Ontcijferen

Ivan houdt een wedstrijd! Wie de context wil weten: klik alhier.

De opdracht: vertaal deze zin naar gewoon Nederlands:

De Raad van State beveelt de schorsing van de tenuitvoerlegging van het besluit van 29 oktober 2009 van de Vlaamse minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport houdende inwilliging van het beroep van het college van burgemeester en Schepenen van de stad Gent en houdende inwilliging van het beroep van de gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar tegen het besluit van 10 mei 2007 van de deputatie van de provincieraad van Oost-Vlaanderen waarbij het beroep van de n.v. Christeyns tegen het besluit van 1 februari 2007 van het college van burgemeester en schepenen van de stad Gent tot weigering van de vergunning voor het slopen van bestaande industriegebouwen en voor het oprichten van een nieuw Centraal Europees Distributiecentrum aan de Afrikalaan 85 te Gent, kadastraal bekend sectie G, nrs. 729/r, 729/y en 729/z, voorwaardelijk ingewilligd wordt, en houdende afgifte van een voorwaardelijke stedenbouwkundige vergunning aan de n.v. Christeyns.

Mijn oplossing (denk ik, want zonder de rest van het arrest is het niet evident):

De NV Christeyns heeft een bouwvergunning nodig, om een aantal bestaande industriegebouwen (aan de Afrikalaan 85 te Gent, kadastraal bekend sectie G, nrs. 729/r, 729/y en 729/z) te kunnen slopen en er een nieuw Centraal Europees Distributiecentrum te bouwen.

Op 1 februari 2007 weigert het college van burgemeester en schepenen van de stad Gent Christeyns die vergunning te geven.

Christeyns gaat daartegen in beroep bij de Bestendige Deputatie van Oost-Vlaanderen.

De Bestendige Deputatie willigt op 10 mei 2007 het beroep van Christeyns voorwaardelijk in.

Tegen dat besluit van de Bestendige Depudatie gaan zowel het college van burgemeester en schepenen van Gent als de gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar in beroep, bij de Vlaamse minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport.

Op 29 oktober 2009 besluit de minister om Christeyns een voorwaardelijke stedenbouwkundige vergunning te geven.

Nu beveelt de Raad van State de schorsing van de tenuitvoerlegging van dat besluit van de minister.

Met andere woorden:

Christeyns kan niet verbouwen.

Wat me niet duidelijk is zonder de rest van het arrest te lezen, is wat de Bestendige Deputatie (BD) precies besloot. Ik vermoed dat de BD als toezichthoudende overheid op de Stad Gent alleen gezegd heeft dat het hele dossier een niveau hoger geschopt werd, bij de bevoegde minister. Ik vermoed dat de BD zelf geen beslissing ten gronde kon/mocht nemen over de bouwvergunning, maar de minister wel.

De Raad van State heeft het besluit van de minister niet vernietigd, maar wel de tenuitvoerlegging ervan geschorst.

En nu? Moet er een nieuwe bouwvergunning aangevraagd worden? Of moet de besluitvorming bij de minister herbekeken worden?

(Ik vind dit soort gedoe dus wél wijs om doen: ik heb er onlangs nog een paar gedaan over het parkbos voor Gentblogt: één, twee.)

7 Comments

Zeg uw gedacht

Navigatie

Vorige entry:

Volgende entry:

» homepagina, archief

Vriendjes

<insert standard disclaimer>

Alles wat hier staat is mijn eigen opinie. Het wordt niet nagelezen of goedgekeurd door mijn werkgever voor het on-line komt, en ik bied geen enkele garantie voor kwaliteit of correctheid.

Mijn werkgever is het niet noodzakelijk eens met wat ik schrijf, en het spreekt vanzelf dat hij dan ook op geen enkele wijze aansprakelijk kan zijn voor wat ik hier publiceer.