Work in progress

Version_3_1Niets zo goed om wat druk op de ketel te zetten als in het publiek te werken met mensen die op uw vingers kijken. Niets nieuws onder zon, natuurlijk, mensen doen dat al sinds eeuwen, maar ‘t is wel de eerste keer dat ik het doe op een site die live staat.

Zodoende dus: ik ga mijn weblog een ander uitzicht geven. Dingen die ik beu ben:

  • de kleuren (altijd dezelfde)
  • het font (te klein)
  • de css (urgh)
  • de variabele breedte (fixed width rules, euh, denk ik)
  • de overdaad aan doodads (gebruikt iemand die tags? en die ratings?)
  • de veel te lange en dus te trage home page (excerpts? sidebars?)
  • dat ik geen header heb (foto’s zijn wijs)
  • dat het allemaal zo blokkerig is (white space rules)

Natuurlijk, uiteraard doe ik zo’n dingen als ik hoedanook toch al duizend andere dingen te doen heb die veels en veels belangrijkers en dringender zijn, maar alla. Zoals hollandse mensen in de business wel eens plegen te zeggen: het wordt geheid een interessante exercitie.

En o ja: al wie zich op de website begeeft en niet de RSS Feed leest: opgelet, vallend puin. Voel u vrij om mij attent te maken op dingen die mis lopen. Van tien negen weet ik ervan, maar laat dat u niet tegenhouden!

Elders over misschien hetzelfde

18.12.2006: Work still in progress | 24.08.2014: Links van 21 augustus 2014 tot 24 augustus 2014 | 10.03.2012: Datum en tijd | 27.11.2010: De kogel door de kerk | 29.04.2008: Nieuw op het interweb | 21.12.2007: Nog eens feeds (en speciaal voor mensen met Bloglines!) | 21.12.2007: Um, van die feeds | 13.06.2007: Qu’à ma tête | 12.06.2007: Layout, andermaal | 18.07.2006: Gekluisterd!

22 Comments

Zeg uw gedacht

Navigatie

Vorige entry:

Volgende entry:

» homepagina, archief

Vriendjes

<insert standard disclaimer>

Alles wat hier staat is mijn eigen opinie. Het wordt niet nagelezen of goedgekeurd door mijn werkgever voor het on-line komt, en ik bied geen enkele garantie voor kwaliteit of correctheid.

Mijn werkgever is het niet noodzakelijk eens met wat ik schrijf, en het spreekt vanzelf dat hij dan ook op geen enkele wijze aansprakelijk kan zijn voor wat ik hier publiceer.