Lap. En nu moet ik The Trip nog eens opduiken. Grr.