De dagen worden alsmaar korter, ’t is gelijk moeilijk te bevatten dat het al zeven dagen is. En ook dat de tijd tussen pakweg 10u ’s morgens en 3-4 uur ’s morgens zo rap voorbij gaat.

Nog eum twee dagen. En dan trekt Batacratie de échte wijde wereld in.