I am the press and so can you

Allez ju: weblogs en websites zijn ook “drukpers”.

Alles wat voor drukpers geldt en dat in het algemeen geldt, geldt voor ons ook: burgerrechtelijke aansprakelijkheid blijft, auteursrechten moeten blijven gerespecteerd worden, en alles.

Maar ze kunnen ons bij deze niet meer preventief censureren, en voor strafrechtelijke sancties is het bij het Hof van Assisen te doen (behalve voor inbreuken tegen de racismewetgeving, natuurlijk, en wat dat betreft ben ik het eigenlijk volmondig eens met Matthias Storme, zie mij helemaal reactionair worden in my old age).

Elders over misschien hetzelfde

23.04.2015: Links van 16 april 2015 tot 23 april 2015 | 09.08.2014: Links van 31 juli 2014 tot 9 augustus 2014 | 16.11.2013: Links van 14 november 2013 tot 15 november 2013 | 02.11.2013: Links van 1 november 2013 tot 2 november 2013 | 10.01.2013: Just like that… | 08.05.2012: Links van 2 mei 2012 tot 8 mei 2012 | 18.03.2012: Links van 13 maart 2012 tot 18 maart 2012 | 12.03.2012: Links van 7 maart 2012 tot 12 maart 2012 | 21.06.2011: Links van 20 juni 2011 tot 21 juni 2011 | 29.05.2011: Links voor 28 mei 2011

One Comment

  • Volgens mij is deze interpretatie niet helemaal correct. De visie van het Hof van Beroep te Gent is terug te brengen op de nogal onhandige vertaling uit het befaamde artikel 25 van de Grondwet. De Nederlandstalige tekst zegt “De drukpers is vrij” – de Franstalige: “La presse est libre“. De beperking van de grondwettelijke vrijheid tot gedrukte pers, is in ieder geval strijdig met de Franstalige tekst van de Grondwet.

    Het Hof van Cassatie heeft echter niet gesteld dat elke weblog zich op artikel 25 van de Grondwet kan beroepen. Het is echter niet (meer) vereist dat een mening wordt verspreid door een “gedrukt geschrift“, met andere woorden: het medium van verspreiding is geen voorwaarde voor de toepassing van artikel 25 van de Grondwet.

    Hieruit afleiden dat elke weblog van de grondwettelijke persvrijheid kan genieten, lijkt me echter wat voorbarig.

Zeg uw gedacht

Navigatie

Vorige entry:

Volgende entry:

» homepagina, archief

Vriendjes

<insert standard disclaimer>

Alles wat hier staat is mijn eigen opinie. Het wordt niet nagelezen of goedgekeurd door mijn werkgever voor het on-line komt, en ik bied geen enkele garantie voor kwaliteit of correctheid.

Mijn werkgever is het niet noodzakelijk eens met wat ik schrijf, en het spreekt vanzelf dat hij dan ook op geen enkele wijze aansprakelijk kan zijn voor wat ik hier publiceer.