Michel Vuijlsteke's weblog

Tales of Drudgery & Boredom.

Vroeger was alles beter

Uit de Grondbeginselen van het Vlaams Blok:

Wallonië draagt ten opzichte van Vlaanderen een onnoemelijke schuld. Het bezet houden van Vlaams gebied en het denationaliseren van Vlaamse mensen op dat gebied, moet zonder verwijl ongedaan gemaakt worden, voor er spraak kan zijn van normale verhoudingen tussen Vlaanderen en Wallonië.

Van Cauwenberghe, kom terug! De verloren zoon! Op wrede wijze gedenationaliseerd, och here!

En die duitsers in de jaren 30 hadden dat niet eens zo slecht bedacht: Neen Aan Het Diktaat Van, euh, Waterloo?

Het VLAAMS BLOK eist dat alles, wat bij het ontstaan of in de loop van de geschiedenis van de Belgische staat Vlaams, Nederlands was, ook terug bij Vlaanderen en de Vlaamse gemeenschap komt.

Daarom eist het VLAAMS BLOK de terugkeer van alle door Wallonië bezette gebieden als Komen, Moeskroen, Dhoppe, Edingen, de Jekervallei, Overmaas. Het VLAAMS BLOK bevestigt uitdrukkelijk dat Brussel en zijn randgemeenten tot Vlaanderen behoren. Het einddoel hierbij is : Brussel Vlaamse stad, Nederlands naar wezen, taal, cultuur en uitzicht.

Eén wezen, één taal, één cultuur, één uitzicht, één Vlaanderen. Vandaag de Jekervallei, morgen de wereld!

Maar hoe gaan we weten wie een Echte Vlaming is? Aha:

Als overgangsmaatregel eist het VLAAMS BLOK de vastlegging van de nationaliteit te Brussel op basis van objectieve criteria van afstamming.

Als ze nog iets verder willen gaan met die criteria van afstamming, kunnen ze misschien hun oog hier eens op werpen (Godwin’s Law, ik weet het).

Best wel een interessant document, die grondbeginselen. Deze is wel goed, maar trouwe lezers weten dat ik het er niet helemaal mee eens kan zijn:

In een eenwordend Europa is de enig mogelijke aanvaardbare federalistische vorm een federalisme binnen het kader van de Lage Landen bij de zee.

Twintig miljoen Noordnederlanders en Vlamingen moeten in het komende Europa hun eenheid als taal, cultuur, volk opnieuw beleven om hun eigen zelfstandige plaats in Europa in te nemen en zo hun eigenheid te handhaven.

In het komende Europa der volkeren gaat de zorg van het VLAAMS BLOK ook naar de Vlamingen levend in Zuid-Vlaanderen in het kader van de huidige Franse staat. Een Vlaams, een Nederlands gezag moet het nodige doen opdat ook die Vlamingen kunnen leven volgens hun eigen aard.

Akkoord voor Zeeuws-Vlaanderen en Frans-Vlaanderen, maar ik stel mijn veto tegen alles wat boven de Moerdijk ligt, en Brabant en Limburg: met alle respect, maar Vlaanderen is Vlaanderen en Leuven en Bilzen zijn niet Vlaanderen.

En, ook met evenveel sympathie hoor, maar Antwerpen: nee bedankt. Goede buren in een Federaal Europa, allemaal goed en wel, maar Antwerpen is ook geen Vlaanderen.

Duitstalig België daarentegen…

Ten slotte eist het VLAAMS BLOK, zolang de Belgische staat nog bestaat het losmaken van de Duitse gemeenschap van Wallonië, en dit met volledig zelfbeschikkingsrecht voor die gemeenschap.

Nah! Laat ze maar terugkeren naar Duitsland, dat is ongetwijfeld wat ze zelf ook willen.

Maar we moeten ook eens wat verder kijken dan onze neus lang is, pak bijvoorbeeld…

Ten slotte neemt Zuid-Afrika voor het VLAAMS BLOK een bijzondere plaats in. In de eerste plaats omdat het Afrikaanse volk in zo sterke mate stamverwant is met ons Nederlandse volk,

Ah? De innerlijke Zoeloe/Bantoe in elk van ons staat op of zo?

in de tweede plaats omdat de blanken in Zuid-Afrika ook levensrecht en dus zelfbeschikkingsrecht hebben, en verder omdat Zuid-Afrika van levensbelang is voor de vrijheid en de verdediging van Europa

Zuid-Afrika, eerste verdedigingslinie als de pinguïns besluiten Europa aan te vallen.

Volgende keer: solidarisme en ethische waarden. Stay tuned!

3 reacties

 1. Dit heeft echt wel een applausje verdiend. Brede grijns op mijn gezicht! Meer van dat!

 2. Dag Jan,
  Jouw citaat:
  “Akkoord voor Zeeuws-Vlaanderen en Frans-Vlaanderen, maar ik stel mijn veto tegen alles wat boven de Moerdijk ligt, en Brabant en Limburg: met alle respect, maar Vlaanderen is Vlaanderen en Leuven en Bilzen zijn niet Vlaanderen.”
  Repliek:
  Mag Maaseik meedoen? Ook niet? Wel, dan wil ik dat jullie eens eindelijk ermee ophouden om de schilderijen van Jan Van Eyck ‘Vlaamse’ Primitieven te noemen. Dat zijn dan wel ‘Limburgse’ Primitieven, hé.
  Ook zou ik erop willen wijzen dat ‘Arnold II’, Graaf van Loon in 1302 troepen gestuurd heeft om eens ‘goeiedag’ te komen zeggen. Al moet ik er aan toevoegen dat ze ergens ter hoogte van Brabant zijn blijven steken (misschien wel in het bier?).
  Voorts wil ik erop wijzen dat de beroemde zeevaarders van Holland zich ook wel eens ‘Vlamingen’ noemden en dat talloze ‘Zuid-Nederlanders’ (1/3) Noord-Nederlanders zijn geworden specifiek na de Val van Antwerpen.
  Daarnaast blijft 1815 en het Verdrag van Wenen de voor de handliggende ‘Europese’ oplossing na Waterloo en de eerste ‘Belgische’ verkiezingen van 1834 blijven bewijzen dat de Orangisten deze met gemak wonnen maar gewelddadig werden onderdrukt.
  België is – historisch gezien – zeker niet legitiemer dan de ‘Nederlanden’ van 1815.
  Ook Louis Tobback noemde het land ooit een historische vergissing.
  De Francofonie heeft 100 jaar lang gepoogd van dit land een ééntalige staat te maken en heeft talloze van de verwijten die je daar (terecht of niet) hat Vlaams Blok aanwrijft effectief in de praktijk gebracht en uitgevoerd.
  Ik hoor en zie je daar als Vlaamse progressieve intellectueel alleen maar zedig over zwijgen en sta me toe om dat een beetje te eenzijdig en ook -in de gegeven Belgische omstandigheden -‘opportunistisch’ te noemen.
  Waarmee ik bijvoorbeeld geen Vlaamse collaboratie wil goedpraten.
  Je maakt het je iets te gemakkelijk.

 3. Als Nederaland wordt Vlaanderen wilt opnemen, moet het woreden opgedeeld in 4 regio’s Holland, Friesland, Saksenland, Brabant. Vlaanderen wordt de 5de regio. Brussel, de oerhoofdstad van Nederland, wordt wederom hoofdstad.

Zeg uw gedacht

© 2018 Michel Vuijlsteke's weblog

Thema gemaakt door Anders NorenBoven ↑