What’s Up With That: Why Do Cats Love Boxes So Much? | WIRED
So what are we to make of the strange gravitational pull that empty Amazon packaging exerts on Felis sylvestris catus? Like many other really weird things cats do, science hasn’t fully cracked this particular feline mystery. There’s the obvious predation advantage a box affords: Cats are ambush predators, and boxes provide great hiding places to stalk prey from (and retreat to). But there’s clearly more going on here. Thankfully, behavioral biologists and veterinarians have come up with a few other interesting explanations. In fact, when you look at all the evidence together, it could be that your cat may not just like boxes, he may need them.

Langverwachte taxshift treft vooral gewone gezinnen – Het Nieuwsblad
En dat is slecht, dat het gedrag wijzigt?? "Van Overtveldt verkiest hogere lasten op consumptie omdat die een stabielere bron van inkomsten zijn dan extra lasten op vermogen of milieuvervuiling. ‘Je mag er gif op innemen dat die leiden tot een wijziging van het gedrag, waardoor de ecologische doelstellingen worden gehaald, maar er op termijn geen inkomsten meer zijn.’"

Steeds meer Vlamingen staan achter Israël | Joods Actueel
"Ik wil gewoon even meedelen dat het schandalig is hoe weinig de Israëlische standpunten weergegeven worden op de VRT (VTM?)."

Aanval op het gelijke kansenbeleid | Kif Kif
Het enige echte antwoord is het wegwerken van het tekort aan kinderopvang. Dan verwacht je van politieke partijen toch hevige pleidooien om de capaciteit aan kinderopvang in de steden uit te breiden?   In plaats daarvan legt N-VA de nadruk op hoe de beperkte plaatsen verdeeld worden en komt het gelijke kansen beleid onder vuur te liggen. Volgens mij blijft bij de mensen het volgende hangen van de uitspraken van minister Homans: de N-VA neemt het op voor wie werkt en de rest zit toch maar op café met zijn kinderen. En die boodschap, dat is geen toeval maar bewuste politieke strategie. Dat is mensen tegen over elkaar opzetten en het draagvlak voor een gelijke kansen beleid bewust proberen ondermijnen.

‘We Palestinian Christians say Allahu Akbar’ — RT Op-Edge
Archbishop Sebastia Theodosios (Atallah Hanna), 49, is the only Orthodox Christian archbishop from Palestine stationed in Jerusalem and the Holy Land, while all other bishops of the Patriarchate of Jerusalem are Greeks. The Israeli authorities had detained him several times, or stopped him at the border, and taken away his passport. Among all Jerusalem clergymen he is the only one who has no privilege of passing through the VIP gate in the airport – because of his nationality. “For the Israeli authorities, I am not a bishop, but rather a Palestinian,” explains his Beatitude. When talking on the phone he says a lot of words you would normally hear from a Muslim: “Alhamdulillah, Insha’Allah, Masha’Allah”. He speaks Arabic, and the Arabic for ‘god’ is Allah, whether you are a Christian or a Muslim.