn hoofd en voor mij althans). En geen smiley met drie onderkinnen kan daar nog iets aan doen.

Wat had hij kunnen doen? Wat had hij (volgens mij, etc.) moeten doen? Stel nu eens dat hij gewoon niets had gezegd. Of een mail had gestuurd in plaats van een commentaar, en iets had gezegd in de zin van “rats! we’ve been found out! we hebben inderdad wat foutjes op de site laten sluipen—wat zou jij nog veranderen?” Of als hij echt op “buzz” uit is, wat gedacht van een commentaar in de zin van “spijtig dat je het allemaal maar niets vindt, maar heb je de verborgen achterpoortjes al gevonden waarmee je tien gratis domeinnamen + hosting kunt winnen?” (of, als hij nóg een ander soort publiek zoekt, “waar de, ahem, speciale webcamfoto’s van ‘mijn zus’ zitten?”)

Maar neen dus. I love Bees it bloody well ain’t. Pathetic.

En wat voor campagne had het bij mij wel gedaan? Iets duidelijks, met acties die kunnen ondernomen worden en voorbeelden wat dat kan geven. Doe een deal met een goede hosting provider en bied persoonlijke webruimte aan op een eigen website. Doe een deal met Blogger of TypePad en bied een weblog / fotolog aan op een eigen domeinnaam. Leg uit hoe met de volgende drie eenvoudige stappen je morgen je eigen weblog / fotoalbum / persoonlijke site hebt op je eigen domeinnaam.

En als ze dan echt een vals weblog-website-persoonlijk-pseudo-quasi-amateur-achtig iets willen maken, zorg er dan voor dat er iets interessant op staat en dat het om echte mensen gaat. En, dedju, get your facts right, zeg niet dat het een Frontpage-site is als het een Dreamwever/PHP-site is, geef geen factueel verkeerde uitleg aan mensen (ga naar “homepage/php?hadiejan”—what?), zorg er tenminste voor dat de 404 goed staat, et cætera.

En misschien vooral: val niet uit uw rol, beste “Jan zelf”. Bij Nijn tot vier maal toe hetzelfde slijmboodschapje posten, en dan elders mensen van “overloos gezeik” beschuldigen, hoe sympathiek komt dat over, denkt u?

Dedju.

Satire is alive & well in the US of A

zaterdag 2 oktober 2004 in (geen categorie). Permanente link | Geen reacties

Fafblog is weer helemaal terug uit een klein dipje: joepie!

Vandaag onder meer:

Giblets liked how George Bush kept referrin to Vladimir Putin as “Vladimir.” It showed that just cause you’re a former KGB agent strangling a newborn democracy in its crib in order to create your own authoritarian regime doesn’t mean George Bush can’t sit down with you over a plate a ribs. [Fafblog]

Gisteren onder meer:

“Moose happen,” says Donald Rumsfeld. “There are moose, and we’ll hit ‘em. That’s the way it goes. We’ve lost two tires and the brakes. That’s life. I’m drunk, legally blind and have been charged with eight counts of vehicular manslaughter in the last three years. Gotta deal with it. Nothing’s perfect.”
“If you think about it the more moose get hit by us, the fewer moose there are to get hit by us!” says me.
“I like the way you think,” says Donald Rumsfeld. [Fafblog]

Eergisteren onder meer:

FAFBLOG: But was the president naked tonight?
FUTURE MATTHEWS: Well that’s the beauty part! The president turned it right around and said “My opponent wants to attack my fine American clothes, but his are shabby and made in France.” He sticks to playing offense! It’s not “Why am I naked?” It’s “Why do you dress like crap?” You’ve gotta admire that! [Fafblog]

Dat en mijn dagelijkse afspraak met The Daily Show (merci Usenet!), genoeg om een mens recht te houden :)

Spinnenkop

zaterdag 2 oktober 2004 in (geen categorie). Permanente link | Geen reacties

Kijk kijk kijk, een hooiwagen in de tuin. Da’s al de tweede soort die ik zie.

hooiwagen

Met een poot te weinig, ik vraag me af wat er hem heeft proberen aanvallen.

ikbenjan.be, kuch.be, the plot thickens

zaterdag 2 oktober 2004 in (geen categorie). Permanente link | 2 reacties

Ik heb te vlug gesproken: het is eigenlijk wel grappig om zien, die copywriters achter ikbenjan.be.

Ik vraag me af hoeveel van de boodschappen op het guestbook van hun eigen hand is en hoeveel van derden.

Ene Loes, manifest ook een vals personage, is van plan een website te beginnen op kuch.be. Duidelijk gemaakt door dezelfde mensen, en als ik zou verplicht worden er met mijn hoed naar te slaan, dan zou ik denken dat het conglomeraat Talk2Us.be/euregio.net/… erachter zit.

Overal staat er Duits trouwens. Het begint met de naam van dat beer-geval:

Eisbaer

Dan heb je de “nog niet klaar-boodschap” op de andere taalversies:

Jean

Heb je de t-shirtwinkel op die “binnenkort nieuwe” kuch.be:

Kuch

…en voor wie het nog niet helemaal duidelijk was:

Kuch2

Allemaal behoorlijk weinig professioneel vind ik dat.

Nog spinnenkop

zaterdag 2 oktober 2004 in (geen categorie). Permanente link | 2 reacties

Geef nu toe: dit is toch wel een heel mooi spinnetje. Zoals de hooiwagen van daarnet, ook een foto van vandaag. Meer specifiek van vanmorgen vroeg, in de badkamer.

hooiwagen

Die diepe groeven zijn eigenlijk maar kleine krasjes in ’t email van het bad, het is ook maar een klein beestje. Het ziet er zo op het eerste ook een jong exemplaar uit, zo helemaal doorzichtig bijna, maar ik weer het niet echt. Mijn eerste gedacht zou zijn dat het één of andere trechterspin is, maar ook dat: geen idee.

Sounds like “clucking bell”

zaterdag 2 oktober 2004 in (geen categorie). Permanente link | Geen reacties

Grrr. Vieze wittevlieg:

20041002_141650_dsc7926

Ik heb er twee zien rondvliegen op de klimop. Negen kansen op tien zaten ze op de aardappelbladeren. Ik hoop van ganser harte dat het te laat op het jaar is om met een plaag te zitten.

ikbenjan.be spam

zaterdag 2 oktober 2004 in (geen categorie). Permanente link | 4 reacties

Allez ju, om het af te leren: de marketingmensen van ikbenjan.be kunnen overdag wel heel de tijd het gastenboek in het oog houden en alles wat hen niet honderd procent aanstaat onverbiddellijk wegkieperen, maar na de werkuren lukt dat natuurlijk niet:

oei

Grmbl grmbl “oeverloos gezeik” brmbl ze hebben mij nog niet oeverloos horen zeiken zeker grmbl ik kan oeverloos zeiken als de beste als het moet maar dàt was toch geen oeverloos zeiken zeker

Nog spinnenkop II

zondag 3 oktober 2004 in (geen categorie). Permanente link | Eén reactie

Kijk, sorry, maar ik vind het echt zó’n mooi beest dat ik er nog een foto van zet.

hooiwagen

Euh, een GMail-account voor wie me zegt wat het precies is.
[alsof die dingen nog iets waard zijn in de globale ruileconomie, pfuh]
Hoe meer ik er naar kijk, trouwens, hoe meer het lijkt op een jonge huisspin.

update Gevonden!! ’t is een Scytodes thoracica, officieel heet het in het Nederlands een lijmspuiter. Een heel erg speciaal spinnetje, dat op een unieke manier jaagt: het spuugt een mengsel van kleefstof en gif in een soort zigzagpatroon over zijn slachtoffers. Zo’n halve centimeter groot, en het kan slachtofers tot twee centimeter ver raken.

Fantastisch beestje, en de foto hierboven is alvast mijn nieuwe desktopachtergrond geworden :)

Leve Rudy

zondag 3 oktober 2004 in (geen categorie). Permanente link | 2 reacties

Rudy DemotteIk vind het zo’n schatje, Rudy Demotte.

Hij zit nu net in de Zevende Dag, in een debat over geneesmiddelen. Zijn Nederlands is uitstekend, waarvoor niets anders dan lof, mar hij spreekt met een westvlaamse tongval—ky-yooooote!

“Wij moetn kijkn ofdamme nie kunn’n maatreheln neemn tehen degeëne die da toen.”

Ik ken hem niet genoeg om te weten of hij een goeie minister is, maar ’t ziet er een sympathieke mens uit. En is dat uiteindelijk niet belangrijker? Hé?

En van de Zevende Dag gesproken: Kardinaal Danneels maakt veel zin over de Islam, in dat die een soort Franse Revolutie nodig heeft als hij wil werken in Europa. Dat “moslim zijn” niet een amalgaam is van religie en politiek en territorium en economie en denken, maar dat men moslim moet kunnen zijn en vlaming en socialist.

Danneels zegt dat hij wel in de Koran geen teksten vindt zoals redde Caesari quae sunt Caesaris, en dat het dus fundamenteel moeilijker zou kunnen lijken.

Tja, dat is natuurlijk het voordeel van goeie marketingmensen in de vroege christelijke gemeenschap, want ik denk niet dat er één serieuze mens is die denkt dat Jezus zelf dat ooit zou gezegd hebben. Ik heb mij ooit laten vertellen dat het sinds de late middeleeuwen niet meer kan in de Islam-at-large om interpretaties te doen van de Koran, zou daar niet iets van moeilijheid in zitten?

Allez ju, tijd om meer te lezen over de geschiedenis van de Islam.

Science Fiction

zondag 3 oktober 2004 in (geen categorie). Permanente link | 2 reacties

Fantastisch nieuw programma op BBC Eindelijk zendt de BBC het uit: The Future is Wild.

Ik zat al lang op een dergelijk programma te wachten, en ik hoop dat er zo nog veel mogen komen. Hoe zou de wereld er uit kunnen zien binnen vijf, honderd, en tweehonderd miljoen jaar, met de nadruk op de hoe de beesten eruit zouden kunnen zien.

In de eerste aflevering ging het over Noord-Amerika binnen vijf miljoen jaar. Mensen zijn uitgestorven, het grootste deel van het water zit in de poolkappen, het klimaat is koud en droog, het binnenland is een koude woestijn geplaagd met zandstormen.

Beesten in deze aflevering: spinks, vogels die in ondergrondse kolonies leven, een beetje zoals naakte molratten. Ook rattlebacks, knaagdieren die eruit zien als iets tussen een ratelslang en een stekelvarken, en mijn favorieten, deathgleaners: reusachtige vleesetende vleermuizen.

Groots!

De computer graphics zijn voor verbetering vatbaar, maar het concept is bijzonder wijs. En ik hoop dat er ooit ook nog eens programma’s komen over hoe de toekomst er zou kunnen uitzien voor, pakweg europese poltiiek, of talen binnen vijfhonderd jaar, of menselijke evolutie binnen een miljoen jaar.

Hmm.

200 things

zondag 3 oktober 2004 in (geen categorie). Permanente link | 5 reacties

Ook al weer een tijdje geleden dat ik aan zo’n nutteloze meme meegedaan heb. Here goes. Dingen die ik al ooit gedaan heb in bold.

01. Bought everyone in the pub a drink: een gratis vat geven, telt ook zeker?
02. Swam with wild dolphins
03. Climbed a mountain
04. Taken a Ferrari for a test drive
05. Been inside the Great Pyramid
06. Held a tarantula.
07. Taken a candlelit bath with someone
08. Said ‘I love you’ and meant it
09. Hugged a tree
10. Done a striptease
11. Bungee jumped
12. Visited Paris
13. Watched a lightning storm at sea
14. Stayed up all night long, and watch the sun rise
15. Seen the Northern Lights
16. Gone to a huge sports game: hangt van de definitie van “huge” af natuurijk, is een match Hellas Gent – Sunaire Oostende groot genoeg?
17. Walked the stairs to the top of the Leaning Tower of Pisa: toen we daar waren, mocht dat niet meer.
18. Grown and eaten your own vegetables
19. Touched an iceberg
20. Slept under the stars: in Portugal, no less.

21. Changed a baby’s diaper
22. Taken a trip in a hot air balloon
23. Watched a meteor shower
24. Gotten drunk on champagne: met de hele familie zelfs, op een champagnediner waar de drank à volonté was. Het eten liet uren op zich wachten, en we zijn op den duur zelfs halflege flessen van andere tafels gaan pikken, herinner ik me.
25. Given more than you can afford to charity
: die keer dat ik een Italiaan die in Gent verloren gelopen was op de dag voor kerstdag en naar huis moest geraken, al het geld dat ik op zak had, meegegeven heb.
26. Looked up at the night sky through a telescope
27. Had an uncontrollable giggling fit at the worst possible
moment
28. Had a food fight
29. Bet on a winning horse
30. Taken a sick day when you’re not ill
31. Asked out a stranger
32. Had a snowball fight
33. Photocopied your bottom on the office photocopier
34. Screamed as loudly as you possibly can
35. Held a lamb
36. Enacted a favorite fantasy
37. Taken a midnight skinny dip
38. Taken an ice cold bath
39. Had a meaningful conversation with a beggar
40. Seen a total eclipse

41. Ridden a roller coaster
42. Hit a home run
43. Fit three weeks miraculously into three days: veel te veel all-nighters gedaan, bah.
44. Danced like a fool and not cared who was looking: maar alleen als ik écht teveel gedronken had.
45. Adopted an accent for an entire day
46. Visited the birthplace of your ancestors (Close enough): Ieper, ha.
47. Actually felt happy about your life, even for just a
moment

48. Had two hard drives for your computer: mààr twee?
49. Visited all 50 states
50. Loved your job for all accounts: heel eventjes toch :)
51. Taken care of someone who was shit faced
52. Had enough money to be truly satisfied (money != satisfaction): toch heel eventjes :)
53. Had amazing friends
54. Danced with a stranger in a foreign country
55. Watched wild whales
56. Stolen a sign
57. Backpacked in Europe
58. Taken a road-trip
59. Rock climbing (although it wasn’t REAL rock climbing): toch wel, écht rotsklimmen.
60. Lied to foreign government’s official in that country to
avoid notice

61. Midnight walk on the beach
62. Sky diving
63. Visited Ireland
64. Been heartbroken longer then you were actually in
love

65. In a restaurant, sat at a stranger’s table and had a meal
with them
66. Visited Japan
67. Benchpressed your own weight
68. Milked a cow
69. Alphabetized your records: you don’t want to know
70. Pretended to be a superhero: wie niet? Onderbroek boven de pyamabroek, badhanddoek rond de schouders, en rondlopen! Whee! ’t Is misschien wel al meer dan 25 jaar geleden, maar toch.
71. Sung karaoke: Demis Roussos, Forever and Ever. En dat ik niemand hoor lachen!
72. Lounged around in bed all day
73. Posed nude in front of strangers
74. Scuba diving
75. Got it on to “Let’s Get It On” by Marvin Gaye
76. Kissed in the rain
77. Played in the mud
78. Played in the rain
79. Gone to a drive-in theater: technisch gezien wel :)
80. Done something you should regret, but don’t regret
it.

81. Visited the Great Wall of China
82. Discovered that someone who’s not supposed to have known
about your blog has discovered your blog: alsof dat mij zou kunnen schelen :)
83. Dropped Windows in favor of something better
84. Started a business
85. Fallen in love and not had your heart broken
86. Toured ancient sites
87. Taken a martial arts class
88. Swordfought for the honor of a woman
89. Played D&D for more than 6 hours straight
90. Gotten married
91. Been in a movie
92. Crashed a party
93. Loved someone you shouldn’t have
94. Kissed someone so passionately it made them dizzy: het omgekeerde is zeker al het geval geweest.
95. Gotten divorced
96. Had sex at the office
97. Gone without food for 5 days
98. Made cookies from scratch
99. Won first prize in a costume contest
100. Ridden a gondola in Venice

101. Gotten a tattoo
102. Found that the texture of some materials can turn you on
103. Rafted the Snake River
104. Been on television news programs as an “expert”
105. Got flowers for no reason
106. Masturbated in a public place: define "public"
107. Got so drunk you don’t remember anything
108. Been addicted to some form of illegal drug
109. Performed on stage
110. Been to Las Vegas
111. Recorded music
112. Eaten shark
113. Had a one-night stand: define "stand", natuurlijk. En define “one-night”, for that matter.
114. Gone to Thailand
115. Seen Siouxsie live
116. Bought a house
117. Been in a combat zone
118. Buried one/both of your parents
119. Shaved or waxed your pubic hair off: ik was jong, ik wist niet wat gedaan, ’t is ook al bijna twintig jaar geleden. Moraal van het verhaal trouwens: volgende keer, als die er ooit komt, laat ik de after shave achterwege.
120. Been on a cruise ship

121. Spoken more than one language fluently
122. Gotten into a fight while attempting to defend
someone

123. Bounced a check
124. Performed in Rocky Horror
125. Read – and understood – your credit report
126. Raised children
127. Recently bought and played with a favorite childhood toy
128. Followed your favorite band/singer on tour
129. Created and named your own constellation of stars
130. Taken an exotic bicycle tour in a foreign country
131. Found out something significant that your ancestors did
132. Called or written your Congress person
133. Picked up and moved to another city to just start
over
134. …more than once? – More than thrice?
135. Walked the Golden Gate Bridge
136. Sang loudly in the car, and didn’t stop when you knew
someone was looking

137. Had an abortion or your female partner did
138. Had plastic surgery
139. Survived an accident that you shouldn’t have survived.
140. Wrote articles for a large publication: define "large", uiteraard.

141. Lost over 100 pounds
142. Held someone while they were having a flashback
143. Piloted an airplane
144. Petted a stingray
145. Broken someone’s heart: hoe tijdelijk het ook moge geweest zijn
146. Helped an animal give birth
147. Been fired or laid off from a job
148. Won money on a T.V. game show
149. Broken a bone
150. Killed a human being
151. Gone on an African photo safari
152. Ridden a motorcycle: telt een mobilette ook?
153. Driven any land vehicle at a speed of greater than 100
mph
154. Had a body part of yours below the neck pierced
155. Fired a rifle, shotgun, or pistol
156. Eaten mushrooms that were gathered in the wild
157. Ridden a horse
158. Had major surgery
159. Had sex on a moving train
160. Had a snake as a pet

161. Hiked to the bottom of the Grand Canyon
162. Slept through an entire flight: takeoff, flight, and
landing
163. Slept for more than 30 hours over the course of 48
hours

164. Visited more foreign countries than U.S. states
165. Visited all 7 continents
166. Taken a canoe trip that lasted more than 2 days (Rafting, but close enough)
167. Eaten kangaroo meat
168. Fallen in love at an ancient Mayan burial ground
169. Been a sperm or egg donor
170. Eaten sushi
171. Had your picture in the newspaper
172. Had 2 (or more) healthy romantic relationships for over a
year in your lifetime
173. Changed someone’s mind about something you care deeply
about

174. Gotten someone fired for their actions
175. Gone back to school
176. Parasailed
177. Changed your name
178. Petted a cockroach
179. Eaten fried green tomatoes
180. Read The Iliad

181. Selected one “important” author who you missed in
school, and read

182. Dined in a restaurant and stolen silverware, plates, cups
because your apartment needed them.
183. …and gotten 86′ed from the restaurant because you did it so many
times, they figured out it was you
184. Taught yourself an art from scratch
185. Killed and prepared an animal for eating
186. Apologized to someone years after inflicting the
hurt
187. Skipped all your school reunions.
188. Communicated with someone without sharing a common spoken
language

189. Been elected to public office
190. Written your own computer language
191. Thought to yourself that you’re living your
dream
192. Had to put someone you love into hospice care
193. Built your own PC from parts
194. Sold your own artwork to someone who didn’t know
you
195. Had a booth at a street fair
196: Dyed your hair
197: Been a DJ
198: Found out someone was going to dump you via LiveJournal
199: Written your own role playing game
200: Been arrested

Via SixDifferentWays, die het had van bij Jay Allen, die het weer van ergens anders had.

Danku VijfTV

zondag 3 oktober 2004 in (geen categorie). Permanente link | Geen reacties

Al helemaal vergeten hoe surrealistisch en grappig Moonlighting was. En elke dag Sex & The City (gelukkig het laatste seizoen, dus lang kan het niet duren). En Karen Sisco, en Alias (alhoewel, ik heb de eerste twee seizoenen net gezien op DVD).

Ah, l’embarras du choix wordt er niet minder embarrassant van.

Hoe het niet moet

maandag 4 oktober 2004 in (geen categorie). Permanente link | 2 reacties

Of nog: hoe kan een website mij behoorlijk pissed off kan krijgen. Of misschien nog beter: hoe slaagt een websitebouwersbedrijf erin om mij op géén tijd van hun website weg te krijgen?

Waarschuwing: ik heb al de hele dag heel erg veel pijn aan mijn rug, en ik kan dus misschien wat sjaggeraainicher klinken dan eigenlijk goed voor me is, maar alla.

Via Luc Verhelst ontdekt, onrechtstreeks, omdat hij zei dat hij geen link plaatste naar de site van Het Andere Boek wegens iets te opdringerig naar zijn zin.

Ik curieus natuurlijk. Google To The Rescue, en inderdaad: de website is behoorlijk opdringerig. Ik, ook zo wat in de branche zittende, benieuwd naar de makers natuurlijk.

Check it out: www.x-oc.com.

De site is één gigantische pop-up, dus schakel uw favoriete pop-up-blocker desnoods tijdelijk voor het domein even uit. ’t Is de moeite. En voor ik het vergeet: geen slecht woord over die mensen, ik ken ze niet, ze zijn ongetwijfeld bijzonder goed in wat ze doen, ik heb alleen persoonlijke opinies, yada yada.

Maaaarrrr… waren die gasten op paddestoelen toen ze hun site maakten of zo? Hun hele site zit in een pop-up die niet meteen resizable is. Met andere woorden: op de resolutie waar ik in werk is hun site op z’n grootst een kotteken van zo’n 400 op 300 pixels in een zee van twee miljoen zwartepixels. Het werkt allemaal met veel javascript (dat er in geslaagd is om mijn Firefox te doen hangen, yugh), de navigatie lijdt aan het rebussyndroom (wat zou dít knopje doen? even wachten tot de pop-up tevoorschijn komt), en er staat niets van content op hun site behalve wat audio en video in RealPlayer (geen hààr op mijn hoofd dat er ook maar aan denkt om die vuiligheid ooit nog op de computer te pleuren). Brrrrr.

update: blijkt dat de inhoud van de site, héél logisch, te vinden is door op het folder-icoontje linksboven te klikken. Dan krijg je een reeks kleine “paginaatjes” met menu’s, bijna onleesbaar rode tekst op lichtgrijze achtergrond, die leiden naar nét iets beter leesbare lichtblauwe tekst op lichtgrijze achtergrond.

Ik hoop alleen maar dat ze de site van Het Andere Boek toch iets meer voor eindgebruikers gemaakt hebben… even kijken.

anderboek

Zucht. De site is in hetzelfde bedje ziek. Pop-up, en de inhoud is 900 op 700 of zo pixels groot, dus enkel bruikbaar op een scherm groter dan 800×600. En noch Back noch Forward werken. Grr.

Zowat alle links die de inhoud van het middenste doosje doen veranderen, geven op mijn Firefox 1.0 javascript alerts: “Vorige pagina wordt verwijderd (bericht noodzakelijk voor Netscape)”. Brrr.

Alle links binnen de site (niet in de navigatie links dus) leiden naar pop-ups. Bleh.

Gewoon scrollen met het muiswiel of met echte scrollbars: niet nodig blijkbaar. Nee, we gaan het wiel (heh) opnieuw uitvinden: twee pijltjes, en als je er met de muis over zweeft, schuift de inhoud van het kadertje in het midden zeer langzaam naar boven of naar beneden. Moet het sneller scrollen, dan kun je “blad per blad” scrollen met de internationaal bekende symbolen voor “vorige pagina” en “volgende pagina”:

pijltjes

…of nee, wacht, als je bijna onderaan of bijna bovenaan bent maar er is minder dan een volledige ‘pagina” over, dan moet je toch verder scrollen met de enkele pijltjes.

De inhoud is ook wat, erm, vreemd. Zo staat er bij de lijst van deelnemende auteurs:

Je kan op de naam van de schrijver klikken voor meer informatie. Let op! De lijst is nog niet volledig; voor meer info zie programma.
Onder voorbehoud en in willekeurige volgorde:

…terwijl het evenement ondertussen natuurijk al gedaan is.

Ach kom, whatever. Als mensen zouden beginnen kritiek geven op sommige dingen die ik (wij) gemaakt hebben op die bijna tien jaar, zijn we ook nog niet thuis. Als ik het beter kan, moet ik het maar eens beter doen ook, de beste stuurlui staan aan wal, kritiek geven is gemakkelijk, en ook wel: genoeg oeverloos gezeik.

Op repeat

maandag 4 oktober 2004 in (geen categorie). Permanente link | 2 reacties

Deliveryman
De CD die hier al de hele nacht op repeat staat: The Delivery Man, van Elvis Costello and the Impostors.

Een prachtige, pràchtige plaat. Minder gekunsteld dan North en minder schmaltzy dan When I was Cruel—classic Costello gemengd met country en blues en rock.

Ik zou bijna durven zeggen zijn beste plaat sinds Spike. Of The Juliet Letters.

Emmylou Harris, die ik eigenlijk (shame!) alleen kende van haar werk met Gram Parsons, doet dat bijzonder schoon op Scarlet Tide. En mijn favoriete nummer tot nog toe is Nothing Clings like Ivy, ook met la Harris.

Doet er mij aan denken: dringend wat Flying Burrito Brothers kopen.

update: een uur en nog een beluistering later. Om het met Foghorn Leghorn te zeggen: This here—I say—this here record’s one mighty fine record. En ik denk dat Heart Shaped Bruise langzaam gelijk aan het komen is met Nothing Clings Like Ivy.

This night I have mostly…

maandag 4 oktober 2004 in (geen categorie). Permanente link | Geen reacties

 • been in pain
 • been listening to Brian Wilson Presents SMiLE
 • been playing Evil Genius
 • been making variations on logos for chemical industry lobbyists
 • been listening to Elvis Costello
 • did I mention been in pain?

Om maar een idee te geven: het was vandaag de eerste dag sinds begin april dat ik geen foto’s getrokken heb.

Nooit gedacht dat ik dit ooit nog eens zou zeggen, maar ik kijk er naar uit dat ik dinsdag naar de kinesist kan gaan.

Don’t forget Poland!

maandag 4 oktober 2004 in (geen categorie). Permanente link | Eén reactie

of misschien toch :)

En ook wel: Bush Debate Remix.

Als het grappig is dat de arguably machtigste man ter wereld een onmondige nincompoop is natuurlijk.

Global test

dinsdag 5 oktober 2004 in (geen categorie). Permanente link | Geen reacties

Eigenlijk kan een mens volstaan met Fafblog om de politiek in de VS te verstaan. Medium Lobster vandaag:

The notion of a “global test” – which John Kerry describes as “where your countrymen, your people understand fully why you’re doing what you’re doing, and you can prove to the world that you did it for legitimate reasons,” and which the Medium Lobster can only conclude means the full and complete consensus of every petty bureaucrat in France – flies in the face of everything the United States stands for, and everything America needs to defend itself.

Fortunately, George W. Bush recognizes this, and has embraced an altogether different test – not a global test, not a local test, not even a personal or a singular test. When George W. Bush goes to war, he will not be dissuaded by the protestations of the United Nations, or by some antiwar protesters, or by the State Department, or by the CIA, or by the military, or by the overwhelming conclusions of the intelligence community, or by the American people. Indeed, he will not be dissuaded by his own campaign promises, or his own thoughts and feelings from the week before, or even the minute before.

Vroeger was alles beter

dinsdag 5 oktober 2004 in (geen categorie). Permanente link | 3 reacties

Uit de Grondbeginselen van het Vlaams Blok:

Wallonië draagt ten opzichte van Vlaanderen een onnoemelijke schuld. Het bezet houden van Vlaams gebied en het denationaliseren van Vlaamse mensen op dat gebied, moet zonder verwijl ongedaan gemaakt worden, voor er spraak kan zijn van normale verhoudingen tussen Vlaanderen en Wallonië.

Van Cauwenberghe, kom terug! De verloren zoon! Op wrede wijze gedenationaliseerd, och here!

En die duitsers in de jaren 30 hadden dat niet eens zo slecht bedacht: Neen Aan Het Diktaat Van, euh, Waterloo?

Het VLAAMS BLOK eist dat alles, wat bij het ontstaan of in de loop van de geschiedenis van de Belgische staat Vlaams, Nederlands was, ook terug bij Vlaanderen en de Vlaamse gemeenschap komt.

Daarom eist het VLAAMS BLOK de terugkeer van alle door Wallonië bezette gebieden als Komen, Moeskroen, Dhoppe, Edingen, de Jekervallei, Overmaas. Het VLAAMS BLOK bevestigt uitdrukkelijk dat Brussel en zijn randgemeenten tot Vlaanderen behoren. Het einddoel hierbij is : Brussel Vlaamse stad, Nederlands naar wezen, taal, cultuur en uitzicht.

Eén wezen, één taal, één cultuur, één uitzicht, één Vlaanderen. Vandaag de Jekervallei, morgen de wereld!

Maar hoe gaan we weten wie een Echte Vlaming is? Aha:

Als overgangsmaatregel eist het VLAAMS BLOK de vastlegging van de nationaliteit te Brussel op basis van objectieve criteria van afstamming.

Als ze nog iets verder willen gaan met die criteria van afstamming, kunnen ze misschien hun oog hier eens op werpen (Godwin’s Law, ik weet het).

Best wel een interessant document, die grondbeginselen. Deze is wel goed, maar trouwe lezers weten dat ik het er niet helemaal mee eens kan zijn:

In een eenwordend Europa is de enig mogelijke aanvaardbare federalistische vorm een federalisme binnen het kader van de Lage Landen bij de zee.

Twintig miljoen Noordnederlanders en Vlamingen moeten in het komende Europa hun eenheid als taal, cultuur, volk opnieuw beleven om hun eigen zelfstandige plaats in Europa in te nemen en zo hun eigenheid te handhaven.

In het komende Europa der volkeren gaat de zorg van het VLAAMS BLOK ook naar de Vlamingen levend in Zuid-Vlaanderen in het kader van de huidige Franse staat. Een Vlaams, een Nederlands gezag moet het nodige doen opdat ook die Vlamingen kunnen leven volgens hun eigen aard.

Akkoord voor Zeeuws-Vlaanderen en Frans-Vlaanderen, maar ik stel mijn veto tegen alles wat boven de Moerdijk ligt, en Brabant en Limburg: met alle respect, maar Vlaanderen is Vlaanderen en Leuven en Bilzen zijn niet Vlaanderen.

En, ook met evenveel sympathie hoor, maar Antwerpen: nee bedankt. Goede buren in een Federaal Europa, allemaal goed en wel, maar Antwerpen is ook geen Vlaanderen.

Duitstalig België daarentegen…

Ten slotte eist het VLAAMS BLOK, zolang de Belgische staat nog bestaat het losmaken van de Duitse gemeenschap van Wallonië, en dit met volledig zelfbeschikkingsrecht voor die gemeenschap.

Nah! Laat ze maar terugkeren naar Duitsland, dat is ongetwijfeld wat ze zelf ook willen.

Maar we moeten ook eens wat verder kijken dan onze neus lang is, pak bijvoorbeeld…

Ten slotte neemt Zuid-Afrika voor het VLAAMS BLOK een bijzondere plaats in. In de eerste plaats omdat het Afrikaanse volk in zo sterke mate stamverwant is met ons Nederlandse volk,

Ah? De innerlijke Zoeloe/Bantoe in elk van ons staat op of zo?

in de tweede plaats omdat de blanken in Zuid-Afrika ook levensrecht en dus zelfbeschikkingsrecht hebben, en verder omdat Zuid-Afrika van levensbelang is voor de vrijheid en de verdediging van Europa

Zuid-Afrika, eerste verdedigingslinie als de pinguïns besluiten Europa aan te vallen.

Volgende keer: solidarisme en ethische waarden. Stay tuned!

SMiLE

dinsdag 5 oktober 2004 in (geen categorie). Permanente link | 5 reacties

SmileSMiLE is een vreemd geval. Ik ben verre van een kenner, en zoals waarschijnlijk iedereen die de late jaren 60 niet bewust meegemaakt heeft, heb ik lang gedacht dat de Beach Boys een novelty-band waren, die surfmuziek gedaan hadden, en daar in de jaren 80 nog wat van probeerden te profiteren op Nederland Muziekland en dergelijke.

Ik denk dat de klik ergens gekomen moet zijn met Derek Taylor’s documentaire It Was Twenty Years Ago Today in 1987 over het maken van Sergeant Pepper’s Lonely Hearts Club Band. Sergeant Pepper’s kende ik denk ik toen van voor naar achter en van achter naar voor vanbuiten, en dan te horen dat de grote Beatles dat allemaal minstens gedeeltelijk hadden gedaan als reactie op Pet Sounds was redelijk paradigm shifting qua ervaring.

Beach Boys en Brian Wilson dus. In de duistere jaren voor de Encyclopedia Galactica die het internet is, moest ik mijn toevlucht zoeken tot de mediatheek en Oor’s Popencyclopedie vor meer informatie, en daar werd ik niet veel wijzer uit. Ik begreep dat ze een paar briljante platen hadden gemaakt, dat er veel ruzie was geweest, dat Brian Wilson’s hoofd sinds decennia perte totale was, en dat was het zowat.

De platen zelf vond ik niet—we spreken hier denk ik van vóór er een FNAC was, vóór (gasp!) CD’s, toen de dieren nog spraken en in de Vlaanderenstraat klassieke muziek op LP’s met witte handschoenen over de toonbank geschoven werd. Toen muziek uit de jaren 60 uit de platencollectie van mijn vader kwam, en samen met Judy Garland vanop banden—geen cassettes, maar spoelen zo groot als een 8 inch floppy.

Dus dan maar de obligate Greatest Hits uit de mediatheek op cassette gezet, en dat was het zowat.

Jaren later kwam Brian Wilson weer boven water, met onder meer een interview in Humo meen ik me te herinneren, maar het heeft geduurd tot een paar jaar geleden dat ik me Pet Sounds gekocht heb. Ik was er redelijk van onder de indruk van—een Beach Boys-plaat is toch iets heel anders dan een collectie Beach Boys-singles—en het maakte me ook redelijk benieuwd naar Smile.

In de gouden tijd van Napster heb ik me een collectie bootlegs verzameld, onder meer ook van Smile, en ik was niet meteen zeer onder de indruk. ’t Klonk allemaal niet erg af, en ’t waren allemaal maar stukjes op een hoop leek het wel.

Nu niet meer dus: Wilson heeft (op zijn eentje, nog altijd ruzie met de andere overgebleven Beach Boys) de masters genomen, ze aangevuld en in de juiste volgorde gezet en er eindelijk, na 37 jaar, een plaat van gemaakt. SMiLE is een ding in drie bewegingen geworden: Americana, geschiedenis van Amerika van de Spanjarden over Plymouth Rock tot Hawaii, Cycle of Life over het leven, en The Elements, met aarde, lucht, vuur en water. En dan nog eens Good Vibrations als afsluiten.

Experiment. Eens in volgorde de ping pong Beatles-Beach Boys beluisterd:

 1. december 1965: Rubber Soul
 2. mei 1966: Pet Sounds
 3. augustus 1966: Revolver
 4. 1967-by-way-of-2004: SMiLE
 5. juni 1967: Sergeant Pepper’s

SMiLE is een goede plaat, coherent, en ik luister er regelmatig naar. Maar om te gaan zeggen dat ze beter is dan Sergeant Pepper’s… mnah. En Pet Sounds is ook beter. En Revolver ook. Nè.

…pas op, dat wil niet zeggen dat het geen écht heel goeie plaat is. ’t Is dat de andere gewoon beesten van platen zijn. Alledrie bij de beste aller tijden, zonder veel overdrijven.

Debat

woensdag 6 oktober 2004 in (geen categorie). Permanente link | Geen reacties

Ik ga proberen wakker blijven voor het debat tussen Edwards en Cheney. ’t Zal niet voor de hand liggen wegens vannacht maar een paar uur geslapen en de hele dag met Louis gezeten die ziek was, en dat ike r morgen weer mee zit, maar bon.

Normaal gezien zou Edwards, als voormalig topadvokaat, dat zeer goed moeten doen. Qua vuurwerk zou het ook goed moeten zitten: het contrast tussen John “positivo” Edwards en Dick “Imperial Death March” Cheney kan niet groter zijn.

Misschien krijgt Cheney een hartaanval op het podium of wordt hij zodanig kwaad en irrationeel dat hij heel Amerika aliëneert. Misschien gaat van dan en daar een nieuw tijdperk in de geschiedenis van de VS in, en kan ik zeggen dat ik erbij geweest ben [met excuses aan Goethe].

Hoedanook: ik wil in geen geval missen wat er gebeurt.

Onbekende soldaat

woensdag 6 oktober 2004 in (geen categorie). Permanente link | Eén reactie

Grr. Om nerveus van te worden. Ik zit al een hele tijd op dit beest te kijken, het staat al een paar dagen in mijn to do-folder te wachten, maar ik krijg het maar niet geïdentificeerd:

20041005_121052_dsc7977

Ik zou geneigd zijn om te denken dat het een bladluis is, maar ik heb er zo nog nooit één gezien. En behalve dat, kan ik enkel op het mannetje van een citruswolluis komen. Pff.

Met het contrast naar boven getrokken:

20041005_121052_dsc7977a

Grmbl.

Blow by blow II

woensdag 6 oktober 2004 in (geen categorie). Permanente link | Geen reacties

..aaand they’re off!!

Gwen Ifill, moderator. Edwards heeft al meteen een smile van hier tot in Congo-Brazzaville geflasht, en ik moet me inhouden om niet de Death March te neuriën.

Vraag: Bremner zegt dat er niet genoeg troepen zijn, Rumsfeld zegt dat er geen link is tussen Saddam en Al Qaeda. Quid? Cheney: Danku dat we mogen langskomen. En we moeten alles in Irak zien in de context van de globale oorlog tegen het errorisme. Dat we Saddam al jaren relaties had met Aboe Nidal, en dat hij geld gaf aan familie van zelfmoordterroristen yada yada.

Hij antwoordt wel niet op de vraag. Ik zou graag willen weten wie gelijk heeft: de ex-administrator en Rumsfeld, of Cheney?

Edwars: danku allemaal, tralala. Mr. Vice President, you’re still not being straight with the American people. De militairen zijn helden, maar de regering had geen plan voor de vrede etc.

En dan gaat het wat over en weet, de gekende punten. “Global test” is blijkbaar weer het punt, en het afbouwen in de jaren 80 van de militaire programma’s. En wat tough talk in een debat doet niet teniet wat Kerry gedaan heeft in de dertig jaar ervoor.

Vraag: hoe Bin Laden vangen? Cheney: we zoeken terroristen over de hele wereld, zeer agressief, en uiteindelijk zullen we hem wel vatten. De Taliban bestaat niet meer, etc. John Edwards heeft gezegd dat AFghanistan heel chaotisch was, en nu zijn ze daar een paar dagen verwijderd van de verkiezingen, met tien miljoen mensen geregistreerd, etc. Ondanks wat John Edwards gezegd heeft, dat hij verkeerd was.

Edwards: iemand was verkeerd, maar niet Kerry en Edwards. Ze hebben het vatten van Osama Bin Laden aan krijgsheren gegeven.En Edwards zegt nog eens wat het precies wat die Global Test was.

… ’t is te deprimerend om aan te zien. Ik geef het op. Ik word lichamelijk ziek van Dick Cheney.

Debat II

woensdag 6 oktober 2004 in (geen categorie). Permanente link | Geen reacties

’t Was een beter debat dan vorige keer. Cheney is gladder dan een paling, maar zat er bij tijd en wijlen bijzonder oncomfortabel bij en zat heel de tijd met zijn handen voor zijn microfoon. Edwards is slicker dan een olievlek, maar was soms zeer nerveus.

John Edwards besluit met een boodschap van hoop, en Dick Cheney besluit met een boodschap van more of the same.

Meh. Morgen de spin, we zullen wel zien zeker?

O, en ondertussen: haal boven die zilverpapieren hoeden. Bewijs dat Bush alles voorgezegd wordt via een oortje.

Vlaanderen en België

woensdag 6 oktober 2004 in (geen categorie). Permanente link | Eén reactie

@Eric:

Vlaamse Primitieve = Limburgse Primitieven? Jan Van Eyck is dan in ieder geval een Prinsbisdom-Luikse Primitief :)

Val van Antwerpen en vlamingen in de Noordelijke NEderlanden: ik had in een vorige versie van mijn post iets gezet over Sint-Aldegonde en de Gouden Eeuw en zo, maar eigenlijk doet dat niet terzake: terug naar het Graafschap Vlaanderen, zeg ik. En daar zat Brabant en Limburg en Antwerpen uiteraard niet in.

Graafsvl

Graafschap Vlaanderen omdat het arguably van de vroege middeleeuwen tot aan de Franse Revolutie min of meer als één begrip bestaan heeft, en toch zeker voor pakweg meer dan een half millenium een zekere territoriale integriteit gehad heeft. En dat er, tja, zoiets bestaat als een vlaamse identiteit, tussen Oost- en West-Vlaanderen en Zeeuws-Vlaanderen, die er, denk ik toch, niet is met Limburg en Brabant en Antwerpen.

😀

[Op den duur ga ik zelf niet meer weten of ik het meen of niet.]

Maar bon, serieus: ik spreek mij niet uit over de “legitimiteit” van België, want als we daaraan beginnen is het einde niet in zicht: wie zegt dat het Graafschap Vlaanderen meer of minder legitiem is dan de Verenigde Provincies, België in 1840, of België in 1930, en als je het allemaal tot zijn logische conclusie verder trekt, komen we vrees ik snel in Israël-Palestina-toestanden terecht.

Wat die historische vergissing betreft, kan ik er daarentegen wel inkomen: de hele gedachte van de natiestaat is een historische vergissing. En, trouwens, het hele territorialiteitsbeginsel van de Belgische staatshervorming is ook al zo’n onding dat voorbijgaat aan de realiteit op het terrein. Ja, in Brussel konden ze er niet rond dat de stad tweetalig was, maar dat was even goed het geval in Gent of in Ieper. En begin niet van “francofone dominantie” en zo, want daar word ik al helemaal nerveus van.

Dat doet me denken aan eindeloze discussies met Peter op mijn werk vroeger, die er niet bij kon dat er in Gent mensen konden wonen die tegelijk Vlaams waren en franstalig. Ik denk dat zijn positie ook iets was als dat het allemaal Waalse of Belgicistische onderdrukkers waren, en anders mensen die maar doen alsof ze Frans spreken omdat ze zich beter voelen dan “wij gewone Vlamingen”.

Hoe zat dat ook al weer met de Orangisten in Gent? Waren die ook niet allemaal franstalig? En, ’t is er toch het seizoen voor, onze enige nobelprijs literatuur—was dat niet de franstalige Gentenaar Maeterlinck?

Nee, ik vind het een enorme verarming, en dan vooral in het onderwijs. Uiterard is het nonsens om alle scholieren in Vlaanderen te verplichten ééntalig Frans onderwijs te volgen, maar ik vind het even vanzelfsprekend stom dat na eeuwen en eeuwen tweetaligheid, het nu bijvoorbeeld ondoenbaar duur was om mijn dochter naar een franstalige kleuterschool te sturen in Gent.

Pfff.

Cheney-Edwards

woensdag 6 oktober 2004 in (geen categorie). Permanente link | Eén reactie

Huhu. Never met.

En hoe kwam Cheney erbij om in ’s hemelsnaam El Salvador te vermelden? Daar moet toch ook op gesprongen worden? Iran-Contra, iemand? Alstublieft?

Het is niet de specifieke leugen, of hij groot of klein is, maar wel de vanzelfsprekendheid waarmee hij gemaakt wordt. Brrr.

Statistieken

donderdag 7 oktober 2004 in (geen categorie). Permanente link | 2 reacties

Het lijkt alsof alles in mijn leven de laatste tijd in statistieken terechtkomt: hoeveel en welke medicamenten ik neem, wanneer en hoeveel ik sondeer, hoeveel reps van mijn rugspieroefeningen ik presteer, hoeveel bezoekers er op mijn verschillende websites komen, wat ik lees, welke dokterskosten ik maak, enfin, teveel om op te noemen.

Dat zijn allemaal private dingen, maar ik ben een groot fan van statistieken en cijfers, en toen ik bij Tim Aerts een link ontdekte naar Audioscrobbler kon ik er dan ook niet aan weerstaan.

Het spel werkt met een plugin (in Winamp, iTunes, WMP, …) die naar de centrale server stuurt waar je op dat ogenblik naar aan het luisteren bent. En daar worden dan allerlei statistieken van bijgehouden. En dingen.

Een fijn en lovenswaardig idee, alleen spijtig van de massieve bugs die in sommige plugins zitten en in de website zelf (nu nog) zitten—ik heb bijvoorbeeld niet naar Ministry of Sound of Eric Prydz geluisterd, maar die twee staan wel als allebei drie keer beluisterd in mijn stats.

Zelf beginnen? 1. Sign up. 2. Download plugin. 3. Profit!! [of beter: Nu nog minder privacy!]

update: ’t moet lukken natuurlijk. De server ligt al sinds vannacht plat :)

update 2: weer in orde.

Theocratie? Wij?

donderdag 7 oktober 2004 in (geen categorie). Permanente link | 2 reacties

Goeie help. In Utah ligt dit amendement aan de grondwet voor:

(1) marriage consists only of the legal union between a man and a woman; and
(2) no other domestic union may be recognized as a marriage or given the same or substantially equal legal effect

Lees dat eens goed na. Huwelijk is tussen mannen en vrouwen, ja, bon, da’s een kwestie van definities en semantiek. Maar dat tweede: om het even welke geen enkele andere samenlevingsvorm dan een man en een vrouw mag als huwelijk erkend worden of zelfs maar gelijkwaardige rechtsgevolgen hebben.

Grie-ze-lig.

Er is een argument vóór, dat heel erg ingewikkeld en vaag overkomt, een argument tegen dat vragen oproept waar ik helemaal zelfs nog niet aan gedacht had, maar het boeket is wel de rebuttal op het argument voor.

Same sex couples have previously claimed a right of privacy. Now, they demand official public sanction (marriage) as if the laws of nature somehow no longer exist and there is no higher standard than individual sexual preference.

That’s some seriously scary stuff.

Understatement

donderdag 7 oktober 2004 in (geen categorie). Permanente link | Geen reacties

Ray Mears op Bushcraft, ergens in Tanzania: “Now this wouldn’t be a good place to sleep in a tent. There are hyenas in the neighbourhood and they’re known for biting people faces off in the dark.”

Ho hum.

Boeggn

donderdag 7 oktober 2004 in (geen categorie). Permanente link | 2 reacties

Het lukt tegenwoordig weer wat om boeken te lezen. Afkijken is mij niet vreemd—even afpunten wat ik de laatste tijd gelezen heb:

Laura Ries en Al Ries, The 22 Immutable Laws of Branding
Leest als een trein, ik heb het in twee maal een uur of zo uitgelezen. Aanrader. Weinig pretentieus zoals veel van die boeken kunnen zijn, en mocht ik er geen andere gelezen hebben, zou ik deze aanraden om in de wonderlijke wereld van branding binnen te stappen: verre van alles is zo absoluut als ze zeggen, en veel kan bediscussieerd worden. Maar zoals ze zelf zeggen: wat zou je eerder kopen, “the 22 immutable laws of branding” of “22 regels in branding die redelijk algememeen van toepassing zijn”?

Alastair Reynolds, Absolution Gap Revelation Space
Niet te geloven dat dit een debuut is. Herlezen omdat ik ondertussen al zijn andere boeken ook heb, en dat ik er dringend aan wil beginnen. Ik heb het gekocht on the strength of Amazon recommendations toen het uitkwam in 2001, dus zo lang geleden was het niet echt, en ik heb het deze keer eigenlijk redelijk diagonaal gelezen.

Philip Pullman, His Dark Materials (Northern Lights, The Subtle Knife en The Amber Spyglass, in één hardcover, ha!). Het begon zeer goed, maar ik weet eigenlijk niet of het wel zo goed eindigde. Ik had er misschien teveel van verwacht. Misschien binnen een paar jaar herlezen.

Jack Vance, Lyonesse I: Suldrun’s Garden
Uitstekend, maar dat wist ik natuurlijk al. Ook diagonaal doorgegaan wegens niet zoveel jaar geleden nog gelezen.

Jack Vance, Gloriana, or the Unfulfill’d Queen
Een meesterwerk, en veel meer is daar niet over te zeggen. Zoals altijd bij Vance uitstekend geschreven, maar in Gloriana zijn de personages precies échter dan elders. Niet dat Vance bordkartonnen mensen schrijft in zijn andere boeken, verre van, maar hier moet zelfs de grootste cynicus Literatuur in zien. In de beste zin van het woord.

Jack Vance, Tales of the Dying Earth
Dit is dan weer behoorlijk lichtgewicht Vance. Gelijke dosissen humor en poëzie. Vance maakt om de paar pagina’s een volledig nieuwe wereld, en Cugel alleen—zowat het meest onsympathieke hoofdpersonage van een boek ooit—maakt het de prijs waard.
Nu ik eraan denk zou het misschien interessant zijn om te vergelijken met The Dancers at the End of Time, dat zich ook afspeelt iop het einde van de Aarde.
Gnniiii… must… resist… Moorcock…

Nu ben ik net begonnen aan Beauty, van Sheri S. Tepper. Geen harde porno zoals Anne Rice’s The Claiming of Sleeping Beauty/Beauty’s Punishment/Beauty’s Release, maar ook een variatie op de Schone Slaapster. Hier wordt Beauty wakker in de 21ste eeuwx, en meer weet ik nog niet want ik ben er nog aan bezig.

En daarnaast ploeter ik ook nog in horten en stoten door John Sladek’s The Complete Roderick, maar dat is eigeniljk meer tegen de met de goesting.

Nog Cheney-humor

donderdag 7 oktober 2004 in (geen categorie). Permanente link | Geen reacties

Gelezen bij culturekitchen:

By these official accounts, Cheney and Edwards are even in their attendance. Even better yet, “HILLARY CLINTON has presided over the Senate on more Tuesdays than Dick Cheney.

Smit vs. Keller

donderdag 7 oktober 2004 in (geen categorie). Permanente link | Geen reacties

’t Is ruzie! Bitch-slappin’s a-goin’ on! Rondvliegend puin!

Vanavond was er op Horizon een herhaling van de reportage over de vraag of Chicxulub 300.000 jaar vóór dan wel gelijktijdig met de K/T-iridiumlijn was.

Ik had die vorige keer al gezien, en toen ook de stand van zaken van het debat on-line kunnen nakijken. De website van Smit, de belangrijkste argumentator vóór de gelijktijdigheid en een bijhorende mega-tsunami, is bijzonder grappig bij momenten.

Het laatste wapenfeit is blijkbaar een voorstel van Keller (de dame die de kat de bel aangebonden heeft):

We propose to lead a field trip to the NE Mexico sections to show all interested parties the evidence we have presented in this debate and to let them draw their own conclusions. This field trip would also facilitate collection of samples for further studies by interested parties. Ideally, such a field trip could be an extension of this debate &endash; Could it perhaps be sponsored by the Geological Society of London?

Geat stuff.

Free-lancer of niet?

vrijdag 8 oktober 2004 in (geen categorie). Permanente link | Geen reacties

Goed artikel bij Whitespace over de karaktertrekken die je eigenlijk moet hebben om als freelancer succes te hebben.

Swift boat vets

vrijdag 8 oktober 2004 in (geen categorie). Permanente link | Geen reacties

Oei. Ik begrijp nu waarom die Swift Boat Vets for the Truth zo gebeten zijn op Kerry. Het is nu net een documentaire of Kerry op VPRO, en Kerry veegt daar op de Dick Cavettshow redelijk de vloer aan met John O’Neill, die toen in een Nixon-gesponsord groepje vóór de Vietnamoorlog zat en nu chef van die Swift Boat Vets is.

Swift

Miljàààr dat was schaamtelijk. O’Neill werd gewoon op nationale tv belachelijk gemaakt en zwaar uitgelachen. Dat kan niet zo’n fijne herinnering zijn voor die mens.

…en trouwens, na die documentaire is mijn respect voor Kerry allen maar gestegen. Mighty impressive.

…en ook trouwens: VPRO zendt Angels in America uit. Hmm. Ik ben heftig fan van Tony Kushner, maar ik heb er nog nooit iets van gezien. Tijd om daar verandering in te brengen.

Geboorte

vrijdag 8 oktober 2004 in (geen categorie). Permanente link | Eén reactieOriginally uploaded by mvuijlst.

Schattig! De eitjes van de grote trilspin (Pholcus phalangoides) in het toilet beneden zijn uitgekomen.

Tientallen kleine spinnetjes op het plafond!

In related news: ik voorspel dat Sandra de eerste weken dat toilet niet meer gebruikt :)

Taba

vrijdag 8 oktober 2004 in (geen categorie). Permanente link | Geen reacties

Een mens vraagt zich af wat ze nu gaan doen in Israel. Napalm in Gaza? Voor hetzelfde geld zijn het natuurlijk gewoon Egyptische fundamentalisten natuurlijk die de regering daar tenonder willen zien gaan.

update: nah, analyst op CNN zegt dat geen zichzelf respecterende fundamentalist zich in de Sinai laat zien.

Transformed Man II

vrijdag 8 oktober 2004 in (geen categorie). Permanente link | 2 reacties

Ik heb, in tempore non suspecto midden de jaren 80 toen het dus nog vreselijk oncool was en er alleen maar LP’s bestonden, zowel The Transformed Man als Mr. Spock’s Music From Outer Space gekocht.

Een mens heeft niet geleefd voor hij Leonard Nimoy What is Love? heeft horen zingen, of William Shatner Lucy in the Sky With Diamonds heeft horen verkrachten.

Niet zeker wat William Shatner’s versie van Common People allemaal bewijst, maar toch minstens dat Jarvis Cocker een redelijk goeie tekstschrijver is.

You’ll never watch your life slide out of view
and dance and drink and screw
because there’s nothing else to do.

Heh.

Dat, en dat ik er naar uitkijk om de plaat te kopen. Uiteraard.

Blok

vrijdag 8 oktober 2004 in (geen categorie). Permanente link | Eén reactie

Deeply, deeply troubling. Een paar blikvangers:

In juli 2004 koesterde al tien procent spijt over zijn stemgedrag. Een herkansing zou het Blok nog sterker maken.

Bij de werkende Vlaming – met een piek bij de mannelijke veertigers – is het Blok momenteel veruit de grootste. De formatie is uitgegroeid tot een echte volkspartij die het bij alle lagen van de bevolking goed doet

een Vlaming op drie [ziet] het Vlaams Blok graag in de regering

Blijft u het Blok eeuwig trouw? Die kans is erg groot.

Ik wou dat ik in de politiek zat, of toch minstens ergens dat ik er iets aan kon doen.

Eén lichtpuntje in het hele artikel:

Toch verloor het Vlaams Blok 50.000 stemmen, vooral aan SP.A/Spirit.

Het grote verschil tusen het Vlaams Blok en bijvoorbeeld de Lijst Pim Fortuyn in Nederlands vroeger, is dat het een bijzonder goed georganiseerd geheel is. Strikt hiërarchisch, met een studiedienst, jeugdorganisatie, propagandadienst, interne ordehandhaving, the works.

Dat is tot op vandaag hun grootste troef geweest, en ik heb vrees ik mijn hoop op dit ogenblik alleen gesteld in het ineenstorten van de partij van binnenin.

Vroeger werd er nog wel eens gewag gemaakt van de “milde” Annemans en de “hard-liner” Dewinter, maar het is duidelijk dat het triumviraat Dewinter-Annemans-Vanhecke drie handen op één buik zijn en dat daar niets tussen komt. Ze weten wel beter.

Nu ze zó groot geworden zijn, kàn het haast niet anders dat er interne spanningen moeten komen die alleen maar groter en groter gaan worden. Als ze verruimen met mensen als Marie-Rose Morel en Jurgen Verstrepen en tegelijkertijd mensen als Filip “het Vlaams Blok is een bende angsthazen” De Man willen houden, zou het nog wel eens kunnen spannen.

En als De Man ze ervan beschuldigt alleen maar van naam te veranderen omdat ze machtsgeil zijn en hebberig de subsisied van de Belgische Staat niet willen mislopen, terwijl nieuwkomers daarop reageren met “vernieuwen of oprotten” (“Zij moeten hun conclusies maar trekken”, zei Jurgen. “Je bakt geen omelet zonder eieren te breken.”), moet dat redelijk pijn doen bij het triumviraat.

Het is voldoende dat één van die gasten à la De Man een “Echt Vlaams Blok” opricht om miserie te veroorzaken, vermoed ik.

Ach, een mens kan maar dromen.

Beesten

vrijdag 8 oktober 2004 in (geen categorie). Permanente link | 3 reacties

De afgelopen paar dagen heb ik het wat moeilijjk met rondlopen, of beter: spaar ik mijn energie voor noodzakelijke verplaatsingen.

Desalniettemin: véél te vroeg gesproken toen ik zei dat het kleine beestenseizoen op zijn laatste poten aan het lopen was. De laatste paar dagen een aantal fijne primeurs te stekken gehad. Zoals daar zijn, naast de (vermoedelijke) bladvlo van maandag:

Een oorbeest (Forficularia auricularia):

Trilspin met jongen (Pholcus phalangoides):

Een goudoogje (Chrysoperla carnea):

Fijn fijn fijn.

Stuff

zaterdag 9 oktober 2004 in (geen categorie). Permanente link | Geen reacties

Ik kan niet inschatten hoe belangrijk dit is, maar het ziet er wel redelijk killer app-materiaal uit: Laszlo. Spijtig van de naam, want daarmee gaat het nooit lukken.

That’s-a big truck! Drienhondertwintig ton vervoert het ding.

Wie een Nikon heeft en thumbnails van NEFs wil zien in XP—dit in de registry mergen:

Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_CLASSES_ROOT\.nef\ShellEx\{BB2E617C-0920-11d1-9A0B-00C04FC2D6C1}]
@="{3F30C968-480A-4C6C-862D-EFC0897BB84B}"

Bush-Kerry II

zaterdag 9 oktober 2004 in (geen categorie). Permanente link | 6 reacties

Edwards-Cheney was mij gewoon te surrealistisch om vol te houden, eens kijken of ik het volhoud deze keer.

Kerry gaat direkt zeer dicht bij de president staan, kwestie van te benadrukken dat hij groter is, vermoed ik. En hij was ook de eerst om zijn hand de lucht in te steken, waardoor het leek alsof Bush hem nadeed.

Vraag: Kerry too wishy-washy? Kerry: Bush heeft geen WMD gevonden in Irak, en de hele campagne is een Weapon of Mass Deception geworden. Kerry heeft altijd hetzelfde gezegd: hij is voor of tegen iets, maar hij is tegen de manier waarop de president iets uitvoert. En direkt op de jobs en de tax cuts.

Bush: hij ziet waarom de mensen denken dat Kerry wishy washy is, want 87 miljard vóór en dan tegen, en Saddam was een gevaar en dan weer niet. En hij verandert voortdurend zijn positie, voor politieke doeleinden. Tax cuts voor middle class? Kerry zegt dat hij er vóór is, en hij heeft toch tegn gestemd.

Vraag: gisteren toegegeven dat Irak geen WMDs had, maar Saddam zou het wel gewild hebben. Is dat écht een redelijke reden voor invasie, terwijl Noord-Korea in dezelfde situatie zit. Bush: na 9/11 moesten we naar de wereld kijken op een andere manier, en nu moeten we alles doen om Amerika te beschermen. En wij dachten dat Saddam een gevaar was omdat hij WMDs kon geven aan de terroristen. En Bush heeft diplomatie geprobeerd, maar dat is niet gelukt. Iedereen dacht dat er WMDs waren, en nu blijkt dat er geen zijn, zijn we niet content maar bon. Onder Kerry zou Saddam nog aan de macht zijn en de wereld gevaarlijker zijn vandaag.

KErry: de wereld is gevaarlijker vandaag. En de president wil dat de mensen denken dat ik mijn gedacht veranderd heb omdat hij geen goeie resultaten kan voorleggen. En hij wil jullie doen denken dat ik van gedacht veranderd ben. Ik heb altijd gedacht dat Saddam gevaarlijk was, maar de president heeft het allemaal veel te rap gedaan en nu zitten we met Noord-Korea en Iran.

Bush: herinner u de Global Test? Dat is de mindset van Kerry. Dat sancties zogezegd werken. Saddam was gevaarlijk omdat hij zijn WMDs ging geven aan terroristen.

Kerry: neen, het doel van de oorlog was de WMDs weghalen, niet Saddam. En sancties werkten wel degelijk, at is bewezen met het rapport van gisteren.

Vraag: zelfde plan als Bush in Irak? Kerry: nee, want het plan van Bush werkt niet. De reconstructie, volgens de republikeinen zelf, mislukt. Kerry zou geallieerden binnenbrengen. Vorige week was er een vergaderig om de training over te laten nemen door gealieerden. En Bush heeft daar niets op gezegd of zelfs maar geantwoord. Alleen leden van de originele coalitie mochten van Bush wat dan ook doen. Dat is geen manier om een alliantie op te bouwen.

Bush: ik had een vergadering met de minister van financies van Irak en hiuj zei me hou graag de Irakezen vrij zijn. En toen zette hij de tv aan en werd hij helemaal pessimistisch. En het plan van Kerry? Dat klinkt goed want het is het Bush-plan. En Kerry gaat een summit houden, maar aar zeggen “doe mee in de verkeerde oorlog op de verkeerde plaats op de verkeerde tijd”? Ons plan werkt, en Amerika zal er beter voor zijn.

Kerry: de juiste oorlog is Osama Bin Laden, de juiste plaats was Afghanistan, de juist tijd was Tora Bora. Maar nu moeten we de oorlog tot een goed einde brengen.

Bush: jamaar we dachten dat er WMDs waren en nu zijn er geen. En Osama Bin LAden is niet het enige doel, we moetne de WMDs vinden.

[euh, non sequitur much?]

Vraag: iedereen in de hele wereld is blijkbaar echt zeer boos op de VS. Wat gaan we daaraan doen? Bush: wij hebben een groot land en ik herinner me Ronald Reagan toen hij uit principe tegen Rusland waren. Toen waren we ook slecht gzien in Europa. Ze waren ertegen dat Saddam Hoessein aangepakt werd. Ik ben niet akkoord om met Arafat te spreken, en daar is Europa ook tegen. Ik ben tegen het internationaal gerechtshof in De Haag, en daar waren de mensen ook tegen. Soms maakt een mens onpopuaire maatregelen, en de hele wereld heeft Amerika graag. En wilt Amerika een president die gewoon om populair te zijn dingen doet?

Kerry: vier jaar geleden vroeg men Bush wanneer hij ten oorlog zou trekken, en hij zei toen alleen met genoeg mensen en een goeie exit strategy. Deze president heeft dat niet gedaan. De president is veel te rap in Irak binnengevallen en heeft zijn
Bush: ik heb tegen de generaals gezegd in het witte huis en zij zeiden dat alles in orde was.
Kerry: de generaals hebben hem gezegd wat te doen om de oorlog te winnen, maar de president moet alles doen om de vrede te winnen, en dat heeft hij niet gedaan?

Vraag: Iran sponsort terrorisme, en kan Europa en Israel raken. Ze hebben binnenkort nucleaire wapen. Quid? Kerry: inderdaad. Dit is iets dat gegroeid is terwijl Bush in Irak bezig was, dat geen gevaar was. En nog erger: Noord-Korea heeft ondertussen misschien al zeven atoombommen, en Bush heeft er zelfs niets aan gedaan. Nu? Wij moeten met de britten en de fransen en de duitsers samenwerken om proliferatie in de hele wereld, ook in Rusland bivoorbeeld, aan te pakken. En d epresident zou dat allemaal op dertien jaar laten gebeurn, en ondertussen zelf ook nog atoomwapens maken, dat is niet echt een voorbeeld.

Bush: That answer almost made mwant to scowl. Dat is naief. En natuurlijk zijn we bezig met IRan, en daarom zullen we ook doen wat hij zegt dat we moeten doen.
Noord-Korea: het is naief en gevaarlijk om bilaterale gesprekken te houden met Noord-Korea. En hij beschuldigt *mij* ervan tegen multilaterale gesprekken? Dat is wat Clinton deed!

Vraag: blijft er een militaire aanwezigheid en komt er een draft? Bush: ik hoor dat er een gerucht “on the internets” is, maar daar is niets van aan. Alles werkt met het leger dat we hebben, als we ze genoeg betalen. En we hebben niet zovele mannen nodig: we halen ze uit Korea en vervangen ze door wapens. En we halen ook menen uit Europa en we vervangen ze met wapens. “We’re umplyin’ [sic] un-manned veee-hickles”.

Kerry: ook tegen een draft. Kerry is blij ondersteund te worden door allerlei militairen. Waarom? Omdat zij weten dat de president de militairen veel tedun heeft verpreid over de wereld. Er is nu al een backdoor draft, mensen die twee of drie tours doen. Kerry gaat 40.000 mensen toevoegen aan de militairen, en doen wat Reagan en Eisenhower deed.

[oei!!! Bush is kwaad!! Hij onderbreekt de moderator!]

Bush: we doen het niet alleen! Dertig landen!!

Kerry: Als Missouri een land was, zou het het derde grootste land in de coalitie zijn na de VS en het verenigd konikrijk. En ondertussen zijn nu al acht van de dertig landen uit de coalitie gestapt.

Vraag: waarom zijn er ondertussen geen aanvallen meer geweest op amerikaanse grond? Kerry: deze president heeft iedereen vertelt “het is geen vraag van of, maar van wanneer”. Wanneer kan niemand zeggen. Kerry is er mee akkoord dat de terroristen moeten gevonden worden, en het beste wapen is intelligence. En voor goeie intelligence, is er goeie coöperatie nodig, en om op de vorige vraag eriug te komen, die is er nu niet. Tax gap om de cargo holds te scannen? Het is Bush die besloten heeft de rijken een tax break te geven en de rest van de infrastructuur te laten vallen.

Bush: jamaar we hebben homeland security verdubbeld! En Kerry heeft na 1993 gestemd om de intelligence budgets te verminderen. En de Patriot act is belangrijk, en daar is Kerry tegen. En Kerry zal mislukken in Irak en een haven voor terrorristen worden.

[weer wrong war wrong place etc. tralala, het wordt wat afgezaagd]

Kerry: de president heeft gezegd dat het zeker zal gebeuren, nog een aanval. Kerry aanvaardt dat. Vermeerderd budget? Dat is niet belangirjk, het is beangirjk of het genoeg vermeerderd is!

Bush; ja. Ja. Ik zit er mee in. Mensen die overuren doen.

Nu domestic policy.

Vraag: Waarom mogen geen veilige en goedkopere medicijnen uit Canada geïmporteerd worden? Bush: omdat ik zeker wil zijn dat de medicijnen u niet gaan doden. En het zou kunnen lijken alsof het uit Canada komt, maar eigenlijk uit de derde wereld komen.
En we kunnen generische medicamenten rapper op de arkt laten komen. En in 2006 zal Medicare medicijnen voor oudere mensen dekken. En ik ben naar Washington gegaan om de mensen te helpen.

Kerry: vier jaar geleden heeft Bush dezelfde vraag gekregen, en toen heeft hij gezegd dat hij het een goed idee vond om drugs uit canada te laten komen en dat hij ervoor zou zijn. De president iegt: de senaat had er vóór gestemd, en de president heeft het tegengehouden. En het gaat om medicijnen in de VS gemaakt, niet in de derde wereld. En hij heeft het voor Medicare illegaal gemaakt om mediijnen in buklk te kopen om ze goedkoper te maken. omdat de farmaceutische industrie daar tegen was

Bush: jamaar Clinton deed hetzelfde! En Medicare? Kerry heeft 20 jaar in de senaat gezeten, en hij heeft op die tijd niets gedaan.

Kerry: well, actually, in 1997 we fixed medicare. We balanced the budget. En Bush heeft op vier jaar meer sculden verzameld dan alle president tussen Washington en Reagan samen.

Vraag: minder kost voor MEdicare en toch een vice-president die een trial lawyer is? Kerry: wij zijn alletwee advokaten, en wij weten dus hoe we die malpractice dingen kunnen vermijden. Maar: het is minder dan één percent van de kost van het geheel! En alles is duurder gerworden, dat heeft niets te maken met die minder dan één percent juridische kosten. Ik heb een plan, maar dat kan alleen als u me helpt om de tax cut terug te draaien.

Bush: haha, Kerry is de meest liberale senator in de senaat, en dat is moeilijk “in that bunch”.

[oei, ai, ’t is weer in de mist aan het lopen]

Bush: nieuw health care plan? Weten jullie hoe? Omdat hij een liberaal is, gaat hij een government sponsord health care doen, en dat zou de hele health care kapot maken.

Kerry: de president is menen gewoon aan het bang maken. “Compassionate conseratism”, wat is dat? Labels willen niets zeggen, het is wat de mensen doen.

Bush: jamaar hij is twintig jaar senator en hij doet niets. En hi heeft een trial lawyer die alle reforms egenhoudt

Vraag: republikeinse senaat en huis, en geen enkele spending bill tegnegehouden. Waarom? En hoe gaat dat de mensen in amerika helpen? Bush: we hebben een deficiet omdat we in recessie zitten, en dat heeft ons inkomsten gekost. Ten tweede: we zijn in oorlog, en we moeten geld uitgeven om de oorlog te winnen. En home land security, daar moeten we geld aan uitgeven. En ook: we hebben iedereen een tax cut gegeven om uit de recessie te geraken. Ik denk dat mensen met meer geld in hun zakken meer uitgeven. In de laatse dertien maand 1.3 miljoen meer jobs. Ik ben bezorgd over het deficiet, maar ik ga geen geld an de troepen houden.

Kerry: om te beginnen; mijn health care plan is geen verplicht plan, en geen overheidsplan. Deficiet; 5.3 triljoen teeel, en nu 2.6 triljoen deficiet. Hij is de eerste president in 72 jaar die een jobs verloren is. De eerste tax cut tijdens een oorlog ooit. De rijkste 1% kregen 89 miljard dollar tax cuts, dat is meer dan 80% van al de rest. De president vindt de rijken belangrijker dan u. De enige mensen die in mijn pln verliezen, zijn de rijksten.

Vraag: hoe dat deficiet naar beneden? Bush: jaja, maar kijk eens waar we wvandaag komen! De beurs was gecrasht! En omdat we een tax cut gedaan hebben gaat alles beter. Kerry: tax cut voor de rijksten, onder meer voor Enron, niet voor de economie.

Vraag: kan Kerry in de camera kijken en beloven dat hij de taxes niet gaat naar boven halen voor mensen die minder dan 200.000. Kerry; ja. En alleen de rijken zullen er last van hebben: ik, Bush, en sorry, de moderator

[eerste lach van de avond bij het publiek]

Bush: geloof hem niet! Hij is aan het liegen!

[Bush heeft een battling green eyeshades grapje geprobeerd, maar die viel redelijk plat]
[en Kerry is on a roll]

Bush: we zijn goed bezig! De economie is aan het groeien!

Vraag: hoe deficiet in twee krijgen? Kerry: John McCain en Kerry samen zouden corporate loopholes sluiten, en ik heb al altijd voor balanced budget gestemd.

Bush: hij is een liberaal! En hij liegt!

Vraag: wat heeft de administratie specifiek gedaan voro het milieu? Bush: diesel engines. Wetland vermeerderen met drie miljoen. Inner city dingen doen. Clear Skies initiative. Meer wildlife. Healthy Forest Bill, vooral belangirk om te zien dat de bossen beschermd zijn omdat ze niet gekapt worden zoals zou moeten en dat ze dus in vlammen kunnen opgaan.
Maar technologie gaat onze manier van leven verbeteren, en ik heb een waterstof auto voorgesteld. “I guess you could say I’m a good stewart of the land”.

Kerry: als ik dat hoor, denk ik niet dat de president in de realiteit leeft. Nummer één: noem mensen geen liberaal om zomaar iets te zeggenn dat is naief. Ten tweede: “Clear Skies”, dat is zo’n orelliaanse naam gelijk No Child Left Behind. Als ze niets hadden gedaan aan de bestaand eClear Skies, zouden we beter af zijn. De voorzitter van de EPA heeft zijn ontslag ingediend. Ze geloven niet in wetenshap.

Bush: Kyoto? Dat is om populair te zijn in Europa. En ik ga meer geld in R&D steken.

Kerry: Kyoto was niet perfect, en dat weet ik; We hadden er unnen aan wekren, maar 160 anden werken eraan, en Bush heeft gewoon gezegd dat hij niet meer geïnteresseerd was.

Vraag: hoe kan de VS competititef zijn in manufacturing gegeven de lonen in de VS? Kerry: er zijn veel manieren, mar Bush heeft daar helaas niet veel aan gedaan. Nu zijn er bijvoorbeeld loopholes waardoor het voordeliger wordt om in het buitenland te gaan zitten dan hier. Maar wat het meest kost, is de kost van health care. Ik heb daar een plan voro, en ik betaal dat met de tax cut voor de rijken die ik zou afschaffen. En zó worden we meer competititef; doro meer scholen en meer geld aan universiteiten. En als we ons bevrijden van onze afhankelijkheid van olie uit het midden-oosten.

Bush: liability reform! De beste manier om jobs hier te houden is een energieplan hebben, en dat heb ik voorgesteld. Maar het zit vast in de senaat en hij is niet komen opdagen om er vóór te stemmen. En we moeten belastingen laag houden. En 900.000 bedrijven gaan onder zijn plan betalen.

Kerry: je kunt niet alle outsourcing tegenhouden. Wall Street Journal zegt dat die 900.00 voora kleine aandeelhouders zijn. Als Bush een aandeel zou hebben in een timber company, zou hij een smalklk business zijn.

Bush: I own a timber company!? …That’s news to me!!
….
….
Need some wood?

[embarassed laughter]

Vraag: Patriot act vermindert de rechten van de mensen? Bush: neen. Elke daad heeft een court order nodig. Ik hoop dat niemand denkt dt ijn vrijheden angetast zijn.
Patriot is nodig om dat sommige onderdelen van de FBI niet met elkaar konden spreken.

Kerry: de voorzitter van de republikeinse partij, de chairman van house judiciary comitte heben allemaal gezegd dat het over hun lijk zal zijn als de patriot act gehouden wordt zoals hij nu is. Er zitten mensen in de gevangenis die geen advokaat mogen bellen. Ik heb voor Patriot gestemd, omdat we al die dingen nodig hebben, maar ze kunnen gebruiken wil niet zeggen dat we heel de amerikaanse manier van leven moeten omgooien.

Vraag: niemand is genezen door embryo-stemcellen. Zou het niet wijzer zijn om alleen andere stamcellen te gebruiken? Kerry: ik begrijp het gevoe. Maar ik was met Nancy Reagan op een forum van Michael J. Fox, die parkinson heeft, en hij zei: pak mijn hoop niet af. Dat is alles wat mij rchthoudt. Chris Reed is een vriend van mij, en hij oefent zijn spieren elke dag in de hoop dat er een genezing komt. We hebben tienduizenden embryo’s die nu al ingevrozen zijn, nit uit abortussen of zo, mar uit fertility clinics, en we zouden daarmee enorm veel dingen kunnen genezen.

Bush: embryonic stem cell research vernietigt levens om stamcellen te krijgen. Maar naast wetenschap is ethiek ook belangrijk. En we moeten stoppen met embryonische stamcellen.

Kerry: is dat nu waffle of niet? Hij laat het toe, maar tot een bepaald aantal, en dan niet meer dan dat? Wetnschappers gaan u zeggen dat hij nonsens vertelt.

Vraag: Als er een plaats vrijkomt op de supreme court, wie zou u kiezen? Bush; dat zeg ik niet! Want ik wil dat ze allemaal voor mij stemmen!

[het ik dat goed gehoord??!]

Bush: ik zou iemand kiezen die voor “under God” is want daartegen zin is persoonlijke opnie boven de grondwet zetten. Hij zou ook niet iemand kiezen die voor slaverij is.

[huh?? en dna nonsens als “legislators make law”]

Kerry: Bush zei “what we need are some conservative judges on the court”. En Scalia en Thomas zijn zijn favorieten, zei hij. Kerry: the mark of a good justice is when you’re reading their opinion you can’t tell if it’s a woman or a man, a conservative or a liberal, a jew a muslim or a catholic. Vergis u niet: de supreme court is at stake in deze presidentsrace, en ik zou een goeie kiezen.

Vraag: als u met een stemmer zou spreken die denkt dat abortus moord is, en hij of zij zou vragen dt zijn belastingen niet naar abortus gaan. Kerry: ik ben een katholiek, ik ben diep religieus. Maar ik kan niet iets nemen dat een geloofsartikel voor mij is, en dat in een wet steken om andere mensen te verplichten iets te doen of niet. Ik kan er wel mee spreken, en raad geven. Als president moet je voor alle mensen van de natie spreken. Dat wil niet zeggen dat ik voor abortus ben.

Bush: “try to decipher that”. Ik zeg u: we geven geen geld uit aan abortus. Ik was tegen partial birth abortion. Ik ben voor parental notification. Ik was voor de unborn victims of violence act. Ik wil een cultuur van het leven promoten. Elk kind moet beschermd zijn door de wet. En er moeten adoptiewetten komen om abortus tegen te gaan.

Kerry: de president heeft net gezegd dat ik tegen iets ben. Dt is niet zo zwart wit: parental notification en partial birth abortion en dergelijke is nooit zo simpel als de president zegt dat het is.

Bush: ja, het is wel zo simpel. Ja of neen!

[goeie. help.]

Vraag: in de laatste vier jaar hebt u duizenden beslissingen gemaakt. Geef drie beslissingen die u gemaakt hebt die verkeerd waren en zeg waarom. Bush: in een oorlog zijn er vele tactische beslissingen waarvan achteraf kan gezegd worden dat ze verkeerd zouden kunnen geweest zijn, en ik ben ook maar mensenlijk. Maar in de grote zaken ben ik nooit verkeerd geweest. Uw vraag was eigenlijk: was het juist om in Irak binnen te vallen? En dat is zo, want Saddam martelde zijn mensen. Tax cut? Ook de juiste vraag.
Ik heb wat verkeerde mensen aangesteld, maar daar zeg ik niets over want ik wil hun gevoelens niet kwetsen op tv.

Kerry: kijk in uw eigen hart. Was de oorlog écht een goeie beslissing?

Bush; jamaar hij heeft eerst voor die 87 miljard gestemd en dan ertegen, en als hij president was, was Saddam nog altijd aan de macht.

Closing.

Kerry: de president en ik hebben andere overtuigingen, en ik respecteer hem daarvoor. Ik zou nooit de authoriteit aan andere landen of een andere entiteit geven. MAar ik weet dat ons land het sterkt is als we de wereld leiden. En zo hebbne Eisenhower en Reagan en Kennedy het gedaan, en dat doen we nu niet. Ik heb een plan om de terroristen aan te pakken, en hoe we trainingen in Irak kunnen aanpakken. Hier in de VS heb ik een plan voor health care voor de alle amerikanen. Voor onderwijs. Voor fiscale verantwoordelijkhied. En ik vraag uw steun. Om sterker te zijn thuis en gerespecteerd in de wereld.

Bush; de president moet kunnen leiden en dingen gedaan krijgen. We hebben veel doorgestaan, maar kijk eens waar we nu staan. Alles gaat beter, en we gan de belastingen laag houden en alles gat beter worden. In het buitenland hebben we een sterke president nodig, en ik zal niet rusten voor we veilig zijn, en dat zijn we nog niet. We gaan er alles aan doen dat de terroriten geen WMDs gaan hebben. Maar onze langetermijnstrategie is vrijheid. Afghanistan is vrij, en Irak is vrij.

Post-Debate Spin

zaterdag 9 oktober 2004 in (geen categorie). Permanente link | 2 reacties

Euh… jongens, ik weet niet hoe jullie erover denken, maar nog voor ik één pundit gehoord heb: dat was voor mij een klinkende Kerry-overwinning.

Bush was gespannen, riep de mensen toe, was onredelijk, weird, agressief. Het grappigste was misschien toen Bush Kerry verweet een naief wereldbeeld te hebben.

Ik verwacht nieuws over die wood mills of watdanook morgen op de blogs. Kerry zou dat nooit gezegd hebben als het niet na te kijken was. Een typische val zoals die waar Cheney in gelopen is vorige keer.

En nee, ik ga het niet nalezen en zeker niet spell checken.

update: you gotta love weblogs :) Het heeft zelfs niet eens tot morgen geduurd:

President Bush himself would have qualified as a “small business owner” under the Republican definition, based on his 2001 federal income tax returns. He reported $84 of business income from his part ownership of a timber-growing enterprise. [Factcheck.org]

Oooo, wait, wait! I’ve got a good one! Voor een advertentie van de democraten: “George W. Bush. Weet niet eens wat hij in zijn eigen belastingsaangifte zat. En dit is iemand die we met het budget van het hele land moeten vertrouwen?”

<insert Beavisoid laugh here>

Slaap zacht

zaterdag 9 oktober 2004 in (geen categorie). Permanente link | Geen reacties

Plas ça change, plus ça rest la même chose. Mutatis mutandis, uiteraard:

Mijnheer de president, welterusten.
Slaap maar lekker in je mooie witte huis.
Denk maar niet te veel aan al die verre kusten
waar uw jongens zitten, eenzaam, ver van thuis.
Denk vooral niet aan die zesenveertig doden,
die vergissing laatst met dat bombardement.
En vergeet het vierde van die tien geboden
die u als goed christen zeker kent.

Denk maar niet aan al die jonge frontsoldaten
eenzaam stervend in de verre tropennacht.
Laat die bleke pacifistenkliek maar praten,
mijnheer de president, slaap zacht.

Droom maar van de overwinning en de zege,
droom maar van uw mooie vredesideaal
dat nog nooit door bloedig moorden is verkregen,
droom maar dat het u wel lukken zal dit maal.
Denk maar niet aan al die mensen die verrekken,
hoeveel vrouwen, hoeveel kinderen zijn vermoord.
Droom maar dat u aan het langste eind zult trekken
en geloof van al die tegenstand geen woord.

Bajonetten met bloedige gevesten
houden ver van hier op uw bevel de wacht
voor de glorie en de eer van het vrije westen.
Mijnheer de president, slaap zacht.

Schrik maar niet te erg wanneer u in uw dromen
al die schuldeloze slachtoffers ziet staan
die daarginds bij het gevecht zijn omgekomen
en u vragen hoe lang dit nog zo moet gaan.
En u zult toch ook zo langzaamaan wel weten
dat er mensen zijn die ziek zijn van geweld,
die het bloed en de ellende niet vergeten
en voor wie nog steeds een mensenleven telt.

Droom maar niet te veel van al die dode mensen,
droom maar fijn van overwinning en van macht.
Denk maar niet aan al die vredeswensen.
Mijnheer de president, slaap zacht.

Oei

zondag 10 oktober 2004 in (geen categorie). Permanente link | 2 reacties

Iemand die ik niet echt ken maar toch via het internet tegengekomen ben, heeft zeer onlangs iets op het net gezet waar hij en andere mensen heel erg lang aan gewerkt hebben, en waar ze heel erg trots op zijn. Helaas: het staat er wel op maar het geeft een enorme en vieze fout.

Mocht ik die mens van haar noch van pluimen kennen, ik zou geneigd zijn een zwaar sarcastisch stukje te schrijven. Maar neen dus, ik houd mij in.

Mensen die ik ook via het net ken, en waarmee ik wel eens mails gewisseld heb, hebben een gelocaliseerde versie van iets dat al in het Engels bestond, op het net gezet. Ik ben er naar gaan kijken, en de gelocaliseerde versie is niet echt zo goed. Bij nader inzien: de Engelse versie is eigenlijk ook helemaal niet zo goed. Wat zeg ik: heel erg slecht.

Mocht ik niets met die mensen te maken hebben gehad, ik zou heelder schermen vol met nijdig commentaar schrijven. Maar ik ken die mensen wel, hoe vaag ook, en dus doe ik dat maar niet.

Zelfcensuur, ’t is wel wat.

Παντων μετρον

maandag 11 oktober 2004 in (geen categorie). Permanente link | Eén reactie

Zaterdag zijn we kleren gaan kopen. Nu ja, ik zeg “we”, ik bedoel “mijn ouders voor mij”. Onze financiële situatie is er voor het ogenblik niet naar dat we veel kleren kunnen kopen, en ik had nog een broek die me min of meer paste dus zó erg zat ik er nog niet mee in. Helaas was die ene broek een beige jeans waarvan de knop vanboven ontbreekt, en dus niet echt geschikt om naar de trouw van mijn neef mee te gaan.

Afijn. Expeditie met mijn ouders en mijn broer. Eerst naar Bulté gegaan en dan naar Van Houtte in de Burgstraat. Broeken, vesten, mantel. Een schrikkelijk bedrag uitgegeven, maar vooral: ik heb in mijn hele leven nog zo geen mooie kleren gehad.

Bij Van Houtte ben ik na 34 jaar te weten gekomen dat ik best bruine kleren draag, en heb ik een vest en een mantel mee in stoffen die gebruikt worden in alle James Bondfilms. Niet dat dat er toe doet, maar het zijn van die kleren die aanvoelen alsof ze gemaakt zijn in de jaren 30 van vorige eeuw, en dat ze nog gaan meegaan tot de jaren 30 van de volgende. Kwaliteit. Tijdloos. En prachtig.

En o ja, het is officieel bevestigd: ik ben de maat van alle dingen.

Het is me mijn hele leven nog nooit overkomen, in geen enkele winkel, wat ik ook koop van kleren, en zaterdag twee keer op één dag in twee verschillende winkels: ik heb een confectiemaat.

Eén van de redenen, zoniet dé belangrijkste reden waarom ik het hààt om kleren te kopen, is dat ik al dertig jaar dingen moet horen als “ja, aan de taille is het wel goed, maar de heupen…”, of “ja, het model gaat u gelijk niet hé meneer”, of “we kunnen het altijd een beetje uitleggen hier en wat innemen hier hé meneer”.

Maar dus niet zaterdag: een gewone maat kleren uit het rek genomen, aangepast, en dat ging. Een kostuum gekocht: broek en vest in dezelfde maat, geen aanpassingen aan nodig. Naar Van Houtte geweest, waar ze millimeterwerk leveren, en te horen gekregen dat er helemaal niets aan de pasvorm te veranderen was.

Het was er misschien niet aan te zien, maar dat maakte me zowaar een beetje gelukkig.

Eeek

maandag 11 oktober 2004 in (geen categorie). Permanente link | 7 reacties

Daarnet was Sandra naar de winkel met de kinderen en zat ik alleen thuis, met Neil Diamond op maximum volume (vals) aan het meezingen.

Tiens… ik kijk naar mijn handen, en ik zie de handen van mijn vader.

Ik ben gewoon mijn vader aan het worden!

Links du jour

maandag 11 oktober 2004 in (geen categorie). Permanente link | 6 reacties

Voor wie niet genoeg schuldgevoelens zou hebben: slachtoffers van de handkar. Awwwww…

Décidément de mauvaise foi: George W. Bush’s CV.

Eerste prijs beste eulogie/anecdote Christopher Reeve: Design by Fire (of all places). Wie zou het ooit geloofd hebben? Superman is gestorven aan een doorligwonde.

Fun but not free: the true cost of digital photography. Jajajajaja, we weten het ondertussen. En ik ben het er niet mee eens dat de premisse iets unieks aan digitale fototoestellen is: vijftien jaar geleden waren er ook mensen die dure machines kochten in de veronderstelling dat ze betere foto’s zouden krijgen. En waar digitale fotografie pas echt een poaradigm shift teweegbrengt is niet in de techniek, maar in de lengte van de feedback loop. Waar men vroeger een cyclus had van dagen of weken tussen foto nemen, ontwikkelen afdrukken, beoordelen, is dat nu seconden of uren. Met andere woorden: met een digitaal toestel kan men veel en veel sneller een goeie fotograaf worden.

Bonsai.

GMail Drive= a Shell Namespace Extension that creates a virtual drive in the Windows Explorer, allowing you to use your Google GMail account as a storage media.

En a propos: kan ik nu echt niemand nog een plezier doen met zo’n GMail adres?

Boderamm

dinsdag 12 oktober 2004 in (geen categorie). Permanente link | 2 reacties

Jan’s eerste boterham! Er lag meer naast en op de grond dan elders, maar hij leek er toch heel erg content mee:

Boterham

En ook: zaterdag heeft hij op zijn handen en knietjes gekropen!

Joechei!

dinsdag 12 oktober 2004 in (geen categorie). Permanente link | 3 reacties

Minstens twee belangwekkende gebeurtenissen vandaag:

Sleutels: ik heb mijn sleutelbos opgekuist. Er is ergens een gezegde over de correlatie tussen het aantal sleutels dat iemand heeft en zijn geluk. Of mentale hygiëne. Of zoiets.

Ik hàd sleutels voor onze voordeur, mijn fietsslot, een oude sleutel van mijn ouders hun voordeur, sleutels van de poort, de deur beneden, de deur boven, de deur achteraan en de andere deur achteraan op mijn werk, en dan nog drie sleutels waarvan ik niet weet wat ze zijn.

Nu heb ik nog de sleutel van de voordeur. That’s it. Misschien ben ik in geen jaren zo gelukkig geweest. Of mentaal hygiënisch. Of zo.

West Wing! Seizoen vier is toegekomen! Drie. En. Twintig. Afleveringen. Yay!!

Post-interview

dinsdag 12 oktober 2004 in (geen categorie). Permanente link | Geen reacties

Dàt was iets raars: ik kwam binnen voor het jobinterview op het Europacollege, er zat een heel panel mensen, die zeiden hallo en verlieten de kamer, en ik werd alleen gelaten met wat lege bladeren. Dat ik in tengels en in tfrans telkens een A4 tekst over het College moest schrijven. Op basis van een lijstje met puntjes.

Een uur later (waarvan 35 minuten om twee leesbare teksten te proberen produceren op basis van een klad): teksten klaar, panel weer binnen, en het interview kon in ’t echt beginnen.

Enfin, nog een uur of twee later of zo was het over. Ik heb a priori niet de indruk dat het over de hele lijn een onverdeelde mislukking geweest is.

Vriendelijke mensen, de positie lijkt me if anything nog interessanter dan ze op het eerste gezicht al was, en we zullen, vermoed ik, wel zien.

En het blijft hallucinant dat mijn vader er mij geen woord van gezegd had. Tsss.

Fijn program

woensdag 13 oktober 2004 in (geen categorie). Permanente link | Geen reacties

Op BBC2: Spy. Mensen volgen een opleiding tot spion. Reality-show-achtig, en ook wel een beetje SAS-Are You Tough Enough-achtig.

Leutig.

Alleen spijtig dat de kandidaten niet echt zo goed zijn.

Nothing much

woensdag 13 oktober 2004 in (geen categorie). Permanente link | 2 reacties

Niet veel te zeggen vandaag: moe, en ook wel een beetje leeg. Straks (vannacht) is er het derde debat-Bush-Kerry. Eens zien of Bush het weer zo afgrijselijk slecht doet als de eerste keer, of gewoon belachelijk slecht zal zijn, zoals tijdens het tweede debat.

Eens kijken of Kerry hem zal vragen of hij ondertussen erin geslaagd is dat houtverwerkend bedrijf te vinden in zijn belastingsaangifte.

Eens kijken of Kerry hem durft op de man af vragen wat hij precies bedoelde met die Dred Scott-opmerking.

Alla.

Experiment

woensdag 13 oktober 2004 in (geen categorie). Permanente link | 11 reacties

Naast mijn ouders en mijn broer is mijn dichtste familie de broer van mijn moeder en de broer van mijn vader, en hun respectievelijke gezinnen. De oudste zoon van de broer van mijn moeder trouwt eind volgende week. Wij zijn uitgenodigd, uiteraard. Wij gaan er naartoe, uiteraard.

Minder uiteraard: mijn neef trouwt met een Duitse. In Duitsland. In diep Duitsland, ergens voorbij Hamburg.

Daar zijn is niet zo’n probleem, gewoon genoeg pijnstillers meenemen en zowel mountainbiken als limbodansen tot een minimum beperken, en Robert Is Mijn Nonkel.

Daar geraken daarentegen: niet evident. Er was een bus voorzien voor de familie, maar dat zag ik eigenlijk niet lukken. Ik heb het al niet zo gemakkelijk als ik pakweg een uur in de auto moet zitten, laat staan wat uren en uren en uren in een bus zou geven (vertrek om halfzes ’s morgens, toekomen in de namiddag).

Oplossing: mijn ouders. Kopen ons een vliegtuigticket heen en weer naar Hamburg.

Yee ha!

Niet alleen dat dat ongelooflijk en fantastisch is, maar ook dat ik nu eindelijk eens ga zien wat die drie kilo metaal in mijn rug doen met de metaaldetector.

Blair geen haar beter?

woensdag 13 oktober 2004 in (geen categorie). Permanente link | 3 reacties

Samenvatting:

Blair vóór de oorlog: we zijn in onmiddelijk gevaar! Binnen drie kwartier kan Londen gebombardeerd worden door Saddam Hoessein! Als Saddam zijn WMD’s niet aflevert dan moeten we wel aanvallen!

Oppositie vóór de oorlog: en wat als sancties en dreigementen werken?

Blair vóór de oorlog: ja, dan is er geen oorlog nodig natuurlijk.

Oppositie vóór de oorlog: en dus blijft Saddam Hoessein dan gewoon aan de macht?

Blair vóór de oorlog: euh, ja zeker?

fast forward

Blair nu: dat van die 45 minuten was eigenlijk toch helemaal verkeerd, en eigenlijk was onze intelligence helemaal verkeerd, sorry hé.

Oppositie nu: jamaar is dat dan sorry voor de oorlog?

Blair nu: baneentgulder! Als jullie de beslissing hadden moeten nemen, zou Saddam gewoon aan de macht gebleven zijn!

De britse regering begint al hetzelfde te doen als Bush: ze proberen de definities, de parameters van de discussie naar hun hand te zetten. “Jullie vinden de oorlog ongerechtvaardigd? Ah, dan zijn julie vóór Saddam Hoessein!!” of nog: “Waarom zijn jullie zo verontwaardigd over al dan niet gerechtvaardigde oorlogen? Weten jullie niet dat er vandaag een massagraf gevonden is in Irak??”

Aaargh! Ik was zó aan het hopen dat ze op Newsnight tegen de spokesperson iets zouden gezegd hebben in de zin van “yo, gasten, wij zijn hier wel geen amerikaanders hé”.

Maar nee.

Is het dan echt zo moeilijk om dat bij de gewone mens duidelijk te maken? Ja, Saddam Hoessein was een smeerlap, en ja, het is wellicht/misschien (take your pick) goed dat hij niet meer aan de macht is, maar dat wil nog niet zeggen dat we zomaar elk land kunnen/mogen binnenvallen waar een dictator aan de macht is.

Zucht.

[en o ja: massagraven in Irak? van Koerden? dringend forensisch onderzoek, zou ik zo zeggen, en nakijken of ze met westers gifgas vergast zijn, op aanwijzen van satellietbeelden die de CIA aan Irak gegeven had in ruil voor het lastig maken van Iran]

[en o ja ook: massagraven in Irak? een leven is een leven natuurlijk, maar hoeveel massagraven liggen er in de jungle van Rwanda? In het zand in Soedan? In Noord-Korea? Iemand?]

Flip

donderdag 14 oktober 2004 in (geen categorie). Permanente link | Eén reactie

Ik vraag mij af of mijn kinderen dit nog gaan begrijpen:

idderjin doe hildig mee zonder ingelik van ntwa te weten
ki hin goeste voe te slapen ki mjir goeste voe no ntwie te bel
ti nie dak ntwaesen wirre verwacht

Een ’t wien, een ’t wat, een ’t waar, een ’t waarsen—iemand, iets, ergens, ergens (onderverstaan “ergens heen”).

Er bestaan ongetwijfeld geleerde termen voor in de linguïstiek, maar het is zo schoon, en ik mis het zo. Vroeger, toen mijn grootouders nog leefden, en toen we de familie van de kant van mijn moeder nog meer zagen, leefden we in een taalbad van de mooiste taal ter wereld.

Vanavond het er nog over gehad: dat onze kinderen wel frans begrijpen, maar het gelijk niet willen spreken. Nu ik naar Flip Kowlier aan ’t luisteren ben, bedenk ik dat ze overal en later nog frans kunnen leren—zelfs zeer goed, ik heb ook maar engels geleerd als ik veel ouder was—maar dat het nu al te laat is om Aalters te leren. Of, for that matter, Gents.

Heel erg misschien gaan ze wat uitdrukkingen oppikken van mij, maar ik ken het alleen passief, in de zin dat ik alles begrijp en goed weet wanneer iets verkeerd is maar het zelf niet kan spreken.

Nee, veel meer kans dat onze kinderen verkavelingsvlaams spreken met een merkbaar hoger percentage jij en jou dan wij ooit gebruikt hebben, en waarschijnlijk een merkbaar Gentse tongval, maar dat dialect voor hen even folkloristisch zal zijn als kantklossen.

Verdomd spijtig.

What the…?!

donderdag 14 oktober 2004 in (geen categorie). Permanente link | Geen reacties

TV nog eens aangezet. BBC2, documentaire over voetbal. Zap. Zap. Verborgen camera op RTL-TVI. Zap. Zapzapzap. Zap zap. Duitsland, ook niets. Frankrijk, uiteraard niets. Zap. Voorbij de muziekkanalen, TMF, Jim, MTV… uhn?

Wha…?

Zo’n typische videoclip van hiphopperij, met heel veel geldgesmijt, en zwembaden, en allemaal lelijke vrouwmensen en nog lelijker venten… maar staat daar echt een dame in beeld met haar borsten bloot? Foutje? Of bewust? Even kijken, misschien zijn het wel bloopers of zo?

Hmm. Verheffende lyrics: “it must be yo ass cause it ain’t yo face”. En, tiens kijk, naakte juffrouwen in een bubblebad. Hm. MTV is wat gewaagder ’s nachts of zo?

Ah. Euh. Een heel stuk gewaagder blijkbaar: we spreken zelfs niet meer van full frontal of niet full frontal, maar wel degelijk over full-on gyneco-cam. Camerastandpunten van count my lips, no more panties.

Voor het geval het niet duidelijk was: heelder stapels volledig naakte dames, van het type dat in spammails wel eens omschreven wordt als thick en baby got back en jiggly, waarbij dan ook meestal voor het gemak vergeten wordt te vermelden baby got major league ugly scarred fat cellulitis turn-off ugh yuck bleah we’re talking elephant trunk legs rolls of fat here people back.

Kijk, er is al heel veel nodig om mij te shockeren, en dit was zelfs niet in de buurt, maar alstublieft, jongens, betaal dan tenminste appetijtelijke dames om in uw video’s te komen in elkaars kruis tasten. En nee, de relevante lichaamsdelen scheren is niet voldoende.

Steatopygie is fijn voor de Hottentot Venus, maar houd het altublieft van de tv af. Of beperk het tot National Geographic, en waarschuw wanneer het in beeld komt.

Tip Drill was het trouwens, van ene Nelly, ongetwijfeld een groot licht in het wereldje.

Bush-Kerry III

donderdag 14 oktober 2004 in (geen categorie). Permanente link | Geen reacties

Nummer drie.

Bush zal Kerry een Massachussets Liberal noemen, en Kerry zal proberen Bush in het defensief te drijven over zijn prestaties de laatste par jaar. En Bush zal Kerry in het defensief proberen drijven over zijn prestaties in de senaat.

Bob Schieffer is wel een sypathieke kerel, hij was een paar dagen geleden op The Daily Show en hij relativeerde zich te pletter :)

…aaaand they’re off!

Vraag: zullen onder kinderen ooit in een wereld leven die even veilig is als de wereld waar wij in leefden vroeger. Kerry: ja. We moeten veilig worede. Hoe we dat gaan doen, is de vraag. Deze president heeft verkeerde beslissingn gemaakt, vrienden weggeduwd heeft, etc. etc. Weer het verhaal van de cargo hold en de 95% containers, de politie, de firefighters, etc. etc. Kerry kan een betere, meer effectieve, slmimmere oorlog tegen terroristen vechten dan Bush, zoals KEnnedy en Roosevelt en Reagan: goeie intelligence, goeie allianties, etc.

Bush: we kunnen veilig zijn als we op het offensief blijven en blijven vechten. En we zijn goed bezig. De Afghanen hebben verkiezingen gehad! We hebben een terroristisch regime bij Saddam Hoessein weggehaald. Kerry heeft terrorisme vergeleken met prostitutie en als “a nuisance” bestempeld, dat is verkeerd.

Kerry: de president heeft de job om Bin Laden te vatten ge-outsourced. De president vond zes maanden nadat hij hem beginnen zoeken was, dead or alive, dat hij niet meer zo relevant was.

OEI! Bush zegt dat hij nooit gezegd heeft dat hij niet inzat met Bin LAden, maar dat staat natuurlijk wel op band. Hee hee.

Shortage of flu vaccine. Waarom? Bush: we hoopten dat we medicijnen zouden krijgen van ergens, maar dat was besmet. En dus vragen we het nu aan Canada. Mijn vraag aan de amerikanen: als jullie jong en gezond zijn, vraag dan geen inenting. En we hebben een probleem met litigatie, en dus daarom willen bedrijven geen griepvaccins meer produceren. Maar bon het best dat we kunnen doen: don’t get a flu shot.

Kerry: Dit is een indicatie van wat verkeerd is met het systeem in de VS. Het is slechter geworden tijdens de regering van Biush. In Arizone zijn 82.000 mensen hun ziekteverzekering verloren onder bush (en cijfers, cijfers). Deze president heeft zijn rug gekeerd naar de mensen van Amerika. Niet omwille van rechtzaken, al zullen Edwards en ik er iets aan doen, maar omdat er geen universal health care is. Alle andere geïndustrualiseerde naties hebben dat, maar wij niet.

Bush; een plan is niet hetzelfde als een lijst vna klchten, en geen lijst van dingen die we zouden willen doen. Wat KErry wilt doet, is bait and switch en een voze belofte.

Kerry: nee, de president gebruikte precies dit argument voor ouderen. Hij zei dat keuze mogelijk moest zijn. En dit is niet iets weggeven.

Vraag: geen belastingen vrhogen voor mensen die mindern 200.000 verdienen per jaar. Hoe kan iemand deze belofte houden zonder het land in miserie te storten? Kerry: door pay as you go weer in te stellen. Als congres iets goedkeurt, moet het aantonen waar het het geld zal halen. Bush doet dat niet meer. Hij is de enige president die vanalles naar beneden ziet gaan (etc. etc. )Kerry: voor elk plan dat ik voorleg, heb ik duidelijk gemakt waar ik ht geld ga halen. En we beginnen met de tax cut, en met de aanbevelingen van de McCain-erry-commissie. En we stoppen de lopholes, die deze week nog losser gemaakt zijn.

[oei, Bush staat daar weer te smirken dat het niet proper is]

Kerry: deze president heeft nog nooit één bill geveto’d.

Bush:; jamaar Kerry heeft 98 keer voor meer tax en 127 tegen minder tax gestemd. En hij zou de belastingsbetaler vier miljard betaald hebben. Pay and go? Dat betekent dat jullie betalen en hij gaat. There is a tax gap, en daar draait de middenklasse voor op

(slam dunk voor die small businesses?)

Vraag: wat zegt u tegen iemand die zijn werk verloren is aan iemand in het buitenland, die een fractie betaald wordt van hem. Bush; ik zeg hem, ik heb een goed plan, en hier is hulp om betere opleidingen te volgen om de jobs van de 21ste eeuw te vullen.

[bush is zich weer aan het kwaad maken]

Bush; let’s raise the standards of education, en we moeten die problemen nu oplossen voor ze erger worden. Ik heb vier jaar! Nog vier jaar! Om standaarden naar boven te krijgen! En om mensen te helpen om een carrière te starten na een univeristeitsdiploma! En dus ik zeg tegen die mens: hier is wat hulp!

Kerry: let erop dat de president is weggegaan van jobs en naar opleiding. De president die spreekt over fiscale verantwoordelijkheid is gelijk Tony Soprano die over law and order sou spreken. De president heeft een miljard opvoedingsgeld afgesneden, ze heben zelf niet eens werkloosheid en health care voor werklozen in stnad gehouden.

Vraag: veel mensen zeggen dat een president geen controle heeft over jobs. Is het eerlijk om Bush de schuld te geven? Kerry;: nee; ik geef hem niet alle schuld. Ik geef hem de schuld van dingen waar hij iets aan kon doen. Er zal altijd outsourcing zijn, maar ik zal ervoor zorgen dat de playing field level is. Nu zijn er allerlei loopholes aardoor amerikanen hun eigen outsourcin subsidiëren. Deze president heeft Boeing niet ondersteudn tot na de campagne begonnen is

[smirk]

Kerry: Bush heeft niet geholpen toen bedrijven vals beconcurreerd werden door China. Ik ga vechten voor de amerikaanse werker, dat doet deze president niet.

Bush: whooh! Laat mij beginnen met grants. Ik weggesneden? Nee, we hebben ze vermeerderd! Spreken met de werkers? Laat mij spreken met de werkers! Jullie zijn allemaal beter af! We zorgen ervoor dat huwelijk ondersteund wordt, niet afgeraden!

[homo’s hier? opening?]

Bush: onze taak is de mensen te helpen, en Kerry heeft 98 keer taxen verhoogd.

KErry: et die stemmingscijfers kun je vanalles doen. ik heb 600 tax cuts ondersteund.

oei, kerfuffle, Bush onderbreekt. KEnnedy is conservativer dan u! 98 keer!

[ai, dit oet hem gene goed]

Vraag: is homoseksualitei een keuze? Bush; ik weet het niet. We hebben een keuze in amerika, dat we iedereen moeten met respect behandelen. Mear we moeten de sactity of marriage niet veranderen. Ik heb daarvoor een grondwetswijziging gevraagd. Omdat anders rechters die beslissing zomaar kunnen maken,en niet het congres.

Kerry: we zijn allemaal de kinderen van God. En ik denk dat als je zou spreken met de dochter van Dick Cheney, dat ze doet wat ze doet omdat ze zo geboren is. Ht is geen keuze. Ik ken mensen die jaren met zichzelf geworsteld hebben en soms pas jaren nadien ontdekt hebben wie e zijn. Ik geloof ook dat huwelijk tussen man en vrouw is. Maar ik dnek ook dat we niet iemand rechten kunnen ontzien. De staten hebben altijd al huwelijksrechten behandeld, en doen dat goed.

Vraag: Zonde om voor Kerry te stemmen wegens abortus en stem cell research. Kerry:; ik respecteer hun zichtpunten. Ik ben kotholiek. Maar ik ben het er niet mee eens. Ik denk dat ik niet aan andere amerikanen mijn geloofsovertuiging kan opdringen via een wet. Ik denk dat de keuze is tussen een vrouw, God en haar dokter. Ik ga Roe v. Wade niet verandere. De president heeft nooit gezegd of hij dat gaat doen. What does it mean to have faith without deeds? Alles moet uit het geloof komen, maar dat wil niet zeggen dat ik dat moet opdringen aan deren. Vechten voor opvoeding, milieu, tegen armoede, komt uit mijn geloof, maar hier op aarde moet het werk van God ons eigen werk zijn.

Bush: iedereen is belangrijk. In een ideale wereld is elk kind bestemd, mar redelijke mensen kunnen samen komen en een goede wet maken om abortus naar beneden te halen. Partial birth abortion bijvoorbeeld, Kerryheeft daar voor gestemd. En adoptie, da’s een fantastisch alternatief voor abortus. En abstinentie.

Vraag: kost van ziektevezekering is enorm gestegen en we krijgen minder. Wie is verantwoordelijk? Bush; heh heh heh heh heh

[jaaaayyyyyzzzzuuusss]

Bush: Ik hoop dat het niet de administratie is. Er is niet genoeg vrije markt in het spel in healthcare, daarom is het te duur. En de kost van rechtszaken is ook enorm hoog. En er worden niet gneoeg computrs gebruit. Het is het equivalent van buggy and horse days!

Kerry: de reden dat de kost verhoogt, is dat deze administratie in de weg is gaan staan van kostenverminderen. Bijvoorbeeld: medicijnen uit Canada, goedkoper, invoeren. Mocht niet van Bush. Medicare mag BIJ WET niet onderhandelen over de prijs van medicijnen met de farmaceutische firma’s. Bush stond aan de kant van de firma’s in plaats van de amerikanen. Als ik president ben, dan verandert dit. Ook: we hebben meer zieken die het alelmaal duurder maken omdat er precies geen

Bush: no record of leadership! Maar 5 bills! En ik heb wel leiding gegeven!

Kerry: volledig verkeerd. 56 persoonlijk zelf geschreven, onder meer child health care in de jaren 90.

Vraag: war gaat het geld vandaag komen? Kerry: specialisten zeggen dat Bush’s karakterisatie van mijn plan ofwel een leugen, ofwel fictie is. Mijn plan is dat er keuze is. Als je het huidige plan wil houden, dan houd je het gewoon. (gedetailleerde uitleg, onder meer meer competitie, tax credit aan small businesses, etc) Eens je mensen, bijvoorbeeld diabetici, vroeg diagnosticeerd, beperk je vanzelf de kosten.

Bush: leading news organisations, heh heh, never mind. Er komen 20 miljoen meer mensen op government controlled health care. En bedrijven zullen geen incentive meer hebben om hun werknemers te steunen. En er zal meer controle zijn, en dat zal de health care naar beneden helpen. Kijk maar naar het buitenland, daar mislukt dat allemaal.

Kerry: dat legt dan misschien uit waarom hij hospitaals voor veteranen en medicare niet ondersteunt. Mijn plan wil niet zeggen dat de regering helth care overneemt. Het wil zeggen dat er keuze is.

Bush: natuurlijk steunen wij de veteranen!

Vraag: social security heeft geld te weinig. U zal een triljoen dollar moeten vinden. Waar komt dat vandaan? Bush: begrijp dat mensen altijd hun geld zullen krijgen. Maar er is wel een probleem voor de jongeren. En dus moeten we anders denken. Voro onze kinderen en kleinkinderne moeten we een andere strategie hebben. Ik heb darvoor een groep senatoren bijeengeroepen, voorgezeten doro wijlen Patrick Moynahan. En ik denk dat we moeten privatiseren. Dit is een vitaal iets en natuurlijk gaan we moetne kiken naar de kost, maar de kost van niets te doen zal veel groter zijn dan de kost van niets te doen.

Kerry: de president heeft gezegd dat jonge mensen geld uit hun social security moeten kunnen halen en het in hun eigen bank te steken. Dat is volgens alle experten een recept voor een ramp. De president heeft nooit uitgelegd waar het geld vandaan moet komen tijdens een overgang. Want het geld dat nu betaald wordt, gaat naar mensen die in het verleden betaald hebben. Ik was in 1985 één van de eerste die het budget wou in evenwicht krijgen.

Vraag: ik ga premies niet naar beneden halen, zei u. Greenspan zegt dat er geen mogelijkheid is zonder aanpassingen om sociale zekerheid te behouden. Kerry: we haddne hetzelfde probleem in de jaren 90, en toen hebben we het ook opgelost gekregen. De tax cut van de 1% rijkste amerikanen zou de sociale zekerheid veilig gesteld hebben tot 2027. Greenspan ondersteunt de tax cut, ik niet. De eerste zaak is dat er jobs gecreëerd worden. De jobs die de president creëert zijn goedkopere jobs dan die die verloren gaan. In 72 jaar, tijdens rcessies, oorlogen, whatever, zijn nog nooit zoveel obs verloren gegaan.

Bush; jamaar hij heeft gestemd voor tax op social security. Hij zegt dat hij tax cuts voor middenklasse gaat doen, dat is precies wat wij gedaan hebben. Iedereen betaalt minder, en Kerry was daartegen. We zijn een miljoen jobs verloren met de aanvallen. En we zijn geod bezig! Verdomme!

Vraag: immigratie. [bush: heh heh heh heh] Minstns achtduizend mensen komen over onze grenzen elke dag. Bush: economisch probleem en veiligheidsprobleem. We gebruiken allerlei technieken, unmanned vee-hickles bijvoorbeeld, en ik ken het probleem want ik as gouverneur van een staat op de grens. We moeten tijdelijke work permits hebben, zolang amerikanen het werk niet willen doen, zodat de mensen het veilig kunnen doen en de fabriekseigenaars het zonder problemen met de wet kunnen doen. Ik denk niet dat er amnestie moet komen, maar Kerry was vóór amnestie.

Kerry: de middenklasse is niet beter dan ze waren. En de gemiddelde amerikaanse familie is nu armer in echt geld dan in 1929, en de rijken rijker dan in 1929. Immigratie: de president heeft zijn belofte gebroken. De grenzen lekken nu meer dan voor 9/11. En we moeten dat verbeteren. Guest workers moeten, maar illegal hiring moete ook beperkt worden. En we moeten naar een earned legalisation programme.

Bush: dat de grenzen nu zouden beter bescherm zijn dn vroeger is nonsens, dat moet zijn dat hij er niet s van weet. Ze zijn nu veel beter beschermd dan toen ik goeverneur van Texas was.

Kerry: de cijfers spreken hem tegen. En de grenzen zijn niet zo veilig als ze zouden moeten zijn.

Vraag; minimumwedde is dezelfde als zeven jaar geleden. Quid? Kerry: minimumwedde moet dringend verhoogd worden. De republikeinen laten ons zelfs niet toe om er een stem over te hebben. Die minimumwedde, die ik op zeven dollar wil krijgen per uur, is lager dan ze geweest is in 50 jaar. 1% van amerika heeft miljarden dollar gekregen en hij onthoudt het van arme families. I’m tired of people who talk about family values but don’t value families.

[great!]

Kerry: en ik ben er ook voor dat mannen en vrouwen hetzelfde betald worden. Meer minimumwedde is meer uitgavemogelijkheid.

Bush: wel, ik had een plan. Maar laat mij spreken over wat echt belangirjk is: opvoeding. No Child Left Behind is eigenlijk werkgelegenheid maken. En als ze niet kunnen lezen of schrijven, kunnen ze geen werk vinden. Wij hebben dat probleem opgelost, iemand zei me “reading is a civil right”, en dat is juist. We kunnen niet competititef zijn als we geen opvoedingssysteem hebben dat goed is.

Vraag: u hebt nooit gezegd of u Roe v. Wade zal omkeren. Bush; ik zal rechters kiezen maar ik zal geen litmus test hebben.

Kerry: de president heeft de vraag niet beantwoord. Ik zal geen rechter aanstellendie constitutionele rechten zl terugschroeven. De president geeft geen duidelijkheid, dus hij wil het manifest wel afschaffen. De president spreekt over No Child Left Behind, en hij geeft dat programma 28 miljard dollar te weinig. Hij zal zeggen dat hij verhoogd heeft maar hij heeft niet gegeven wat hij zei dat hij zou geven.

Bush: dus Kerry zal ene Litmustest hebben. En ik heb het geld verhoogd. You don’t measure by percent increase. You measure by if you get the job done. 89 miljard dollar aan de rijkste 1%, en kinderen verliezen geld. You be the judge.

Vraag: voor of tegen draft? Backdoor draft voor national guard? Kan er die mensen enig uitzicht gegeven worden? Kerry: sommige mensen kunnen niet terugkeren als hun tid op is. Dit is omdat onze militaire mensen, 90% in of rond Irak zitten. Ik stel voor om twee divisies toe te voegen. En de special forces verdubbelen om een meer effectieve oorlog te vechten tegen de trroristen. Ik zou de national guard thuis willen laten om een effektievere veiligheid te hebben thuis. Maar eigenlik mloeten we andere naties aan onze kant krijgen. Ik denk dat de president hetamrikaanse volk heeft berogen toen hij zei dat hij voorzichtig zou zijn.

Bush: de beste manier om onze troepen minder onder druk te zetten, is te winnen in Irak. Mensen met wie ik srpeek vinden niet dat ze een backdoor draft hebben. In ons eerste debat vond Kerry dat we een global test moesten doorstaan. Ik zal onze nationale veiligheid nooit aan leiders van andere landen overlaten.

Kerry: ik heb nooit gezegd dat wij onze beslissingen aan anderen zullen ovelaten. Ik heb het omgekeerde gezegd. Ik hab gezegd dat we een soort truth standard moeten doorstaan bij de wereld.

Bush: in 1990 hadden we een coalitie. Toen heeft KErry tegen de oorlog gestemd.

Vraag: ban on assault weapons? Bush: ik heb gezegd dat ik tegen de ban was, maar ik geloof dat iedereen moet wapen kunnen hebben. Ik gelofo in background checks. De beste manier om onze mensen te beschermen, is de misdadigers te bestrijden.Ik heb een task force laten samenstellen om mensen die misdaden doen met wapens te vatten.

Kerry: ik ben een jager, ik heb wapens. Ik respecteer het tweede amendement. Ik ben ook een ex-DA van één van de tien grootste districten van het land. De meeste mensen die ik ken willen geen AK-47 zien als ze een drug bust doen. Na de beslissing van Bush, kunnen terroristen gewoon een AK-47 kopen in amerika, zonder zelfs mar een background check.

Vraag: affirmative action: nog nodig? Of zijn we ver genoeg? Kerry: helaas, we zijn niet ver genoeg. Ik vind het spijtig te moeten zeggen dat dez admiistratie zelfs tegengewerkt heeft. In veel delen van eht land is er nog altijd discriminatie. En het gaat niet enkel over ras. Het gaat ook over vrouwen, en andere minderheden. Ik was tijdens de Clinton-jaren tegen vaste quota. Maar niet tegen het principe van affirmative action.
Deze president heeft denk ik nog niet met de zwarte caucus samengezeten, en geen vergadering gehad met NAACP. Als de presidnet zijn best niet doet, welk voorbeeld is dat dan?

Bush; euh ja ik heb de caucus wel gezien. En ik vind dat we meer opvoeding moeten hebben in amerika.

[weer geen antwoord??]

Bush: ik vind dat iedereen moet leren lezen en schrijven en dat de small business owners niet meer in bundled contracts moeten zitten. Nu hebbne meer minderheden huizen dan ooit tevoren!

[klopt op zijn lezer]

Bush: wat is de invloed van uw religie op uw beleid? Bush; ik bid veel. En mijn geloof is zeer belangrijk. Ik bid voor mijzelf en mijn familie en mijn dochters en alles. En of je christen bent of moslim, jehebt het recht de godsdienst te hebben die je wilt. Ik word van bidden rustig in de storm van het president zijn. Religie is belangrijk. En als ik beslissingen maak, dan komen die uit mijn religie. Kijk maar naar mijn faith based initiatives. En ik denk dat goed iedereen wil vrij hebbne, en dat is mijn buitenlands beleid

[weer dat bonken]

Kerry: ik respecteer alles wat hij gezegdheeft, en zeker zijn geloof. Hij heeft net gezegd dat vrijheid een gft is van God. Ik denk dat alles van God komt. Ik heb geleerd dat de twee belangrijkste geboden zijn God te eren en onze naaste te beminnen. En ik vind dat we meer onze naste kunenn beminnen dan we nu doen. We hebben bijvoorbeeld wee schoolsystemen, één voror rijken en een niet voor ijken. En ik geloof ook dat mensen moetne virj zijn niet religieus te zijn.

[yay]

Vraag: zal u er een prioriteit van maken om een de natie weer terug samen te brengen?Kerry: laat mij een complimet geven aan de president. Ik was zeer geraakt door de speech van de president nar 9/11. Toen waren we één. Ik vrees dat we nu nog nootizo verdeeld zijn als we nu zijn. Dit moet veranderen. Mij kan het niet schelen of de idee komt van links of rechts, ik zal er mee samen werken. Ik zoek naar gemeenschappelijke grond, zoals met MCCain die hier zit, waar ik nu mee samenwerk. Ik ga met mijn vriend John McCain samenwerken om capaign finance reform door te drukken bijvoorbeeld.

Bush: mijn grootste teleurstelling is hoe verdeeld Washington was. No Child Left Behind was bijvoorbeeld een goeie samenwerking tussen mij en Ted Kennedy. MAar Washington is verdeeld door Special Interests

[smirk]

Bush: Kerry heeft gezegd dat dit een verdeelde tijd si. Dat was ook zo in de jaren 90. John McCain ondersteutn mij voor president omdat ik juist ben in Irak, en mijn tegenstander voor retreat and defeat is.

Vraag: we hebben alledrie twee dochters en een sterke vrouw. Wat is het dat u geleerd hebt? Bush: naar hen luisteren. Rechtstaan en niet fronsen. En Laura ondersteunt me. Ze spreekt betern Engels dan ik.? Ik hoop dat mensen begrijpen wat ze zegt.

[schmaltzy verhaal over ontmoeting]

Kerry: we’re three people who married up. Mijn moeder is een paar jaar geleden gestorven. En ze keek naar mij van haar hospitaalbed, en ze zei me “integrity, integrity, integrity”. Mijn dochters en mijn vrouw zijn gevuld met die zelfde gedachte. Ze houden mezelf eerlijk. Ik neem mezelf soms te serieus, en daar helpen ze me wel van af.

closing

Kerry: Amerika moet meer dan ooit verenigd zijn. Zoals Roosevelt, kan het me nietschelen of een idee democratisch of republikeins is, ik zoek ideeën om amerika beter te maken. Scholen, health care, gelijkheid. Ik geloof dat we beter kunnen doen. Ik vraag u om samen met mij op die reis te gaan. Ikvraag u mij het privilege te geven om veilger te zijn etc. EtC.

Bush: Er hangt een schilderijin mijn bureau. En ene Tom Lee, een schidlerij, optimisme. We zijn door veel gegaan, een aanval, ene recessie, maar dankzij goed werk van ons en van jullie is de economie verbeterd. De opvoeding zal verbeteren. We zullen health care goedkoop houden. Ik ben optimistisch dat we de oorlog tegen terrorisme zullen winnen. En dat we vrijheid en dingen zullen verspreiden. Etc. etc.

Verslag

donderdag 14 oktober 2004 in (geen categorie). Permanente link | Geen reacties

Bon. Zuiver op vorm alleen al heeft Kerry het ruimschoots gehaald. En op inhoud, uiteraard, ook.

De pundits op CNN zijn het in eerste instantie voorzichtig met mij eens.

Er zitten weer een aantal doozies in waar Bush compleet de mist ingegaan is (dat ding over Osama Bin Laden bijvoorbeeld, ha ha), en ik hoop dat iemand een montage maakt van al dat gegrinnik en vuistgesla.

update: Zelfs Wolf Blitzer had de juiste quote al gevonden. “Bush didn’t remember that, did he?”
“The context of that quote was that Bin Laden had been marginalised”, zegt Karen Hughes.

Ah, en ze drijven het echt wel in: videofragment en alles :)

Eens testen…

donderdag 14 oktober 2004 in (geen categorie). Permanente link | 2 reacties

Zien wat dit geeft [’t werkt, zie verder]

Godgeklaagd

donderdag 14 oktober 2004 in (geen categorie). Permanente link | Geen reacties

Dit zien alle mensen die in Brugge van de trein stappen en naar het centrum willen gaan, aan de uitgang van de gang onder de perrons:

20041012_140425dsc_8095

Vier lijntjes, op elke lijn een spellingsfout. Niet slecht.

Google OS

donderdag 14 oktober 2004 in (geen categorie). Permanente link | Eén reactie

Baby steps, baby steps… Daarnet Google Desktop Search geïnstalleerd.

Desktopsearch

Het indexeren gaat hondstraag, dat wel.

update: mighty impressive. Bliksemsnel, en geïntegreerd in de gewone Google-resultaten. Indrukwekkend. Details hier, al komt er ongetwijfeld meer in de komende dagen.

Break out the tin foil

donderdag 14 oktober 2004 in (geen categorie). Permanente link | Geen reacties

Bush kondigt binnenkort aan dat hij een degeneratieve ziekte heeft, en dat hij niet meer meedoet aan de presidentsverkiezingen.

Scout’s honour.

Of nee, er is zekerheid over de dag en het uur en de plaats van de volgende grote aanval.

Honest injun.

Radio.blog

vrijdag 15 oktober 2004 in (geen categorie). Permanente link | 2 reacties

Aan de praat gekregen. Een vreemde combinatie van allerlei zaken, niet in het minst dat Firefox niet echt goed omgaat met het cachen van Flash-files.

Radio Zog presenteert!

Komt me bekend voor

vrijdag 15 oktober 2004 in (geen categorie). Permanente link | 2 reacties

Lees dit. Interessant, juist ook.

Maar het komt me wel verdacht bekend voor. Tot de zinswendingen toe. Van Code Complete, als ik me niet vergis.

update: Bij nader inzien. Ik was erop gekomen via een link en er niet bij stil gestaan dat dit misschien wel eens het origneel zou kunnen zijn dat ik vorig jaar al gelezen had. Ouder worden, het is wat.

Het zal me leren dingen te zeggen zonder er eerst helemaal zeker van te zijn.

Wat ik erover gelezen heb, stond zeker niet in Code Complete, en ging meer in detail over het drie-uren-venster waar een programmeur in the zone zite, en de productiviteitswinst van e-mail niet nakijken, met berekeningen erbij. Met onder meer voorbeelden van tijdswinst voor één persoon die een vraag komt stellen maar daardoor wel de zone van de andere onderbreekt en in zelf een half uur wint, maar in totaal twee uur voor het team verliest.

Enfin, mijn fout natuurlijk. Ook wel ironisch dat ik op twee regels weblog entry een hele reeks regels uit het artikel waar ik naar verwijs breek:

# Never criticize anyone in email, and avoid technical debates. Use face-to-face meetings or ‘phone calls instead.
# Be judicious in who you send email to, and who you copy on emails.
# Observing some formality is important.
# Don’t hesitate to review and revise important emails.
# Remember that email is a public and permanent record.

Alla. Live & learn. En dan zal ik nu maar een e-mail schrijven naar Ole Eichhorn om me te verontschuldigen zeker?

Vies

vrijdag 15 oktober 2004 in (geen categorie). Permanente link | Eén reactie

Ik start daarnet Firefox op, en dat doet niets.

Gewoon, blanco scherm. Geen time-out, geen boodschap, niets. Elke URL die ik intyp, hetzelfde.

Firefox sluiten en weer opstarten: nog altijd hetzelfde. Weird.

Tot plots:

Ff_issue

Hm. Da’s vreemd. Allez ju dan maar, duwen op die click here dan maar. Een extension download dinges, en dan moet ik Firefox herstarten. Klinkt goed.

Niet in de praktijk blijkbaar. Allerlei file not found-fouten, en die update is van twee weken geleden. En ik heb de hele computer moeten heropstarten voor Firefox wou werken.

En nu vraag ik mij af of het geen virus was.

Paranoia, paranoia.

Niet dat het er één zal zijn, het zou mijn allereerste zijn trouwens, maar toch.

Pilletches

zaterdag 16 oktober 2004 in (geen categorie). Permanente link | Geen reacties

’t Was daarjuist italiaanse avond op school bij de kinderen. Euh, screw the side effects, geef hier die valdecoxib!

Yowza

zaterdag 16 oktober 2004 in (geen categorie). Permanente link | Geen reacties

Crossfire was voor één keer de moeite waard.

Te vinden op your friendly neighbourhood Usenet provider, of Bittorrent alhier. De moeite.

Nothing much

zondag 17 oktober 2004 in (geen categorie). Permanente link | Geen reacties

Afspraak met de neurochirurg is pas 5 november. En, blijkt, de bijwerkingen van de pijnstillers zijn niet zo leuk.

Ah well.

Nieuwe spinnen

zondag 17 oktober 2004 in (geen categorie). Permanente link | Geen reacties

Meer foto’s van de onbekende springspinnen bij mijn ouders:

20040915_120306_dsc7199

…en ook wel van een hooiwagen met korte pootches:

20041017_125044_dsc8188

En ja, ik weet het, hooiwagens zijn geen spinnen.

To do

maandag 18 oktober 2004 in (geen categorie). Permanente link | 2 reacties

Ik heb meestal een hele lijst dingen te doen. Stapels dingen. Van vanalles. Gevolg is dat ik meestal rondloop met het ongemakkelijke gevoel dat ik eigenlijk ook nog iets anders zou moeten doen dan wat ik nu op het moment aan het doen ben.

De laatste paar maanden ben ik daar, denk ik toch, stukje bij beetje aan van het af geraken. Niet dat ik niets meer te doen heb, maar wel dat ik het gemakkelijker heb om niet-vitale dingen van mij af te zetten.

Tijd om eens een lijstje te maken van dingen te doen.

 • Backlog op fotolog inhalen. Ik neem alle dagen foto’s (op héél erg hoge uitzonderingen na, misschien één dag per maand niet), maar ze geraken niet altijd even snel on-line. Er zijn dagen dat ik veel goeie foto’s neem, en er zijn dagen waar ik veel foto’s maar geen goeie neem, en er zijn dagen dat ik heel weinig foto’s neem, maar ik blijf bij mijn principe: de foto’s worden geklasseerd op de dag dat ze genomen worden, minstens één per dag.
   
 • Gezond voedsel kopen. Zoals Cola Light bijvoorbeeld. En fruit. Want er is geen meer.
   
 • Boeken klasseren. Ik moet hier dringend aan beginnen. Probleem is dat de boeken pas kunnen echt geklasseerd worden als ze in de rekken kunnen, en dat ze pas in de rekken kunnen als de bibliotheek er is, en dat de bibliotheek pas kan geplaatst worden als de muren in het achterhuis afgewerkt en geverfd zijn, en dat dat pas kan gebeuren als het pleisterwerk in eht achterhuis droog is, en dat dat nu na tien maand nog altijd niet het geval is. Ik denk dat ik morgen wat gewone Optalidon ga slikken en de boeken op hoopjes ga leggen ergens, in het bureau of zo. En dan met de barcodescanner inlezen en catalogeren.
   
 • Volgende keer bij de kinesist vragen of hij een goeie fitnessachtige dinges kan aanraden. Eén waar ze er geen probleem van maken dat ik mijn ding met een zwarte broek en een hemd zou doen wegens alsdat ik geen traineing of turnsletsen of dergelijke heb.
   
 • Foto’s van beesten pakken voor op mijn tuinsafari. Ik zet elke dag minstens één foto on-line. Geen limiet op wanneer de foto’s genomen worden: ik probeer er alleen goeie foto’s op te zetten. of, als het de enige foto is van het beest, dan heb ik niet veel keuze natuurlijk.
   
 • Eens naar een dokter gaan om te vragen of die pijnlijke bollen die over mijn hele onderrug verspreid zitten en onder mijn vel over en weer te bewegen zijn, gevaarlijk of schadelijk zijn.

Ah, en o ja: al mijn moed bijeenschrapen en www.waterwijk opnieuw maken. De website is “verloren geraakt” waar hij stond, en “niemand weet wat er gebeurd is”. En na (letterlijk) een maand bijna dagelijks e-mails sturen en beloofd te worden dat iedereen zijn best doet, krijg ik na een maand en drie dagen te horen: “Backups van de […] server zijn maximaal 1 maand oud, dus daar hebben we weinig aan.”

I’m so happy.

No really, I am.

Thank you guys.

Backup?

maandag 18 oktober 2004 in (geen categorie). Permanente link | 3 reacties

Vraagt Roel:

Maar euhm, is het de hele site die verloren gegaan is of de content die erin zat (en die je bvb. via een CMS of zo had ingevoerd)?
Want van de site zelf moet je toch wel ergens lokale kopies hebben, nee? Ik bedoel maar: eerst ‘maak’ je toch een site en dan zet je ‘m toch pas on line?

Ik heb het CMS nog waarmee het gemaakt is, en ik heb ook nog alle gegevens. Het CMS was een (zwaar aangepaste) versie van het CMS dat gebruikt wordt door www.dekust.org, en site zelf werd dynamisch gegenereerd met een (zeer zwaar) aangepaste versie van www.dekust.org.

Het CMS zonder zonder het back-end is niet veel natuurlijk. En net die is door de mensen waar waterwijk.be stond in hun wijsheid uitgewist. En daar had ik geen backup van.

Een dag of tien nadat de site off-line ging, toen het mij al redelijk duidelijk was dat ik niet te veel hoop moest hebben, heb ik naar de backups gevraagd. “Ik doe mijn best en hou je op de hoogte” was het antwoord.

Dat was 21 september. Ik ben om de paar dagen mails blijven sturen (in de zin van “ondertussen een week later, al enig nieuws” en “ondertussen alwéér een week verder, nog altijd geen nieuws” en “op deze manier wordt het wel een heel erg eenzijdig gesprek”).

De eerstvolgende mail was van 13 oktober. Drie dagen nadat de laatste backup, als die al ooit zou bestaan hebben, uitgewist was.

Bah.

Naakt in bad

maandag 18 oktober 2004 in (geen categorie). Permanente link | Eén reactie

Fun with the wide angle:

20041018_184516_dsc8240

…of, ik zou toch graag een 10.5 van Nikon zelf hebben. Die 16 van Cheapski Bastardski is ook al wijs, maar een echte fisheye is het natuurlijk niet.

Oooooh

maandag 18 oktober 2004 in (geen categorie). Permanente link | Geen reacties

Zo mooi… ’t Was vanavond de laatste aflevering van de tweede serie van Early doors.

Ik hoop ergens dat ze ’t hierbij laten, want het was een perfecte laatste aflevering.

Zoals trouwens ook The Royle Family de perfecte laatste aflevering had. Alhoewel, van The Royle Family was elke aflevering perfect.

Spelletches

dinsdag 19 oktober 2004 in (geen categorie). Permanente link | 7 reacties

Gespeeld de laatste tijd:

 • Zuma. Ik zit vast ergens ver, en het is echt te moeilijk geworden.
 • Evil Genius. Zeer zeer goed. Zó goed dat ik er soms zonder het te merken zes uur aan een stuk mee bezig ben. Zo goed.
 • The Sims 2. Not my bag of grocery. Als ik ooit eens veel tijd heb… Nee, scratch that. Allemaal zeer goed gemaakt, ongetwijfeld, maar veel en veel te lastig om spelen.

Kijk ik naar uit om te spelen:

 • Hl2

Faith-based presidency

dinsdag 19 oktober 2004 in (geen categorie). Permanente link | Eén reactie

Zoals John Kerry nog zei tijdens één van die debatten: you can be certain and be wrong. Lees vooral het hele artikel—al is het in één woord samen te vatten: spooky.

The president looked at him appraisingly, several people in the room recall.

”I don’t know why you’re talking about Sweden,” Bush said. ”They’re the neutral one. They don’t have an army.”

Lantos paused, a little shocked, and offered a gentlemanly reply: ”Mr. President, you may have thought that I said Switzerland. They’re the ones that are historically neutral, without an army.” Then Lantos mentioned, in a gracious aside, that the Swiss do have a tough national guard to protect the country in the event of invasion.

Bush held to his view. ”No, no, it’s Sweden that has no army.”

The room went silent, until someone changed the subject. New York Times.]

Dàt klinkt grappig, maar dit al veel minder, helaas:

In the summer of 2002, after I had written an article in Esquire that the White House didn’t like about Bush’s former communications director, Karen Hughes, I had a meeting with a senior adviser to Bush. He expressed the White House’s displeasure, and then he told me something that at the time I didn’t fully comprehend — but which I now believe gets to the very heart of the Bush presidency.

The aide said that guys like me were ”in what we call the reality-based community,” which he defined as people who ”believe that solutions emerge from your judicious study of discernible reality.” I nodded and murmured something about enlightenment principles and empiricism. He cut me off. ”That’s not the way the world really works anymore,” he continued. ”We’re an empire now, and when we act, we create our own reality. And while you’re studying that reality — judiciously, as you will — we’ll act again, creating other new realities, which you can study too, and that’s how things will sort out. We’re history’s actors . . . and you, all of you, will be left to just study what we do.”

Brrr.

Alternate

dinsdag 19 oktober 2004 in (geen categorie). Permanente link | Geen reacties

Huhu.

Links

woensdag 20 oktober 2004 in (geen categorie). Permanente link | 2 reacties

Tralala, links links links.

Geld kleiner maken met manjeten! Manjeten zijn wijs. [link geüpdatet up gedateerd]

Bin Laden zit in China! Echt waar!

Racisme?

woensdag 20 oktober 2004 in (geen categorie). Permanente link | 8 reacties

Weblogs tegen racisme. Jaja, waarom niet. Kijk, hier, een beeldje om op uw eigen weblog te zetten:

Stopracisme_1

Of als het dat niet was dat de bedoeling was:

Stopvb

Of wacht, ik weet nog een betere:

Stopacties

Ach, “achterlijk” is het woord niet. “Goedbedoeld maar ineffectief” misschien? Maar verdorie, “weblogs tegen racisme”: mijn voeten! Als je tegen het Vlaams Blok bent, heb dan de eerlijkheid dat te zeggen. Racisme en Vlaams Blok zijn geen synoniemen. Racisme reduceren tot het Vlaams Blok is niet slim, en het Vlaams Blok reduceren tot racisme evenmin.

En nog iets: dat voortdurende negatieve en afbrekende gedoe is just what the doctor ordered voor het Vlaams Blok. Komaan mensen, zelfs het Blok doet niet meer aan dergelijk afbraakvoetbal.

Zelfs op hun meest negatief geven ze altijd een positieve boodschap mee: Minder immigratie, meer Vlaanderen / Minder criminaliteit, meer Vlaanderen / Minder lasten, meer Vlaanderen / Stop immigratie, veiligheid nu!

Zo gaat het niet lukken. “Cordon sanitaire”, ook al zo’n negatief iets. Een cordon sanitaire is een schutkring tegen varkenspest, een term die een democratie onwaardig is. Als er één ding is dat de amerikaanse republikeinen ons leren, is het wel dat wie de termen van het discours bepaalt, al bijna zeker gewonnen heeft. Daarom zijn ze niet “anti-abortion” maar “pro-life”.

Twee voorbeelden: geldinzamelingen en verkoopsafspraken.

Als ik geld moest inzamelen op school—arme kindjes in Afrika, hoe gaat dat?—wist ik op voorhand dat het verloren moeite was om voor de klas te gaan staan en te vragen “wie wil er geld geven voor pater dinges in de tropen?” Nee, dan vraag je gewoon “zou al wie geen geld wil geven zijn hand willen opsteken alstublieft?”

En als je een afspraak wil maken voor een verkoopsgesprek, is het géén goeie taktiek om te vragen “wanneer mag ik eens langskomen?” Dan krijg je geheid “och, ik weet het niet, het is druk de komende weken… bel misschien nog eens terug volgende maand”. Nee, zeg dan iets als “is het in orde als ik volgende week dinsdag om 14u kom?” En als ze dan nee zeggen: “donderdag misschien?”

Mijn punt: mensen in het algemeen en Belgen in het bijzonder zeggen niet graag nee. Worden niet graag gezien nee te zeggen.

Met heel progressief Vlaanderen op een hoop moet het toch mogelijk zijn om iets te vinden waar het Vlaams Blok mee uit zijn slachtofferrol gehaald wordt en in het defensief moet gaan? Zoiets waar iedereen, ook de Vlaams Blokstemmer, zegt “allez, daar kan toch niemand tegen zijn”?

update: tip o’ the hat naar Bruno, die zich zie ik ook niet helemaal vindt in de actie.

Anti-reclame

woensdag 20 oktober 2004 in (geen categorie). Permanente link | Geen reacties

Tiens, zou hier echt nog niemand opgekomen zijn?

Ssvb_2

Ongetwijfeld wel, en een typevoorbeeld van wat precies niet moet gedaan worden met het Vlaams Blok. Grappig misschien, maar uiteindelijk contraproductief wegens demoniserend, en manke vergelijkingen trekkend.

Om te zwijgen van de bagetellisering van de tweede wereldoorlog, en uiteraard de wet van Godwin.

Maar bon, mijn Photoshop stond toch nog open van daarnet, en er stond een logo van het Blok in, en wat doet een mens dan?

En, toegegeven, het was ook eens de kans om een (albeit visuele) paraleipsis te placeren, ha!

Links

woensdag 20 oktober 2004 in (geen categorie). Permanente link | Geen reacties

Beleefde mensen, die Amerikanen.

Apply typografie bij Wikipedia. Via Kottke.

Ah, good times: WPDOS: A Chronology of Versions. Ken ik WP al sinds 1983? Echt? Brrr.

Wakerich Asylum for the Criminally Insane. Great!

New (and improved?)

woensdag 20 oktober 2004 in (geen categorie). Permanente link | Geen reacties

Is dit onder de radar binnengeslopen of wat? Nieuwe layout voor de home page van Microsoft:

Ms

In de woorden van Mr. Horse: no sir, I don’t like it. Toch niet in niet-IE6. In IE ziet het er beter uit. Maar ’t is nog niet dat.

Mighty [impressive|scary]

woensdag 20 oktober 2004 in (geen categorie). Permanente link | Geen reacties

The Power of Nightmares.

Griezelig.

Thuis

donderdag 21 oktober 2004 in (geen categorie). Permanente link | Geen reacties

Ik heb mij gisteren wat overdaan: over en weer naar de post een pakje gaan halen, over en weer naar de kinesist, over en weer naar de Zuid nieuwe identiteitskaart gaan halen, enfin, gene goeien.

En aangezien de nieuwe experimentele pijnstillers mij allerlei ontstekingen geven, en ik maar een afspraak heb met de neurochirurg binnen een paar weken, is het nu wat afzien.

Louis had vanmorgen 39.8° koorts. En dus zitten we nu samen in de zetel naar Brother Bear te kijken. En is Louis met zijn bijna-veertig-graden-koorts-hoofd mijn linkerschouder aan het koken. En sudderen tegelijkertijd.

Het programma vandaag trouwens:

 1. Brother Bear
 2. A Bug’s Life
 3. Dinosaur

En daarna zien we wel.

Nieuwe software

donderdag 21 oktober 2004 in (geen categorie). Permanente link | Eén reactie

Update van IMatch, met onder meer

 • ondersteuning voor EXIF 2.21 en DCF 2.0
 • preliminaire ondersteuning (EXIF en thumbnails) voor DNG. In de volgende update zal met DNG alles mogelijk dat nu kan met de andere formaten: beeldcorrectie en resizen en watnog, zowel interactief als via scripting.
 • stapels bugfixen en workarounds, vooral voor bugs in de miserie van andere mensen (zoals de IPTC bug in de Nikon libraries)

Fijn om te weten dat er aan doorgewerkt wordt.

En in related news: Bibble 4 is eindelijk uit.

Phind the phish

donderdag 21 oktober 2004 in (geen categorie). Permanente link | Geen reacties

Daarnet in de mail:

Phish

Ooh! Goody! Een kaartje! Voor mij!

Hola, maar wat ziet mijn lodderig oog?

Phishdetail

Tiens, da’s vreemd: drie keer een andere pickupcode? Eens de source bekijken van die mail…

You can pick-up your postcard the old-fashioned way, by going to the following URL:
<b><a href="http://221.2.162.20:6180/004/"> http://www.postcards.com/DigitalPostcards/pickup.html </a></b>

You sly little devils you!

update: omdat er mij naar gevraagd werd: dit is niet echt phishing, maar het gebruikt er wel dezelfde taktieken voor.

De val van Castro

donderdag 21 oktober 2004 in (geen categorie). Permanente link | Geen reacties

Castro_1Fidel Castro is gevallen.

Letterlijk dan. Gestruikeld.

Zeker een knie en misschien ook een arm gebroken, wist hij zelf te vertellen. ’s Mans gevoel voor humor bleef wel intact: hij zei dat hij er naar uitkeek om morgen op de voorpagina van de wereldpers te staan.

En dat hij benieuwd was naar de foto van zijn val.

In het nieuws

donderdag 21 oktober 2004 in (geen categorie). Permanente link | Eén reactie

Bush is een ketter!

Als conservatieve kranten al dergelijke editorials publiceren, is dat niet zo’n goed nieuws voor Bush, denk ik.

En in datzelfde verband: Electoral Vote Predictor heeft het op Kerry 271 en Bush 257. Hmmm.

En niet in hetzelfde verband maar toch een beetje wel: Iran test Shahab-4. Een raket die een actieradius van tweeduizend kilometer heeft. Goed nieuws voor de omringende landen:

Shahabthumb

Combineer dat met (a) Iran dat weigert toegevingen te doen in zijn nucleair programma en (b) Iran dat gezegd heeft dat Israel zijn eigen graf graaft als ze durven aanvallen… interesting times.

Gelukkige verjaardag! (bijna)

donderdag 21 oktober 2004 in (geen categorie). Permanente link | 5 reacties

Niet vergeten: nu zaterdag is de zesduizend ste en zevende verjaardag van de aarde!

update: op zoek naar meer informatie, dit pareltje gevonden:

Many apologists have claimed that the Exodus happened during the reign of Pharoah Rameses II.

Since he lived from 1279-1213EBC, this would place the flood at 2261-2195BCE during the reign of Pharoah Pepi II.

Unfortunately, the Egyptians forgot to mention it.

It would also place the creation of Adam between 3917 and 3851 BCE.

Conversely, If we take Ussher’s 4004BCE date for Adam’s creation, we get a date for the flood of 2348BCE, during the reign of Pharoah Teti (who also mysteriously forgot to mention every single person dying and Egypt being recolonised in later years by Noah’s descendents) – and a date for the Exodus of 1366BCE, during the reign of Amenhotep III.

Surprisingly enough, Amenhotep III or his scribes never mention the Exodus, either.

R, gelijk ze zeggen, OFL.

update 2: zeg nu nog eens dat de paus geen gevoel voor humor heeft. Op precies 23 oktober 1996 heeft hij een bericht de wereld ingestuurd dat onder meer zei

Aujourd’hui, près d’un demisiècle après la parution de l’encyclique [Humani Generis], de nouvelles connaisances conduisent a reconnaître dans la théorie de l’évolution plus qu’une hypothèse.

Trouwens, engelssprekende creationisten geven daar op het internet deze vertaling voor:

In English:

‘Today, almost half a century after the publication of the Encyclical, new knowledge has led to the recognition of more than one hypothesis in the theory of evolution.’

The trouble is, the French word ‘une’ can mean ‘a’ or ‘one’. The secular media translated it ‘a’ hypothesis, while the official RC newspaper L’Osservatore Romano translated it as ‘one’.

Zou “more than one hypothesis” in het frans niet “plus d’une hypothèse” zijn?

Ter identificatie

vrijdag 22 oktober 2004 in (geen categorie). Permanente link | Eén reactie

Voor de entomologen onder ons: ik heb een paar vreemde larven gevonden in de emmer met tuinafval. Een paar millimeter lang, geelachtig, puntig, en met een redelijk opvallende krooon van zes pseudopoden helemaal achteraan:

20041019_162920_dsc8263

Iemand? Iemand?

Ik hoop heimelijk op een lid van de Brachycera, want Nematocera en Cyclorrhapha heb ik al :)

Och here

vrijdag 22 oktober 2004 in (geen categorie). Permanente link | Geen reacties

Louis is echt wel ziek. Vanmorgen was hij nog redelijk in orde, we hebben samen nog eens naar Dinosaur gekeken en dan naar kleutertv op Holland 3, maar zo rond kwart na elf is hij in de zetel in slaap gevallen:

ziek

Vannamiddag pediater, en ’t is te hopen dat het niet zoals vorig jaar is.

Stranger than fiction

vrijdag 22 oktober 2004 in (geen categorie). Permanente link | Eén reactie

Soms vraagt een mens zich af waarom in godsnaam aliens uitvinden. Pak deze diersoort:

 • Volwassen mannelijke beesten zien eruit als zwarte vliegen met frambozen voor ogen en een batman-cape in plaats van vleugels. Ze eten niet, en leven ongeveer een uur.
 • Vrouwelijke beesten bewegen niet en hebben geen ogen, geen antennes, geen monddelen, geen poten, geen vleugels, en geen externe geslachtsdelen. Ze zitten in andere beesten en het enige deel van hun lichaam dat zichtbaar is, is een deels verhard kopborststuk.
 • Vrouwtjes produceren duizenden tot honderdduizenden eitjes; mannetjes leggen hun sperma in het vrouwtje.
 • De larven ontwikkelen zich in het vrouwtje, en kunnen er met duizenden tegelijk uit komen kruipen.

Ladies and gentlemen, I give you… Strepsiptera!

Persiste et signe

vrijdag 22 oktober 2004 in (geen categorie). Permanente link | 3 reacties

Ik zal het nooit, maar dan ook nooit leren.

Het was alweer een paar maand geleden, maar ik ga nog eens een LAMP-computer opzetten. De vorige installatie gaat eraf, en er komt een zo bog standard mogelijke Linux op. Redhat is te betalen, dus het zal Fedora worden, en ik denk dat ik mij ook maar eens in de wondere wereld van qmail ga smijten.

Verdict Louis

vrijdag 22 oktober 2004 in (geen categorie). Permanente link | 4 reacties

Bronchitis. Oef. Als het dàt maar is.

Binnen twee weken nog eens naar de dokter op controle, want hij heeft toch wel verdacht veel van die ziekten.

Links

zaterdag 23 oktober 2004 in (geen categorie). Permanente link | Geen reacties

Gonzo! Hunter S. Thompson in fine form: Fear and Loathing, Campaign 2004.

Ik ben geen amerikaander, en ook geen baseballmens, maar toch: een kippenvelmoment. De Red Sox, weetuwel.

Kippenvel om heel andere redenen: supporters Bush leven in andere wereld.

Woe is us! Writing Trojans that byapss XP SP2. Spooky stuff.

Meesterplan

zondag 24 oktober 2004 in (geen categorie). Permanente link | 4 reacties

Een goed idee: ik ga mijn boeken per genre klasseren.

Beginnen met de computerboeken, en alles wat daar zo een beetje in de buurt van hangt: UI, IA, design, typografie, handleidingen, …

Die allemaal in stapels in het achterhuis op de vloer leggen en klasseren.

En dan de science fiction-boeken. En dan de fantasy. En dan geschiedenis, biografieën en esotherica.

Eén voor één op grote stapels leggen, geklasseerd.

Goed plan. Goéd plan.

Zevende dag

zondag 24 oktober 2004 in (geen categorie). Permanente link | 3 reacties

In het debat met Karel De Gucht over Kongo zat Robert van de Roer, salondiplomaat van het NRC Handelsblad die zichzelf redelijk overduidelijk de meest bekwame mens ter wereld vindt, zo’n beetje ad hominem superieur te doen. Wat een akelig vies ventje.

De ironie van de zaak is dat hij zelf heel de tijd bezig was over gelijk hebben versus gelijk krijgen en hoe belangrijk de toon van de boodschap is naast de inhoud van de boodschap — en dan zat hij daar, met een niet eens verborgen sneer rond de mond, De Gucht als een klein kind te behandelen, compleet met name dropping ("ik sprak gisteren nog met de medewerkers van Kofi Annan") en de ergste soort hollandse superioriteit.

Jezus.

… na wat zoeken op het internet, zie ik dat ik niet de enige ben die van de Roer een pompous ass vind. Fijn toch dat eerste indrukken soms juist kunnen zijn.

Idool

zondag 24 oktober 2004 in (geen categorie). Permanente link | Geen reacties

Good grief! Ik kan me niet inbeelden wat die jury ziet en hoort, maar het is niet wat wij thuis zien.

Om te beginnen: ik heb de indruk dat ze bij bepaalde kandidaten expres de geluidskwaliteit minder. En verder: ’t is niet omdat het thema disco is, dat ze bij verdomme elk nummer de videobox van 1983 moeten bovenhalen! Als ik naar choppy uitgelopen beelden wil kijken, start ik realvideo wel op, dedju.

Alleman ziek

zondag 24 oktober 2004 in (geen categorie). Permanente link | Geen reacties

Of ’t scheelt toch niet veel, of beter, we zijn goed op weg. Louis is net een beetje (ik zeg wel een beetje) beter aan het worden, en nu is Zelie zwaar ziek.

Jan heeft er ook van, al is het er niet zo aan te zien in deze foto:

Ik hoop dat wij er niet van hebben.

Boeken

maandag 25 oktober 2004 in (geen categorie). Permanente link | 5 reacties

Gnn. Eindelijk begonnen aan het klasseren van mijn boeken.

Deze namiddag de computerboeken die in de living rondslingerden naar het achterhuis gebracht en in dozen gestoken, en nu net begonnen aan de non-fictie. Biografieën, geschiedenis, wetenschap, essays, en dingen.

Goddank voor de barcodescanner die ik van mijn broer gekregen heb: daarmee kan ik op een uur tijd een hele stapel boeken mee in de computer krijgen (ISBN inscannen en als er geen barcode is, intypen, over en weer naar Amazon of Nationale Bibliotheek voor data). Pak nog een goed uur of daaromtrent opkuis (auteurs goedzetten, uitgevers uniformiseren, covers corrgeren), en ik kan pakweg een honderdtal boeken per uur in de computer steken.

En rapportjes maken natuurlijk.

En eens ik alles staan heb, dan importeer ik het naar mijn eigen database, en zal mijn on-line bibliotheek weer up to date zijn. Joechei.

Boeken /nog

maandag 25 oktober 2004 in (geen categorie). Permanente link | Eén reactie

Ik denk dat ik het voorlpig maar op maximum een boek of tweehonderd per dag houd. Ugh, mijn rug.

Those were the days

dinsdag 26 oktober 2004 in (geen categorie). Permanente link | 3 reacties

Bij het opkuisen van mijn boeken: boekjes tegengekomen van lang vervlogen tijden.

Vol met schijven verleden, zoals dit:

Ingepakt

We spreken hier van denk ik 1990, vóór kredietkaarten en internet. Benodigdheden voor drie weken met de rugzak in Portugal:

 • Om eten klaar te maken:
  • een gamel in twee delen
  • een pitje met een pul butagas
  • een plastieken beker
 • Voor de hygiëne en het welzijn van het lichaam:
  • zonnecrème van Nivea factor 6
  • après-soleil van Delial
  • tandpasta met Donald Duck-smaak
  • twee handdoeken en twee washandjes en douchegel van Fa
  • een muggenstick tegen de muggen en een Axe tegen de stank
  • een rol toiletpapier
 • Kwestie van kledij:
  • een hemd en een hemd met korte mouwen
  • twee korte broeken
  • vijf paar pastelkleurige sportkousen, en een paar grijze kousen voor als het formeler moet
  • zeven onderbroeken
 • Het oog wil ook wat:
  • Twee potten om lenzen in te bewaren
  • Een bril
  • Een zonnebril
  • Kuismiddel voor contaclenzen
  • Een zaklamp die gratis bij een slets Camel zat
 • Omdat een mens nooit weet:
  • 28.000 escudo (ongeveer zo’n 140 euro)
  • Een bol koord

Voor de rest hing er aan mijn rugzak nog een iglotent, een slaapzak en zo’n blauw uitrolmatje.

Ziektes

dinsdag 26 oktober 2004 in (geen categorie). Permanente link | Geen reacties

Dokter geweest. Louis heeft nog altijd bronchitis maar is erdoor aan het komen, maar Zelie is er gelijk aan ontsnapt. Ze heeft gisteren een slechte dag gehad, maar dat is nu helemaal gedaan:

Ze kan straks waarschijnlijk zelfs naar school, ze heeft geen koorts meer of niets. Daarentegen: Jan heeft ook bronchitis, en Sandra begint er ook van te krijgen. Al is het er hier niet aan te zien:

Te hopen dat iedereen weer in orde is tegen vrijdag.

Got it

dinsdag 26 oktober 2004 in (geen categorie). Permanente link | Geen reacties

Ik ben aanvaard voor de positie waar ik voor solliciteerde op het College.

Details met mijn werk vorig werk uit te werken volgende vrijdag, op vergadering met De Grote Baas.

Spannend.

En sta me toe nu even het looprek boven te halen teneinde een vreugdedans uit te voeren 😀

Numero due

dinsdag 26 oktober 2004 in (geen categorie). Permanente link | Geen reacties

Rik en Katleen verwachten een tweede! Joechei, hoera, bimbam de klokken, en uiteraard proficiat!

Ook fijn dat ze tegenwoordig echografieën in kleur kunnen doen:

nummer twee

Is dat trouwens een rugzak op zijn rug? Nu al?

Krakers

dinsdag 26 oktober 2004 in (geen categorie). Permanente link | Geen reacties

Gezien op AVS: krakers in een oud gebouw van Alcatel dat de stad wil afsmijten om er 40 sociale woningen en 20 particuliere woningen te zetten.

De krakers zijn radikaal tegen het huisvestingsbeleid, ze vinden dat de prijzen te duur zijn, en dus zijn ze ertegen dat de buurt opgewaardeerd wordt, want dan gaan de huizen nog duurder worden.

De journalist van AVS vroeg de twee anonieme zegsvrouwen wat hun eisenbundel was, want ze gingen onderhandelen met het stadsbestuur, maar de juffrouwen kwamen niet verder dan “wij willen een dak boven ons hoofd, da’s alles”.

Waarop de mens van AVS: “waarom vragen jullie dan geen sociale woning aan?” Krakers: “daar hebben we geen geld voor.” AVS: “je zou kunnen gaan werken?” Kraker: “nee, ik werk niet mee aan deze maatschappij.”

Rrrriiiighttt.

Ziek

woensdag 27 oktober 2004 in (geen categorie). Permanente link | Geen reacties

Ik ben gisteren om denk ik halfnegen of zo in slaap gevallen in de zetel, en dan naar bed verhuisd, en pas vanmorgen wakker geworden.

Geradbraakt, en met een valling. Of wat het ook moge zijn: lopende neus, keelpijn, hoesten. Stom genoeg moet ik vandaag naar het hospitaal in Brussel, anders zou ik ingeduffeld in de zetel kunnen blijven liggen, maar nee.

Dju.

update: afspraak verlegd, oef.

iPod

woensdag 27 oktober 2004 in (geen categorie). Permanente link | 2 reacties

De mannen bij Apple hebben een nieuwe iPod uit.

Naar aloude gewoonte weer veel en veel te duur: 40GB voor 550 € en 60GB voor 660 €. Zoals gewoonlijk, meer dan 40% duurder in België dan in de VS, en zelfs in de VS vindt Gizmodo ze te duur.

Nu ja. Wat bieden ze meer? Een schermpje van 220 op 176 pixel. Om foto’s mee te bekijken. En foto’s kunnen ook via een kabel op tv bekeken worden.

Synchronisatie via iTunes, organsiatie van foto’s via Adobe Photoshop Elements of iPhoto op Mac.

Mja.

Als ik nog eens de lotto win.

George W. Bush, mensenvriend

woensdag 27 oktober 2004 in (geen categorie). Permanente link | 7 reacties

Kijk kijk kijk:

Accessdenied

De website van George W. wordt afgesloten voor bezoekers van buiten de VS.

Niet dat het mij kan schelen, maar ’t is toch wel redelijk indicatief voor ’s mans relatie tot de rest van de wereld.

Jane

woensdag 27 oktober 2004 in (geen categorie). Permanente link | Eén reactie

Op de Rode Loper hebben ze het over een boek waarin artiesten zeggen wie hun muzikale helden zijn.

De held van de dag was een heldin, en wel Jane Birkin.

Eén keer raden welk liedje er gespeeld werd om Birkin te typeren?

Juist. Je t’aime, moi non plus. Dat nota bene geschreven is voor Brigitte Bardot, en waar Birkin maar ingezongen heeft toen Bardot het niet meer zag zitten om de plaat in haar versie uit te brengen.

Waarom kunnen ze niet iets van haarzelf laten horen? Di doo dah bijvoorbeeld? Of, als het echt helemaal sex moet zijn, La décadanse?

Uiteraard, als ze 28 minuten zouden hebben, is er maar één keuze: héél Histoire de Melody Nelson afspelen. Over & over & over & over & over & over again.

Beste plaat ooit.

Het nieuws

woensdag 27 oktober 2004 in (geen categorie). Permanente link | Eén reactie

Benno Barnard is er helemaal niet voor te vinden, maar ik ga er toch maar één kopen. Nieuwe bijbelvertaling. Om mooi naast mijn Willibrordvertaling te zetten.

De Commissie en het Europees Parlement: aandoenlijk hoe de MEP’s bijna uit hun voegen barsten van trots. Exhilarating times, ongetwijfeld.

En Hedwig Zeedijk zag er stralend uit op Ter Zake.

En ’t was niet op het nieuws, maar het zou er moeten op geweest zijn: Xanadu gevonden! Op Titan. Olivia Newton-John opgetogen.

Ook niet op het nieuws: Hobbits gevonden. No really. Ratten zo groot als honden, olifanten zo klein als een shetlandpony, vleesetende meterslange hagedissen, reuzenschildpadden, en mensjes één meter hoog. En dat alles op één eiland. Weirddd.

Gvd

donderdag 28 oktober 2004 in (geen categorie). Permanente link | 2 reacties

Da gade nu nekeer altijd zien: ik ben in mijn herinnering nog nooit ziek geworden van besmetting van Sandra of de kinderen.

Akkoord, het was wel wat spelen met het noodlot dat Sandra mij een hele week lang elke avond de glibberige bol snot en slijm die Jan was op mijn schoot duwde om hem zijn fles te geven, maar toch…

Zucht. Morgen moeten we naar een trouw. In de namiddag. In de buurt van Hamburg. Zouden er lapmiddelen zijn om tegen dan genezen te zijn van 40° koorts en bonzende hoofdpijn?

Hoop doet leven.

Cocktail

donderdag 28 oktober 2004 in (geen categorie). Permanente link | Geen reacties

Hopen dat ze mij niet tegenhouden voor narcoticatraffiek, met al de medicamenten die ik voorgeschreven ben.

Links

vrijdag 29 oktober 2004 in (geen categorie). Permanente link | 2 reacties

Het blijft één van de meest interessante dingen die ik de afgelopen maanden tegengekomen ben op het internet: de minmensjes van Flores. Meer info bij Nature. En om het helemaal af te maken: misschien is de Orang Pendek wel zo’n homo floresiensis!

’t Staat in De Standaard, dus ’t is officieel: de Bibliotheekstraat verdwijnt. Oef. En ook wel: joepie!

National Geographic: Was Darwin Wrong? Classic.

Domcratie in de VS: à la bonne heure.

Zwak

zaterdag 30 oktober 2004 in (geen categorie). Permanente link | Geen reacties

Drie keer door een scanner gemoeten, op drie verschillende luchthavens. En niet één keer tegengehouden, zelfs niet met al dat metaal in mijn rug.

Pffff.

Sandra is Zaventem tegengehouden, ja. Omdat ze relatief veel ijzer in de hakken van haar schoenen had.

Zéér zwak.

Tss

zaterdag 30 oktober 2004 in (geen categorie). Permanente link | Geen reacties

Jongens toch:

It never occurred to us that the Commander in Chief of the armed forces would abandon 50,000 of his citizens in the twin towers to face those great horrors alone at a time when they most needed him.

But because it seemed to him that occupying himself by talking to the little girl about the goat and its butting was more important than occupying himself with the planes and their butting of the skyscrapers we were given three times the period required to execute the operations. All praise is due to Allah.

Uit de mond van OBL hemzelve. My pet goat indeed.

Hallucinaties

zaterdag 30 oktober 2004 in (geen categorie). Permanente link | Eén reactie

Ofwel heb ik een hersentumor, ofwel heb ik epilepsie, ofwel heeft er iemand hier in huis gerookt, ofwel riek ik nog sigarettenrook van op het trouwfeest gisteren.

Ik zit hier met een halfverstopte neus, en toch heb ik voortdurend de indruk dat ik naast een koude asbak zit.

Een goede hypochonder heeft maar een half symptoom nodig, dus Google to the rescue—olfactory hallucinations.

Brrrr!

update: Eh. Even met mijn vingers in mijn haar gewreven. ’t Is rookresidu van gisteren. Beiks.

Lights, camera, action!

zondag 31 oktober 2004 in (geen categorie). Permanente link | Geen reacties

EXT. NIGHT. A COBBLED STREET. 

It could be London, or Paris, or for that matter a particularly 
dank back alley in Venice. The street glistens with rain. 

Two sodden figures, one noticeably more slumped than the other,
are outlined by a street light: 

THE MASTER, international man of mystery, and quite full of 
himself. Tall, dark and handsome, in a drug-induced unnatural 
pallour-cum-unwavering bloodshot stare kind of way. He could be 
anything from an extremely well-preserved octogenarian to a very 
prematurely aged thirty-year old. 
WITHERSPOON, his dogsbody. In his early forties, squat, loyal 
to a fault. What he lacks in the brain department he makes up in 
bubbly enthusiasm. 


             THE MASTER

     And remember, Witherspoon: Mum's The Word.


            WITHERSPOON

     Erm. Begging your pardon. Master. I think 
     you'll find Grease is the w...


THE MASTER casually wheels about, grabs hold of WITHERSPOON’s
shoulders, positions himself squarely in front of the man and 
unceremoniously knees him in the groin. 
Think Mr. Hilltop in "Young Frankenstein": a dry thud and a 
muffled groan.


            WITHERSPOON

     Uhng.
     Yes... master.

            THE MASTER

     Quite.
     Do let's carry on.

Raar beest

zondag 31 oktober 2004 in (geen categorie). Permanente link | 5 reacties

Tiens, wat zou dit zijn?

Ik dacht eerst een mug, maar daar lijkt het echt toch niet op. En toen dacht ik plots één of andere wantsachtige, een roofwants misschien (Reduviidae). En ik weet het niet. Bah.

You won’t feel a teeng

zondag 31 oktober 2004 in (geen categorie). Permanente link | Geen reacties

No, honestly. Yust a leeetle sting perhaps…

Tee hee. Het voordeel van kruisspinnen: in de herfst zijn ze zó groot dat ze zelfs zonder macrolens op de foto kunnen.

Desktop

zondag 31 oktober 2004 in (geen categorie). Permanente link | Geen reacties

Ach, en als ik toch bezig ben: een beeldje voor op de desktop voor wie aan lichte desktopachtergronden en aan spinnen is [klik voor groter beeld].

Ik denk dat het wel eens een gewone huisspin zou kunnen zijn, maar dan wel een jonge. Zat verdwaald in de lavabo in het toilet beneden. Den duts.

Firefox

zondag 31 oktober 2004 in (geen categorie). Permanente link | 5 reacties

Godver.

Ik kan ertegen dat Firefox elke keer crasht als ik het opstart (en ja, ik heb al mijn settings uitgewist en watnog, voor er iemand over klaagt), en ik kan ertegen dat mijn extensies niet meer werken, maar waar ik niet tegen kan, is dat wellicht de meest nuttige feature van Firefox niet meer werkt.

Te weten: vul een formulier in, doe per ongeluk een andere pagina open in dezelfde pagina, doe “back” en de inhoud van het formulier staat er nog.

Is sinds RC1 niet meer het geval.

Flikkers.

Fonetisch

zondag 31 oktober 2004 in (geen categorie). Permanente link | Geen reacties

Ach, waar is de tijd?

Walid Jumblat—hoeveel mensen zouden met mij toen gedacht hebben dat Wally toch wel een vreemde naam was voor een leider van Druzen?

Idool

zondag 31 oktober 2004 in (geen categorie). Permanente link | Geen reacties

Laura gaat naar huis in Idool, en dat is to-taal onverwacht, abnormaal, en onrechtvaardig.

Ik kan er ook alleen maar bij denken dat de mensen zullen gedacht hebben dat het niet nodig zal geweest zijn om op haar te stemmen.

Nee, zeer vervelend.

Navigatie

» homepagina, archief

Zoek

<insert standard disclaimer>

Alles wat hier staat is mijn eigen opinie. Het wordt niet nagelezen of goedgekeurd door mijn werkgever voor het on-line komt, en ik bied geen enkele garantie voor kwaliteit of correctheid.

Mijn werkgever is het niet noodzakelijk eens met wat ik schrijf, en het spreekt vanzelf dat hij dan ook op geen enkele wijze aansprakelijk kan zijn voor wat ik hier publiceer.

Ter info

Eén van mijn e-mailadressen is michel [at] zog punt org. Normaal gezien antwoord ik daar, buiten de kantooruren, onmiddellijk op.

Valideert, in principe: css & xhtml.
Gemaakt met WordPress.
Syndicatie: Entries (RSS) en commentaar (RSS).ISSN 1780-1338