• De aha-erlebnis kwam vijf jaar geleden op 4 mei. Op de Dam, tijdens de Dodenherdenking, sprak Trijntje Oosterhuis: “De verleiden taaid van vraaihaaid is aurlog.”
    (tags: language)
  • Het Poldernederlands is, gelet op de oudste sprekers van nu, namelijk (ontwikkelde) vrouwen van middelbare leeftijd, begonnen in de jaren 1970. Het is een gevolg van de emancipatie van de vrouw.
    (tags: language)
  • (tags: puzzle)