Michel Vuijlsteke's weblog

Tales of Drudgery & Boredom.

Debat 2010

Allez ju, het is weer van dattum: twee aan twee worden de mensen uitgenodigd om over, een deelprobleem te discussiëren.

Marianne Thyssen en Caroline Gennez over de begroting. Ze zijn het eens dat we 22 en een half miljard moeten besparen. Gennez wil –buiten “de rijken zullen het betalen”—niet zeggen waar er zal bespaard worden: niet in de lonen, in alle geval. En ook niet in de pensioenen. Marianne Thyssen zegt dat er niet aan de index geraakt zal worden. Zij wil aan de sociale partners vragen om opleidingen en vormingen te geven en uit eigen initiatief loonmatiging te doen.

De belastingen worden niet verhoogd maar verschoven, zegt Gennez. Lastenverlagingen voor sommige mensen, lagere lasten op arbeid, minder onroerende voorheffing, en meer belastingen voor mensen die “rijker worden zonder dat ze moeten werken” – daar moet meer dan drie miljard euro uitgehaald worden. Thyssen is niet voor vermogenswinstbelasting, omdat er al genoeg belastingen op vermogen zijn. We moeten de belastingen beter innen, zegt ze.

Allez hop, Gennez heeft het over Suez – waarop Thyssen meteen countert dat die privatisering gebeurd is toen CD&V in de oppositie zat, en dat het toen een sp.a-minister was en dat die niéts gevraagd heeft aan Suez.

Reactie bij de anderen? Decroo wil geen bijkomende belastingen op werk, besparen of investeren, hij wil dat de overheid op dieet gaat. De Wever wil loonmatiging, en wil ook geen vermogensbelasting. Applaus op de banken.

Filip Dewinter is in goede doen, en Linda De Win niet. Bah.

*
*      *

Vlaams Blok en Lijst Dedecker over (de geloofwaardigheid van) justitie, en politie en watnog. Typisch dat die twee partijen aan het woord mogen daarover. In plaats van de bevoegde ministers te laten spreken, of meerderheid/oppositie.

Dewinter wil een harde aanpak van criminaliteit: pakkans omhoog, en nultolerantie in steden. En een einde aan straggeloosheid. Har die fucking har. Goed zo, VRT: laat precies Dewinter aan het woord over het ene thema waar hij een verhaal heeft dat hij al dertig jaar aan het repeteren is, en waar hij gemakkelijk kan scoren. In plaats van hem over pakweg onderwijs of economie te laten spreken.

Dedecker doet hetzelfde verhaal in light-versie, zo moeilijk was dat niet te voorspellen.

En de voorspelbare reacties van de anderen. Met als klap op de vuurpijl Thyssen die de schuld van de mislukte justitiehervorming op OpenVLD legt. En De Wever die het zegt zoals de mensen het graag horen: ja, het plan-De Clercq was goed, maar het is gekelderd door de PS.

*
*      *

Marianne Thyssen vs. Bart Dewever over de toekomst van België.

Zij wil arbeidsmarkt en een deel van gezondheid regionaliseren. Pensioen en bij uitbreiding sociale zekerheid moet Belgisch blijven.

Dewever blijft bij de les: Vlaanderen en Europa is het einddoel, België zal verdampe, net zoals Van Rompuy en Peeters bij de CD&V zeggen.

Hij wil wat “die andere CD&V” wil – die van Kris Peeters: een copernicaanse hervorming. Hij wil een Vlaams pensioen, bijvoorbeeld.

Thyssen zegt dat de CD&V op één lijn zit, en wordt op hoongelahc uit het publiek onthaald. Pijnlijk. Ze gaat dan maar in de aanval, en wil opnieuw Dewever pinnen op confederalisme of niet. Dewever countert meteen met “jamaar, we hebben u dat allemaal al uitgelegd toen wij samen werkten”.

Dewever houdt het op realpolitik, en blijft kalm maar cordaat. Thyssen wordt er zowaar bitsig van, ze zegt dat de reden waarom CD&V verder bleef doen, om de bankencrisis op te lossen was. Waarop Dewever bovenhaalt dat ze de bankencrisis gewoon helemaal verkeerd aangepakt hebben.

‘t Is pijnlijk, hoe Dewever ogenschijnlijk maar de dingen binnen te kloppen heeft.

Reactie van Decroo, waarop De Win samenvat “opvallende eensgezindheid met N-VA”, waarop Decroo “helemaal geen eensgezindheid op alles”, waarop De Win “jamaar toch opvallende eensgezindheid”. De geest van Bracke zweeft daar nog altijd hard rond.

*
*      *

Gennez en Decroo over pensioen en werk.

Gennez: de laagste pensioenen moeten verhoogd worden. Dat is een prioriteit, waar 300 miljoen voor moet uitgetrokken worden. En voor de rest: een carrière van 40 jaar, het wettelijk pensioen verstevigen, en een gemengde bijkomende bijdrage van werkgevers en verknemers – ik heb het haar nog nooit zo goed horen uitleggen.

Decroo wil de effektieve pensioenleeftijd verhogen van 59 naar 63, en onder meer ook het brugpensioen laten wegvallen. Hij spreekt over een systeem van loopbaanrekening, en 45 jaar in plaats van 40.

Gennez haalt een typisch populistisch voorbeeld aan van de arbeider die schroeven staat te draaien tot het einde van zijn leven – stom, want ze had al gesproken van betere carrièrepaden voor eindeloopbanen – en daar springt Decroo meteen op, natuurlijk.

En voor de rest doet Decroo een variante op “wie gelooft die mensen nog”: “en dáármee gaat u drie miljard binnenhalen?”

Zucht.

Groen! gaat ook iets zeggen over pensioen: Van Besien ziet heil in ontspannen loopbanen en duurzame dingen. Hij wil ook het minimumpensioen naar boven, daarvoor is 1.25 miljard voor nodig. En brugpensioen als systeem nu werkt niet goed.

*
*      *

Van Besien en Dewinter over milieu en energie. Ik ben eens benieuwd.

Dewinter wil een extra kerncentrale plaatsen. De politisering van de distributie en het monopolie van Suez zijn de redenen dat het nu zo duur is. Energiedistributie moet genationaliseerd worden, dat al die politieke postjes in de intercommunales weg kunnen.

Van Besien is niet akkoord: voor hem is groene energie de toekomst (duh). En voor de rest had hij niet begrepen dat Dewinter het had over distributie, niet over productie. Van Besien houdt het op een kernuitstap, en denkt dat al de andere partijen ofwel banden met Electrabel hebben, ofwel bang zijn van veranderingen.

Dewinter is hier overtuigender dan op veiligheid, begot. “Een ecologisch paradijs op een economisch kerkhof,” ‘t is haast poëzie.

*
*      *

Marianne Thyssen en Alexander Decroo over geloofwardigheid. En daar is de boomerang: “wie gelooft die mensen nog?”

Zó kwaad dat ik was, vorige keer toen Leterme daar voortdurend mee op de proppen kwam! Ik ging daarnet bijna schrijven EET STRONT EN STERF, SMEERLAPPEN, maar toen besefte ik plots dat dit het internet is en dat alles wat ik zeg ten eeuwigen dagen bijgehouden wordt, dat ik nog in beleefd gezelschap moet komen volgende week, en liet ik het dus maar achterwege.

Thyssen wordt geconfronteerd met de geloofwaardigheid van alle instellingen: kerk, politiek, “zelfs media tegenwoordig”. Zwak van De Vadderifan: in plaats van ze te pakken op “wie gelooft die mensen nog”.

Thyssen wordt, helaas, weer ronduit uitgelachen door het quasi-coltallige publiek als ze zegt dat ze alles aan het oplossen waren tot OpenVLD de stekker uittrok. “We waren BHV aan het splitsen,” ze heeft het écht gezegd. WIE GELOOFT DIE MENSEN NOG?

OpenVLD wil de kopstem afschaffen, en ook het syteem van opvolgers, en de schijnkandidaten. Thyssen wil opvolgers houden, want anders kunnen nieuwe mensen niet meer gelanceerd worden. Decroo: ha, doe dan zoals wij doen, zet de jonge mensen aan de kop van de lijst – touché.

Akelig: Thyssen wordt alleen maar uitgelachen, ik heb haar eigen supporters niet een keer horen applaudisseren.

Tiens, zowel Decroo als Gennez gaan voor samenvallende verkiezingen.

Dewinter heeft immigratie, vluchtelingen, regularisatie gemist in het debat, de dingen die écht leven bij de mensen. Tss.

*
*      *

…eeeennnn afsluiten met dilemma’s. Zucht. Dáár zaten we op te wachten.

13 reacties

 1. Tenenkrommende bedoening, dat hele debat exkuzeert duel.

  Inkoppertjes voor rechts (ik zeg niet dat ze ongelijk hebben, maar ik kán het niet voetstoots geloven omdat ze het het al te gemakkelijk krijgen door goedkope debat- exkuzeert dueltruuks),

  vrt-journaille op dreef (ik had echt gehoopt dat Decroo de micro zou grijpen en roepen NEEN GEEN EENSGEZINDHEID ZEIKERDS LUISTERT BEGOT EENS NAAR MIJ – dát had indruk gemaakt) en

  een publiek vol lachers exkuzeert hoonders op de hand.

  Beschamend en triest.

 2. ’t Was inderdaad een zielige bedoening. Staatszender, mijn kl****. Het is erg om te zeggen, maar Dewever en Dewinter waren de beste debaters. En Linda De Win moet bij wet verboden worden.

 3. zielig, inderdaad, en vies dat ik was, en slecht dat linda de win is, man man man, ik was zooooooooooooooooo vies hee! grrrrr

 4. Ik heb de tv uitgezet nadat er door de vb-spionkop een ingestudeerde hoonlach-sessie werd ingezet. Een klein uur later zet ik de tv opnieuw aan en wordt er afgesloten met dilemma’s, dilemma’s! Ongetwijfeld ooit uitgevonden door Siegfried Bracke en het heeft nog nooit interessante tv opgeleverd, alleen ongewilde ruzies, vertwijfeling en slechte mopjes. Dewinter laten kiezen tussen ‘Morel’ of ‘Vanhecke’ is krèk hetzelfde effectbejag als hem doen kiezen tussen ‘Turken’ of ‘Marokkanen’. Ziek.

 5. Oh pas op, zo ingestudeerd hoefde dat hoongelach absoluut niet te zijn. Ik ben geen vriend van het Vlaams Blok, en ik zou ook meegelachen hebben.

 6. Het was inderdaad niet zo verstandig van Thyssen om te zeggen dat justitie nu “beter werkt dan vroeger” maar ik kon me niet van de indruk ontdoen dat de lachers niet goed wisten waarover ze lachten, enkel waarom.

 7. Ik moest bijvoorbeeld lachen om haar “het is allemaal de schuld van… euh… OpenVLD!”

  Ze had voor hetzelfde geld iets kunnen zeggen als “mevrouw De Win, ik weiger uw getemd aapje te zijn in een zwartwitverhaal van goed en kwaad en schuldigen aanwijzen — de problemen zijn ingewikkelder dan dat, en het is precies dit soort houding dat de boel zo verziekt”.

  En ook wel “schaam op u, mevrouw De Win, en schaam op u, VRT”.

 8. Ter info: tijdens de nabespreking op Canvas zei Thyssen dat de CD&V supporters niet binnengelaten werden in de studio bij de aanvang van het debat.

  Dat verklaart uiteraard veel.

 9. Ja, ik heb dat ook gehoord. Ik denk niet dat ze veel aan het lachen zouden gedaan hebben. En ik kan me niet voorstellen waar ze zo meteen veel op zouden geapplaudisseerd kunnen hebben.

 10. Trouwens, Michel, al enig gedacht van wie uw stem verdient?

 11. Merci voor dit verslag. Zo heb ik toch de samenvatting zonder dat ik er zelf heb naar moeten kijken. Ik erger me meestal te erg.

 12. Thyssen kreeg idd de boomerang in haar gezicht, maar toch vond ik haar sterker dan Gennez toen ze tegenover elkaar stonden. Ze was toen best assertief en beet goed van zich af. Maar ja, die boomerang hé…

  Wat het publiek betreft, David was erbij en schreef er iets over. Hij staat wel (net als ik) op de N-VA lijst, maar toch:
  http://www.davidgeens.be/2010/6/7/marianne-er-waren-wel-cd-v-ers-in-de-zaal-bij-het-groot-debat

Zeg uw gedacht

© 2018 Michel Vuijlsteke's weblog

Thema gemaakt door Anders NorenBoven ↑