Festoeneren

Ik schreef daarnet aan Els, googletalkgewijs, over het artikel van Ilse over de Crazy Comedy Cover Contest dat ik met foto’s ga in– en omkleden voor op Gentblogt:

cccc artikel met foto’s festoeneren nu

Wat een mooi woord, festoeneren, bedacht ik. En kijk: op Google staat het maar één keer vermeld, alhier in de omschrijving van Krans:

Krans, m. (B.v.), (-en), iets wat kringvormig of rondachtig is; kroon van bloemen of linten gevlochten; afhangsel van een bed, behangsel-festoen; wijnkrans (uithangbord eener tapperij); darmscheidsel (in rundvee); omloop (in een kalf); (plant.) wordt gezegd van meer dan twee deelen die op dezelfde hoogte om de as zijn ingeplant; (fig.) vriendenkring, bijeenkomst; (bouwk.) kroonlijst; (zeew.) geteerd ringvormig touw; (fig.) luister, grootheid; (fig.) goede wijn behoeft geenen -, goede waar prijst zich zelve. *-EN, bw. gel. (ik kranste, heb gekranst), met eenen krans versieren; festoeneren; luister verspreiden. *-IJZER, o. (-s), gereedschap der kanonniers. *-ING, v. het kransen. *-JE, (B. –N), o. (-s), kleine krans; besloten gezelschap, vriendenkring. *-KRUID, o. gmv. majolijn, zek. plant. *-LIJST, v. (-en), rand van een schuifraam. *-WERK, o. gmv. gevlochten lofwerk. *-WIJZE, bijw. festoensgewijze.

Hoe vreemd is dat niet? Festoen al wat men wilt, maar festoeneren niet.

festoen

En waar zou ik dat woord vandaag hebben, vraag ik me af. Uit het Engels misschien? Aardig, aardig, aardig.

Elders over misschien hetzelfde

21.09.2012: Allochtonen | 12.09.2012: Spelling | 21.01.2012: Zegswijzen | 18.08.2011: Sportelen | 22.02.2010: -ehn? | 10.09.2008: Gordon Ramsey’s Kitchen Nightmares | 01.07.2008: Inglis teeksj joe pleesjes | 23.05.2008: DT-watch | 05.05.2008: Allez ju, zes op twintig omdat ze de moeite gedaan hebben | 02.05.2008: Annam

2 Comments

Zeg uw gedacht

Navigatie

Vorige entry:

Volgende entry:

» homepagina, archief

Vriendjes

<insert standard disclaimer>

Alles wat hier staat is mijn eigen opinie. Het wordt niet nagelezen of goedgekeurd door mijn werkgever voor het on-line komt, en ik bied geen enkele garantie voor kwaliteit of correctheid.

Mijn werkgever is het niet noodzakelijk eens met wat ik schrijf, en het spreekt vanzelf dat hij dan ook op geen enkele wijze aansprakelijk kan zijn voor wat ik hier publiceer.