Sinds Morissey’s Bona Drag gefascineerd door: Polari.

Wat er mij aan doet denken: zin om Kenneth Williams dagboeken te lezen. Of misschien beter een biografie? Of allebei?