Ergens tusen 1861 en 1870 gefotografeerd: een meisje met een foto van haar vader:

meisje.jpg

Origineel alhier. Via MeFi.