De kinderen moeten pasfoto’s hebben, voor een vakatiepas of een reductiekaart of zoiets. Zelie had er al een, en Louis is nu niet in pasfototoestand, maar Jan en Anna hadden er nog geen, en waren in fotografeerbare toestand.

Ik heb ze gisteren dus maar bij hun schabbernak geschoeberd, tegen een bleke muur gezet in de hospitaalkamer, en een foto getrokken. Sandra was er al bijna mee naar een pasfotografentrekker, maar serieus, dat ik geld ga geven aan een professionele fotograaf of zo, voor foto’s die alleen maar minuskuul klein op een plastieken kaartje komen?

En kijk, bij Anna lukt dat nog, een foto maken:

Pasfoto's

Jan, daarentegen…

Pasfoto's

Ahem. Nee, serieus: ze kunnen alletwee van het ene moment op het andere serieus en niet-serieus zijn:

Jan op de foto

Jan op de foto

Oh wacht, zei ik alletwee? Ik bedoelde eigenlijk allemaal.

Zelie