Bestuursakkoord

We hebben een bestuursakkoord in Gent. Al een paar dagen, maar nu is het pas in de openbaarheid.

In de rapte, dingen die me opvielen:

 • Er komt een verplicht inburgeringstraject vóór Roma steun krijgen van het OCMW. Geen idee hoe wettelijk dat afdwingbaar is, Europese Unie zijnde en zo, maar wél een goed idee. En er wordt extra aandacht geschonken aan de kinderen, which is nice. (En natuurlijk zeggen ze dat ze gaan proberen verder druk te zetten op de niveaus die aan de grond van het probleem iets kunnen doen, maar hey, ze kunnen maar proberen iets te doen, vermoed ik.)
 • Als ik het goed begrepen heb, wordt het lichtplan herbekeken. Ik kan “Enkel als het zinvol is, worden gebouwen verlicht” niet anders lezen, ik.
 • Ik was zowaar ontroerd als ik deze las: “Voedselverlies wordt vermeden. Er wordt gekeken hoe de Voedselbank kan samenwerken met de Gentse horeca, organisaties en bedrijven.” Een veilige manier om overschotten in restaurants en onverkocht voedsel in grootwarenhuizen ergens nuttig te krijgen: hoera!
 • “Het stadsbestuur zal erop staan dat het mee zeggenschap krijgt over het beleid en de investeringen in het openbaar vervoer die door De Lijn in de Gentse regio worden ontwikkeld. Dit moet onder meer concreet gestalte krijgen door een apart directiecomité voor de Gentse regio waarin het Gentse stadsbestuur een directe vertegenwoordiging krijgt.” Lovenswaardig en verschrikkelijk hard nodig, maar ik kan me in geen honderd jaar inbeelden dat die kiekens van De Lijn dat ooit gaan toelaten.
 • Gent gaat helemaal voor het STOP-principe (Stappen, Trappen, Openbaar Vervoer, Personenwage). Er komt aan de rand van de stad (in de verre toekomst weliswaar) en ring van Park & Ride-parkings, en eens die er is, worden de invalswegen vernauwd. Yes.
 • Er komen fietsservicepunten en perslucht in de muur hier en daar. Wijs.
 • Ik zie niet goed hoe ze het gaan doen, maar de afrit van de autostrade die nu nog in het midden van de stad uitkomt, zou alleen nog in een Park&Ride uitkomen, en de rest zou afgebroken worden. Dat zou dan maken dat het blauwe een parking wordt (op verschillende niveaus, vermoed ik?), en dat al het groene één park wordt. Dus dat we weer een écht Zuidpark hebben in plaats van wat strookjes gras links en rechts van een autostrade:

Park

 • Het hele gebied binnen de ring wordt zone-30. Wohohow.
 • Er waren al wat pilootprojecten, maar kijk: de stad gaat elke school helpen met het opstellen van een schoolvervoerplan.
 • Ik zie in puntje 4.11 “We gaan voor de uitbouw van een wetenschapspark op The Loop.” — lees ik daar dat het Rijvisscheparkwetenschapspark afgevoerd is, of is dat een nieuw?
 • Bij elke nieuwbouw met meer dan 20 wooneenheden, moet 1 op 5 sociale huurwoningen worden. Neen aan ghetto’s, goed zo.
 • Da ne stek maat: “Om te vermijden dat sociale huurders in nieuwbouwprojecten nog jaren door de modder moeten lopen, zal de Stad Gent een projectleider aanstellen voor het ontwerpen en het aanleggen van het openbaar domein bij sociale huisvesting. Deze kan de taak van de Vlaamse Maatschappij voor Sociale Woningbouw (VMSW) overnemen.” — het was redelijk schaamtelijk soms, hoe de woningen al helemaal klaar waren, maar de wegen ernaar niet wegens Vlaemsch.
 • Ook geen idee hoe realistisch en hoe betaalbaar, maar het zou wel wijs zijn, met al die winkels die twee troosteloos lege verdiepingen hebben boven het gelijkvloers, en al die winkelstraten die ’s avonds troosteloos leeg zijn: “Via een stimuleringsbeleid willen we wonen boven winkels aantrekkelijk maken, bijvoorbeeld door een premie te geven voor eigenaars die deze ruimtes willen verhuren aan een sociaal verhuurkantoor of het stedelijk huurkantoor.”
 • YUIYYYYYYYY: het Baudelohof wordt heraangelegd en uitgebreid tot tegen de Leie door de Baudelokaai af te sluiten. Het blauw is een straat die door de vorige legislatuur al afgeschaft was, het groen zal er deze keer aan geloven. Fantastisch, want er wordt redelijk wat sluipverkeer als een fuik naar onze straat geleid (in het rood), terwijl dat eigenlijk een woonerf is.

Park2

 • Kijk nu, open dinges-initiatieven: “Het stadsbestuur zet in op de vermindering van de administratieve lasten van alle lokale ondernemingen o.m. via digitalisering en begeleiding. De stadsorganisatie zal haar openbare databases digitaal ter beschikking stellen zodat toepassingen kunnen ontwikkeld worden ten behoeve van de Gentenaars en de Gentse ondernemingen.”
 • Als dit er nog niet was, kan ik me inbeelden dat dat wel nuttig zou zijn: er komt een permanent sectoroverleg met de horeca. Handig voor evenementen en werken en alles, peins ik zo.
 • Democrazy zal content zijn: “We onderzoeken waar een middelgrote pop- en rockzaal kan komen in Gent, en zetten de nodige stappen voor realisatie. Indien mogelijk komen de kelders van het oude Wintercircus daarvoor in aanmerking.”
 • Ik had er al van gehoord, maar kijk, ’t staat in het bestursakkoord: “We willen de Leopoldskazerne aankopen en onderzoeken welke rol deze in de toekomst kan spelen als broedplaats voor de creatieve ondernemers en kunstenaars, als vestigingsplaats voor ateliers, repetitieruimtes, galerijen en bedrijven die actief zijn in de creatieve economie.”
 • Oh, fantastisch: “Gentinfo wordt uitgebouwd tot een meer complete informatieve front office. Gentinfo is niet alleen telefonisch en per email te bereiken, maar krijgt ook fysieke loketten in de wijken en deelgemeenten.” Die mensen zijn zó goed!
 • Wijs: “Het achterste deel van de Blaarmeersen, aan de overzijde van de vijver, wordt uitgebouwd als zone voor natuurrecreatie en sluit aan bij de Snepmeersen en de Assels, twee prachtige natuurgebieden. Naast de ‘bijenboerderij’ op de oude skiheuvel, kan rond de heuvel een beperkte ‘kinderboerderij’ worden uitgebouwd, waarbij de dieren meteen ook voor een natuurlijk beheer zorgen.”
 • Toeristenbussen zouden uit het centrum gehouden worden. Yay!
 • Tiens kijk, het schuthok verdwijnt uit het Citadelpark.

Morgen nog eens herlezen, denk ik. Maar zo op het eerste gezicht: onder de indruk.

Elders over misschien hetzelfde

15.08.2006: Politiek Gent op het internet: vld/vivant, augustus | 13.08.2006: Politiek Gent op het internet: sp.a/spirit, augustus | 12.11.2012: Antwerpen: the training wheels are off | 15.10.2012: Gent: met drie | 14.10.2012: Voor de goeie (ii) | 30.09.2012: N-VA Gent: een gemiste kans! | 16.06.2012: Nieuwe bibliotheek | 23.03.2012: Wijkdebat | 08.08.2008: Belgisch weer | 07.03.2008: Dakloze kinderen

17 Comments

Zeg uw gedacht

Navigatie

Vorige entry:

Volgende entry:

» homepagina, archief

Vriendjes

<insert standard disclaimer>

Alles wat hier staat is mijn eigen opinie. Het wordt niet nagelezen of goedgekeurd door mijn werkgever voor het on-line komt, en ik bied geen enkele garantie voor kwaliteit of correctheid.

Mijn werkgever is het niet noodzakelijk eens met wat ik schrijf, en het spreekt vanzelf dat hij dan ook op geen enkele wijze aansprakelijk kan zijn voor wat ik hier publiceer.