Michel Vuijlsteke's weblog

Tales of Drudgery & Boredom.

Maand: mei 2009 (page 1 of 9)

Del.icio.us op 31 mei 2009

Oh nee!

Ik dacht dat het niet erger kon. Wel, kijk op Canvas voor de nabespreking zit er een mevrouw van, wait for it, wait for it: Glam*It om haar opinie te geven.

En Peter Vandermeersch die het een inhoudelijk sterk debat vond en met stijgende verbazing naar de kwaliteit van de politici keek.

En inderdaad: daar zijn, ze, de one-liners.

De ene one-liner na de andere. In fragmenten van vier of minder seconden.

Fuckers. En ik weeg mijn woorden.

Wacht, nog eens: fuckers. Ik ga niet kijken, ik word er misselijk van.

Het Groot Debat

Het contrast kon niet groter zijn. Vanmorgen was het anderhalf uur debat tussen alle partijen op RTBF. Een interessant debat, krachtig gemodereerd en toch geanimeerd. Alle partijen rond een grote tafel, en iedereen laten uitspreken;

Het Groot Debat moet blijkbaar nog meer opgeleukt worden dan de andere verkiezingsprogramma’s van de VRT: de “hoofdrolspelers” worden zowaar geïntroduceerd als was het een boksmatch.

Discussie tussen alle partijen? Neeeeuuuhhh!

Het is te moeilijk voor de Vlaming om een discussie te volgen die niet één tegen één is: de Vlaming kan enkel zwartwit-denken, meneer. We gaan de politici apart nemen twee per twee, meneer. Zo is het gemakkelijker.

Te beginnen: Chris Peeters en Jean-Marie Dedecker.

…en we zijn goed begonnen: is het het Liberalisme die de crisis veroorzaakt heeft?

Nee, zegt Dedecker, maar voor hij kan verder uitleggen onderbreken De Vadderifan en Goedele hem. “Méér regels dus, meneer Peeters?”

Aaaargh!! Hátelijk: De Vadder en Devroy spreken meer dan Peeters en Dedecker. En ze vatten alles wat gezegd wordt nog eens samen: “voor alle begrip, u zegt dus dat Vlaanderen niet moet investeren in Opel?” — nééééén, dat zei Dedecker niet. Hij zij dat je Opel enkel mag steunen als daar garanties tegenover staan, dat de steun niet verdwijnt in het niets.

En zo blijft het voortgaan:

Dedecker: A
De Vadder en Devroy: dus u bedoelt eigenlijk B
Dedecker: Nee, ik bedoel A, en wel om de volgende r…
De Vadder en Devroy: Meneer Peeters, zegt u nu C?
Peeters: Nee, sta me toe even te antw…
De Vadder en Devroy: Bedoelt u dan C? Of D?
Peeters: Ik bedoel eigenlijk E. Mijn idee daarover is dat ik b…
De Vadder en Devroy: Dus u zegt eigenlijk hetzelfde als X?
Peeters: Nee, dat doe ik niet, ik heb d…
De Vadder en Devroy: Dankuwel, ik vrees dat onze tijd erop zit.

Bracke doet het nog beter (ook bij hem staat iedereen recht. Dat is dynamischer, vermoed ik): Mijnheer Van Mechelen, kunt u even zo snel mogelijk het verschil in standpunt tussen u en Kris Peeters uitleggen?

Het is afgrijselijk irritant: Bracke is gewoon overduidelijk aan het hengelen naar one-liners. Alsof de wereld zo eenvoudig in mekaar zit.

In deze wou Bracke weten wat Van Mechelen en Vandenbroucke vonden van het loon van Jean-Luc Dehaene. Uh huh. Want, vinger aan de pols, dáár liggen we allemaal wakker van.

Next up: Filip Dewinter versus Frank Vandenbroucke. Over de onafhankelijkheid van Vlaanderen of niet.

En hopla, opnieuw citaten van Tobback, die blijkbaar het Vlaams Parlement met een frietkot vergeleken heeft dat denkt dat het een viersterrenrestaurant is. With friends like these…

Dewinter die Vandenbroucke verwijt te weinig Vlaams te zijn, on aura tout vu. En wat een belachelijk idee om die twee tegen mekaar te zetten.

Reacties bij Bracke: Bart De Wever wil gewoon alle samenwerking boycotten federaal als er geen inschikkelijke Franstaligen zijn.

Bracke: Geert Lambert, bent u het eens met De Wever?
Geert Lambert: Neen, daar b…
Bracke: Dús u bent het eens met Frank Vandenbroucke?
Lambert: Wel, ik ben het op veel vl…
Bracke: Dankuwel meneer Lambert. Laatste vraag: dus u bent het eens met Frank Vandenbroucke?
Lambert: Wat dit betreft ben ik ind…
Bracke: Dankuwel. Over naar Mieke Vogels en Dirk Van Mechelen bij Ivan De Vadder en Goedele Devroy.

Ik mág mij zo niet opwinden. Ik mag niet.

Vogels: Maar daar gaget niet om.

…en opnieuw: een debat over welzijn tussen Van Mechelen en Vogels. For feck’s sake.

Zag ik Vogels daar even verbleken toen ze moest zeggt op televisie dat ze alleenstaande ouders een vakantiedag per week zou geven op kosten van een belasting op vermogen?  

…en Bracke gaat wéér uit de bocht: hij wil horen wat Peeters vindt van liberalen op het departement welzijn.

Bracke: Meneer Peeters, zal u dat toelaten?
Peeters: Er moeten eerste nog verkiezingen komen, meneer Bracke.
Bracke: Meneer Peeters, zal u dat toelaten?
Peeters: …en er moet eerst nog een coalitie gevormd worden.
Bracke: Meneer Peeters, zal u dat toelaten?
Peeters: …en er moet eerst nog onderhandeld worden.
Bracke: jamaar, meneer Peeters, kan u het uitsluiten dat er een liberaal op Welzijn zal zitten?

Ack!

Zucht. Het wordt te gek voor woorden. Frank Vandenbroucke en Geert Lambert tegen elkaar zetten over werkgelegenheid.

Ouch. Lambert: “Frank, de sp.a zal de SLP niet nodig hebben om verkiezingen te verliezen.”

Oh, typische Bracke opnieuw.

Bracke tegen Dedecker: is LDD een sociale partij?
Dedecker: Ja, en ik zal u een voorbeeld geven. Bracke: Eéntje!!

En dan een uit zijn verband gerukt citaat, en hopla, naar de volgende reactie. Bracke wil weten of Kris Peeters meer geld gaat geven aan De Lijn. Peeters wafelt een beetje. Bracke: dank u, dat is een duidelijk antwoord.

Hopla: Bart Dewever en Filip Dewinter over, volgens Bracke, “minder gezever” in de politiek.

Haha, en Dewinter die zich op staat te winden over “valse beloften” die andere partijen doen. En voor de zoveelste keer vanavond het failliet van het debat: Dewinter staat Van Mechelen en Peeters uit te maken, maar die staan een halve studio ver, en kunnen niet tussen komen.

Het hele segment is een vrije tribune van de VRT voor Dewinter om de rest van de partijen uit te schelden. Prachtig. Leve de VRT.

…hopla, terug naar Bracke.

Daar is Tobback weer: of Vandenbroucke ook vindt dat Freya lomp en dom is. Goede antwoorden van Vandenbroucke, en miljaar is dat nu iets waar voor de zoveelste keer tijd moet aan verdaan worden??

Van Mechelen en Peeters doen van opbod tegen mekaar over het minister-presidentschap.

Geeuw.

AAAAAAAAAAAAARGHH!!!!

Ze sluiten het hele ding af met dilemma’s.

Oh, dilemma’s, leuk.

Nee, wacht: DILEMMA’S DIE OP VIJF SECONDEN MOETEN BEANTWOORD WORDEN.

Nééééé!!!

Of eigenlijk: nee. Een perfecte afsluiter. Een karikatuur van dilemma’s als afsluiting van een kartikatuur van een debat.

Belachelijk, VRT.

Groen! is voor de kwakzalvers

Kijk kijk kijk. Wat krijgen we nu? Gehoord via Ilse die het gelezen had bij Koen Fillet op zijn Facebook die het gehoord had van (pdw) die het vannacht gelezen had in De Huisarts (en het stond ook al op dit forum): Groen! gaat voor homeopathie en gelijkaardige nonsens.

Groen! pleit tevens, niet meteen verrassend, voor een verdere erkenning van alternatieve geneeswijzen, met prioritaire aandacht voor homeopathie, acupunctuur, chiropraxie en osteopathie. “Om patiënten in hun vrije keuze te ondersteunen, moet de erkenning van zorgverstrekkers en geneeswijzen de garantie bieden op kwaliteit.” [Groen! gaat preventief, De Huisarts 28 mei 2009, p. 11]

Ik vind daar niets van terug in hun verkiezingsprogramma, maar als dit bevestigd wordt, dan is het stemmen alvast een beetje eenvoudiger geworden voor veel mensen.

Dat ze niet beschaamd zijn. Wat is het volgende? Wichelroedelopers? Oorkaarsen? Gebedsgenezing?

update Ah, bevestiging:

We willen verder werk maken van een erkenning van alternatieve geneeswijzen, die al hun werking bewezen hebben (en dus in feite misschien niet meer echt zo alternatief zijn). [1]

We denken concreet aan homeopathie, acupunctuur, chiropraxie en osteopathie [2]en telkens op voorwaarde dat de complementariteit en samenwerking met de klassieke geneeskunde verzekerd is.
Als dit goed wordt aangepakt, kan dit zelfs tot een kostenbesparing en minder verbruik van geneesmiddelen leiden. In elk geval kan een officiële erkenning van opleidingen en praktijken, ook het kaf scheiden van het koren.

Over de effectiviteit van homeopathie e.a. is ook bij ons de nodige discussie. Maar je kan anderzijds niet voorbij aan de vraag die leeft bij het publiek. [3]

Ik noteer, samen met de mensen op het forum waar Johan Malcorps dit schreef:

[1] Enkel voor alternatieve geneeswijzen die al hun werking hebben bewezen? OK, dan zijn we veilig.

[2] …want geen mens heeft de werking van bijvoorbeeld homeopathie bewezen.

[3] …oh, en als de vraag “leeft bij het publiek”, dan moet het maar geld krijgen? Leutig.

Brian’s Latest Comments in Drupal

Jawel, ik begin er mij mee te amuseren, met Drupal.

Brian’s Latest Comments is een plugin voor WordPress, die een lijst van de laatste X becommentarieerde posts geeft, en per post Y commentaargevers weergeeft.

Het resultaat staat bijvoorbeeld rechtsboven op de home pagina van mijn eigen weblog, en ook bij Gentblogt. Een handig dingetje, en ik wou het ook hebben in Drupal.

Eerste halte: zoeken of er een module is die dat doet? Naaah. Ik weet op voorhand dat ik de tien laatst becommentarieerde artikels wil, en per artikel de laatste maximum tien commentaren, dus ik kan functionaliteit doodsimpel zelf maken.

En wel zo!

Ten eerste: een lijst van de tien recentst becommentarieerde artikels op de homepagina krijgen. Er zijn verschillende manieren, natuurlijk. Ik heb een view (“recent”) gemaakt van nodes van het type artikel, foto van de dag en agenda-item, aflopend gesorteerd op last comment time, en dan die view in een block gestoken dat enkel op de homepagina getoond wordt.

Ten tweede: een template aanmaken voor die view (in mijn geval was dat node-view-recent.tpl.php):

<?php
    echo "<p class=\"article\"><a href=\"$path\">$title</a> ";
    echo "(<a href=\"$path#comments\">$comment_count</a>)</p>";
 $comments=db_query("SELECT * FROM comments WHERE nid=%s ORDER BY timestamp DESC LIMIT 10", $nid);
 
 $i=1;
 echo "<p class=\"recentcomments\">";
 while ($comment=db_fetch_object($comments)) {
  echo "<a href=\"$path#comment-",$comment->cid,"\">",$comment->name,"</a>";
  if ($i!=$comment_count) echo ", ";
  $i+=1;
 }
 if ($comment_count>10) echo "...";
 echo "</p>";
?>

 Het begint met een regel per becommentarieerd artikel: titel van het artikel (met een link naar het artikel, $path), en totaal aantal commentaren bij het artikel (met een link naar het begin van de commentaren, $path#comments).

En dan per artikel een query die comment-ID en naam van commentaargever uit de comments-tabel haalt, aflopend gesorteerd en beperkt tot de laatste tien.

Die query wordt afgelopen, en per comment komt er de naam van de commentaargever en een link erop naar dat individuele commentaar, $path#comment-[comment-ID].

Omdat de kleine details het maken: komma’s tussen alle namen, geen komma na de laatste naam, en “, …” als er in totaal meer dan tien commentaren zijn voor dat artikel.

Het heeft langer geduurd om dit te schrijven, denk ik, dan om het te maken met Drupal.

En jazeker: ongetwijfeld kan het sneller en properder en beter, maar hey: het werkt en het doet wat het moet doen.

Kinderen

Brak uw hart ook bij dit verhaal? Een meisje van vijf, in een appartement opgesloten zonder contact met de buitenwereld en met alleen honden en katten voor gezelschap?

Natasha

The girl, physically underdeveloped and more like a two-year-old, was not registered with local doctors or hospitals.Natasha is now under close observation in a local social rehabilitation centre.

Specialists are shocked at the way she jumps on people and plays dog games yet they say she is not mentally retarded, just starved of love and attention from humans.

Ik weet niet of het de journalist is die overdrijft en sentimentaliseert, maar ik kreeg het toch even heel moeilijk bij deze:

Experts hope Natasha can recover with intensive education. She showed delight when an art teacher drew a picture of a flower.

Ugh.

Del.icio.us op 30 mei 2009

Take the ribbon from your hair

Ik was daarnet aan het luisteren naar Elvis, en hij was een liedje aan het zingen van Kris Kristofferson: Help me make it through the night,

Elvis doet dat uitstekend:

Het arrangement met de backing vocals is er misschien wat over, maar stem! presence! gevoel!

…maar luister dan eens naar de versie van de man zelf?

Beter, nee?

Het krijgt een heel andere gevoel als het door een vrouw gezongen wordt, zoals hier door Martina McBride:

…maar het komt pas tot zijn recht als het door twee mensen die elkaar graag zien gezongen wordt, zoals hier Popeye en Tonny Kamper:

Euh. Of beter, het komt pas écht tot zijn recht als er twee mensen zingen die ook echt kunnen zingen.

Cue opnieuw Kristofferson, deze keer met Rita Coolidge:

Bit of a different vibe, what?

Dit is een optreden uit 1972. Ze zijn getrouwd in 1973, en ik denk dat niemand die dit optreden gezien heeft, verrast was.

Ah, de jaren 1980…

In termen van verkeerd, is dit zo verkeerd dat het er niet alleen aan de andere kant weer uit komt, maar zelfs dat het nog eens teruggekomen is aan deze kant van verkeerd, en er dan opnieuw aan de andere kant van verkeerd uitgekomen is.

Ho boy.

Heather Parisi is aan Amerikaanse van Italiaanse origine, die in de jaren 1980 het gezicht van de neotelevisione mee bepaalde.

Ah… Al Bano en Romina Power:

En Raffaella Carrà, natuurlijk, de eeuwigdurende Rafaella Carà:

Dat was al in de jaren 1970, trouwens: in Italië gingen de jaren 80 van 1975 tot 1995. Denk ik.

Drupal, vervolg

Het prutsen met Drupal vordert sneller dan verwacht op sommige momenten, trager dan verwacht op andere.

Die keer dat ik zo content was van mezelf? Turns out dat ik wel content mocht zijn, maar dat ik ongeveer de helft van de tijd eigenlijk niet snapte wat ik aan het doen was.

Ik was nadat ik dat geschreven had een hele dag (nacht) bezig met prutsen op allerlei details, en toen ik er de volgende ochtend één dingetje bij deed, bleek dat ik eigenlijk al de hele tijd volledig verkeerd bezig was.

Geen verloren werk, en ik heb veel bijgeleerd, maar toch: waarmee bewezen was, andermaal, dat het niet goed is om meteen al met de details bezig te zijn, en dat ik het dan bij deze ook niet meer doe.

Geen enkel boek leert u zo goed een systeem kennen als zelf een itch te hebben en die gescratcht te willen zien: ik denk dat ik bijzonder veel aan het bijleren ben van die hele Drupal, op een manier dat ik het nog nooit gedaan had tot nog toe.

Een blijvertje, deze keer dus. En het kriebelt serieus veel om wat ik allemaal leer in een uitgebreide tutorial te steken.

Er zijn zoveel dingen die op het eerste gezicht (en het tweede, derde, vierde) compleet onlogisch zijn, waar een mens zich kapot op kan zoeken —en waar de uitgebreide maar chaotische en van totaal verouderde informatie bol staande drupal.org-website zeer letterlijk minder dan nuttig bij is— die dan na een tijdje eigenlijk helemaal logisch blijken op hun eigen manier.

Op dit moment, bijvoorbeeld, zit ik met de vraag waarom groeperen op een datumveld in een view verschillende groepen maakt voor verschillende rollen: gewone users krijgen een groep per dag, admin krijgt een groep per individuele datum.

Gewone users krijgen dit te zien:

Actua
dinsdag 26 mei
     Schade door stormweer al bij al beperkt
     Looppiste Watersportbaan zal nooit helemaal rond zijn
     Kinepolis tijdig klaar voor Filmfestival
     Grondige modernisering Universitair ziekenhuis
     Gentse politici krijgen rode neuzen
maandag 25 mei
     Zwaargewonde na vechtpartij bij Dampoort
     Volvo Cars Gent “belangrijk” voor Volvo
     Dieven stelen verkiezingskar N-VA
zaterdag 23 mei
     Het Lam Gods is (letterlijk) terug sexy
     Interview met uitvinder ‘collectief blokken’

…en admin krijgt dit te zien:

Actua
dinsdag 26 mei
     Schade door stormweer al bij al beperkt
dinsdag 26 mei
     Looppiste Watersportbaan zal nooit helemaal rond zijn
dinsdag 26 mei
     Kinepolis tijdig klaar voor Filmfestival
dinsdag 26 mei
     Grondige modernisering Universitair ziekenhuis
dinsdag 26 mei
     Gentse politici krijgen rode neuzen
maandag 25 mei
     Zwaargewonde na vechtpartij bij Dampoort
maandag 25 mei
     Volvo Cars Gent “belangrijk” voor Volvo
maandag 25 mei
     Dieven stelen verkiezingskar N-VA

Dus met andere woorden: voor gewone gebruikers groepeert views blijkbaar op het geformatteerde datumveld (en dus een nieuwe groep per verandering in een datum met format “l j F”) voor admin groepeert views op het niet-geformatteerde datumveld (en dus een nieuwe groep van zodra ook maar één seconde verandert).

Ja, ik zou kunnen een bug ingeven ergens. Maar ik heb er geen idee van of het een bug is, dan wel of ik iets over het hoofd gezien heb. En als het een bug is: geen idee of het in Views is, of in Date, of in Core, of waar dan ook.

…dergelijke dingen dus. Ik zal er in de loop van vandaag of morgen of overmorgen wel achter komen, denk ik.

Cute, or what?

Anna, in slaap gevallen op haar zitzak in de living.

Die keer dat Anna in slaap gevallen was op haar zitzak

Dinosaurussen

Ik dénk dat er zeker twee van de kinderen content gaan zijn als ze weten dat we hier naartoe gaan:

Een eitje

Men neme twee bodrams. En twee eieren. En een snuifje geraspte kaas, peper en zout, en wat mosterd.

Bodrams in de toaster, eieren pocheren, gepocheerde eieren op bodram, kaas erover, onder de grill, mosterd erbij. Yum.

Gepocheerd ei op een toast met kaas en mosterd

Ik ben nog altijd wat nerveus als ik eieren pocheer, dus had ik er maar drie gemaakt.

Nergens voor nodig, nerveus zijn voor gepocheerde eieren trouwens: water met zout laten koken, een scheutje (witte) (wijn-)azijn bijkappen, de eieren eerst individueel in een kommetje breken, het water wat rond doen draaien en voorzichtig de eieren één voor één in het water doen glijden, en het kan niet mis gaan.

Fotoworkshops

Deze zat in de redactiemailbox op Gentblogt:

Beste vrienden en kennissen.

Ik ben bezig met een reeks praktijkgerichte fotoworkshops op poten te zetten. Er blijkt een heel grote vraag van mensen die een digitale reflexcamera kopen om er snel beter mee te leren werken. Een professional die midden in het werkveld staat en gemotiveerde enthousiastelingen op sleeptouw neemt lijkt volgens velen een goede leermethode en is bovendien een uitstekend alternatief of aanvulling voor de jarenlange cursussen in avondonderwijs. Om zo goed mogelijk te kunnen aansluiten op de vraag van toekomstige cursisten, heb ik een paar vragen opgesteld met meerkeuzevragen. Ik zou het erg op prijs stellen mocht je even de tijd nemen om deze mini-enquête in te vullen.

http://spreadsheets.google.com/viewform?formkey=cnZyWjFZMHRzRUdqajB2dnpuSGZ1WUE6MA..

Alvast vree wel bedankt!

Groetjes
Piet

Piet, in dit geval, is Piet De Kersgieter. Wiens foto’s onder meer op Flemish Foodies staan.

Yum.

Oooooh wijs

Ik wou dat ik een PS3 had en dat we al een paar maand verder waren, dan zou ik meteen Pixeljunk Shooter kopen:

Een mengeling van al die zandspelletjes en één van mijn favoriete dingen op Atari ST in den tijd, Oids.

Geef nu toe:

Inachtgenomen dat dit 22 jaar geleden was, uiteraard.

« Oudere berichten

© 2019 Michel Vuijlsteke's weblog

Thema gemaakt door Anders NorenBoven ↑