Een première!

Ik reed vanmiddag over de Vlaemsche wegen, en dat ging niet zo gemakkelijk. Zoals in: nogal moeilijk, zelfs al was het met de elektrieken velo leek het alsof ik redelijk wat extra moest bijsteken. 

Toen remmen niet zo goed meer ging, ben ik aan de kant gaan staan (niet zo evident, met de staat van de fietspaden), en heb ik een korte inspectie des rijwiels gedaan. Bleek: een hele schijf ijs tussen mijn voorspatbord en mijn achterspatbord, een aangekoekte banaan ijs tussen achterwiel en achterspatbord, en tot overmaat van overmaat: heel het remblok achteraan zat zowaar vastgevroren. Eén blok zwartgrijze miserie, en niet zo op eentweedrie los te krijgen. 

Allez jong.

Elders over misschien hetzelfde

13.01.2013: Niemand heeft het gemerkt, nem | 13.12.2012: Fietslichten: Enkel Objectivering Zal Ons Redden | 11.10.2012: Kwijt! | 30.08.2012: De fiets die zichzelf vernietigt | 10.08.2012: Maar allez | 14.06.2012: Verkeersgeagresseerd | 19.04.2012: Elektrische fiets: dat weten we dan ook weer | 19.01.2012: Gekkenwerk | 28.02.2008: Fietsers zijn gevaarlijker dan auto’s | 14.04.2006: Dampoort – Tweede versnelling

2 Comments

  • Stad Gent kan misschien breed maatschappelijke project opstarten om te onderzoeken of de mogelijkheid bestaat om een paar extra man in te schakelen om fietspaden op te ruimen. Uiteraard na uitvoering van een haalbaarheidsstudie en een sensibiliseringscampagne, en in overleg met klimaatadviseurs en de voedselraad, en waarbij ook gepeild wordt naar de weerslag op kwetsbare bevolkingsgroepen.

Zeg uw gedacht

Navigatie

Vorige entry:

Volgende entry:

» homepagina, archief

Vriendjes

<insert standard disclaimer>

Alles wat hier staat is mijn eigen opinie. Het wordt niet nagelezen of goedgekeurd door mijn werkgever voor het on-line komt, en ik bied geen enkele garantie voor kwaliteit of correctheid.

Mijn werkgever is het niet noodzakelijk eens met wat ik schrijf, en het spreekt vanzelf dat hij dan ook op geen enkele wijze aansprakelijk kan zijn voor wat ik hier publiceer.