Het wordt met de jaren griezeliger en griezeliger.