Michel Vuijlsteke's weblog

Tales of Drudgery & Boredom.

Categorie: Politiek (pagina 1 van 9)

Pijnlijk momentje: N-VA blijkt gewoon trado-partij

N-VA is geen partij zoals de andere partijen. Met ons wordt het anders. Verandering. Dat soort platitudes.

En dan constateren we allemaal samen dat er eigenlijk geen verschil is tussen N-VA en gelijk welke andere partij die aan de macht is: cumuleren, postjes, cynisch graaien, zoals het nieuwe modewoord het zegt.

Business as usual.

N-VA heeft 43 miljoen: goed nieuws voor Facebook

N-VA heeft 43 miljoen: goed nieuws voor Facebook – Sceptr

Maar hey, is dat niet hét belangrijkste punt van die partij, het anders-zijn? Vlaams zijn ze niet echt meer, na de Bocht van Bracke. En economie of werkgelegenheid of dergelijke, dat is het ook niet, na de vele “ja maar nee maar”-communicatie van Van Overtveldt.

Blijft over: anti-terrorisme, pro-veiligheid. Maar op die flank kan het natuurlijk nooit beter dan de échte, waar elke moslim er eentje teveel is, elke moskee verdacht en elke vluchteling een migrant een allochtoon een vreemde luis een terrorist is, die beter thuis blijft. Of, als hier zijn thuis is, die bij elk vermoeden beter buitengekieperd wordt, liefst door een ambtenaar.

En dus ja, dan wordt het echt pijnlijk als ze niet meer ander blijken te zijn. Dat ze, in de woorden van hun eigen ex-fractieleider, één van de traditionele partijen geworden zijn. .

Begin er maar eens aan, als pakweg zo’n Peter Dedecker. Daarnet in De Standaard (en N-VA kan niet eens meer uithalen met “de werkgever van Abou Jahjah”, ha), onder het kopje “N-VA speelt het cumul-spel ook mee”:

En de voorzitter zelf? Bart De Wever is burgemeester en partijvoorzitter, ook nog altijd kamerlid.

‘Je zal Bart niet in commissievergaderingen, maar je kan toch niet zeggen dat hij het volk niet vertegenwoordigt’, zegt Dedecker. ‘Bart Somers is net uitgeroepen tot de beste burgemeester ter wereld. Je kan toch bezwaarlijk zeggen dat hij geen uitstekend parlementslid is. Ik ben het vaak niet eens met Hans Bonte, maar de Vilvoordse burgemeester doet het toch ook goed in het parlement.’

Ik moest luidop lachen bij zoveel kul in amper een paragraaf.

“Je zal Bart niet in commissievergaderingen, maar je kan toch niet zeggen dat hij het volk niet vertegenwoordigt.” Inderdaad. Zuiver formeel is hij verkozen, ja. En hij spuit meningen en zo, waarvan hij zegt dat ze een volk vertegenwoordigen. Maar doet hij werk in de Kamer? Is hij daar een werkende volsvertegenwoordiger? Ik dacht niet, nee.

Vergelijk eens het parlementair werk van Somers met dat van De Wever?  Vergelijk eens het parlementair werk van Bonte met dat van De Wever?

Ik bespaar u de moeite: Somers en Bonte deden veel werk, De Wever deed géén wetgevend werk (nooit auteur of zelfs maar ondertekenaar van een hoofd-of opvolgend document, nooit rapporteur), stelde geen ekele schriftelijke vraag, deed geen enkele interpellatie, stelde noch in commissie noch in plenaire vergadering ook maar één mondelinge vraag.

Da’s gelijk zeggen “OK, je zal Bart De Wever niet zien op de vergaderingen van de architecten, maar maar je kan toch niet ontkennen dat hij een goede plantrekker is? En Frank Gehry is een fervente zeiler, en je kan toch bezwaarlijk zeggen dat hij geen uitstekende architect is?”

Framing, euh nee, fout, euh nee, sorry

Een slechter mens dan mij maakt ervan wat hij ervan wil maken. Zo staat het artikel bij de VRT nu online:

na

Een degelijke titel boven een informatief artikel.

Maar de titelschrijver van dienst had er eerst dit boven gezet:

voor

Rood bloedbad dreigt! Dat moet geleden zijn van Pol Pot of zo, denk ik.

Even later was de titel aangepast naar dit:

13532963_1721409684780798_4524249885095183275_n

Probleem is natuurlijk dat ‘rood’ niet echt duidelijk is: akkoord, de PSOE is de Partido Socialista Obrero Español, maar ’t is niet omdat een partij een variant op ‘socialist’ in zijn naam heeft staan dat het daarom noodzakelijk een linkse partij is, of dat er geen andere ‘rode’ partijen zouden kunnen zijn, en daar komt nog bij dat links en rechts ook niet noodzakelijk de beste onderverdeling is en aargh.

Er zijn de traditionele sociaaldemocraten die volgens de ‘echte’ linksen niet links zijn, en dan is er een alliantie van een groep met de naam Verenigd Links (communisten, sociaaldemocraten, rupiblikeinen, groenen, federalisten) die zich links noemen met een andere groep met een naam die elders “Yes We Can” of “Wir Schaffen Das” was geweest (sociaaldemocraten, linkse populisten, geloven in directe democratie) die ook links zijn met nog wat linkse partijen en met een groepering van 35 verschillende groene partijen — en volgens de traditionele sociaaldemocraten zijn die geen échte socialisten.

En in één titel is het niet duidelijk te maken of die alliantie nu verder naar links staat of niet, en of het dan een verlies van ‘links’ in het algemeen is of niet, of wel en aargh.

Ik vind persoonlijk dat het niet verkeerd zou zijn om nog eens een stamp te geven aan de mensen die denken dat Europa zoals het de afgelopen jaren was — dat vooral leek gemaakt te zijn in het beeld van de eurosceptici en ultraliberalen in Engeland en elders — goed bezig is.

Ik denk overigens ook dat het geen slecht idee zou zijn als ik eens zou nalezen wat ik schrijf, maar hey:

Notime

Een klinkende overwinning voor Theo Francken!

“Nieuwkomers in ons land moeten voortaan een verklaring ondertekenen waarin ze beloven zich in onze maatschappij te integreren en onze wetten, waarden en normen te respecteren.”

Dat stond eind vorige maand in alle kranten van het land. Kijk, hier staat ze, de nieuwkomersverklaring die elke persoon die in België wil komen wonen zal moeten ondertekenen. In ’t kort:

Ik beloof mij en mijn kinderen te integreren. Ik ga de mensenrechten respecteren. Ik ga de vrijheid van iedereen respecteren, en dus ook de vrijheid an meningsuiting, van vereniging, van eredienst en van beleving van sexuele geaardheid. Ik begrijp dat mannen en vrouwen gelijkwaardig zijn in België, echt waar. Ik zal geen geweld plegen of dreigen met geweld. Ik begrijp dat terrorisme echt niet mag. Ik beloof nog eens dat ik mij zal integreren, en dat van zodra ik betrokken ben bij welk misdrijf dan ook, ik in de problemen kan raken met dat verblijf. Ik beloof nog eens dat ik niet alleen zal integreren maar ook zal participeren. Ik begrijp dat er in België moet gewerkt worden om centjes te verdienen. En o ja, ik beloof dat ik de integratietrajecten zal volgen.

Het klinkt allemaal zeer negatief, alsof Francken tegen een klein kind aan het spreken is dat eigenlijk al heel zijn leven vanalles aan mispeuteren is, maar dat is allemaal maar perceptie, vermoed ik. ’t Is gelijk racisme hé meneer, dat is allemaal relatief hé meneer, ’t is maar hoe ge’t oppakt hé.

En ziet! Wat lees ik in de gazet? “Vandaag keurt de ministerraad het ontwerp goed dat een nieuwkomersverklaring invoert.” Een groot succes! En maar met een miniem aantal kleine proviso’s:

 1. Als er een nieuwkomersverklaring komt, dan zal die niet Belgisch zijn maar Vlaams, Duitstalig, Franstalig en in Brussel wordt het iets voor de vermoed ik Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie: al wat integratie is, is immers helaas een gemeenschapsbevoegdheid, en niet iets waar Theo Francken iets over te zeggen heeft. Hoera! Opbod van verklaringen tussen de Gemeenschappen!
 2. Volgens de Raad van State mag niemand verplicht worden om een bepaalde waarde te aanvaarden.
 3. Het document was dacht ik vooral bedoeld voor kandidaat-asielzoekers, maar nog volgens de Raad van State is dat zinloos, want op geen enkele wijze afdwingbaar.

Enfin goed. Behalve dat het niet van hem uit gaat, dat de bedoelde inhoud volledig uitgehold is en het bedoelde doelpubliek niet aangesproken kan worden: een klinkende overwinning voor Theo Franken.

Goed gedaan, meneer De Wever

De vermoorde onschuld, die alleen maar verwoordt wat de onderbuik van de Vlaanderen voelt, wat de grote meerderheid zou willen zeggen maar niet mag zeggen van de politiek correcte mainstream media linkse kerk, heeft het toch maar weer mooi gedaan.

Henri Heimans in De Morgen zegt waar het op staat:

“In zijn interview haalt Bart De Wever alle termen door elkaar. Vluchtelingen, migranten, terroristen en criminelen: hij noemt ze allemaal in één adem.” […]
De geschiedenis mag zich dan eindeloos herhalen, even snel dreigen we de lessen te vergeten, vindt hij. “Daarom maak ik me ook zo kwaad over die uitspraken van Bart De Wever. Alsof hij op zijn eentje politieke vluchtelingen een tweederangsstatus kan toebedelen. Alsof je zomaar een van de fundamentele internationale verdragen kunt uitwissen. Dat is dwaze, populistische praat. Hij zou zich moeten schamen.”

Ik weet niet hoe het met u zit, maar ik heb de reacties bij Knack of HLN niet nodig om te weten wat de reactie van de onderbuik van Vlaanderen zal zijn. De onderbuik is niet zo’n verwoede lezer, een artikel van meer dan twee A4-tjes helemaal lezen? Zót!

Neen, de onderbuik heeft genoeg aan de titel — “Schaam u, meneer De Wever” — om tot in het bruinst van zijn ziel verontwaardigd te zijn. “Schaam u, meneer De Wever?! Scháám u?? Neen, SCHAAM U, sossenvod De Morgen!! Hoe durven ze!! BDW heeft tenminste de moed om iets te zeggen over die vloedgolf moslims die hier onze volksaard komt verkrachten!!”

De onderbuik wordt trouwens een stevige voorzet gegeven door De Morgen zelf, in zijn onfortuinlijke sensatiezucht: de mail die in mijn mailbox zat, had dit als titel:

“Schaam u, meneer De Wever”: ex-topmagistraat haalt uit

“Haalt uit”, ben ik de enige die daar een vleugje hysterie in ziet? “Ex-topmagistraat”, ben ik de enige die daar voor die “ex-” in ziet?

Ach, whatever. Het spel zit weer op de wagen: er hoeft helemaal geen discussie meer gevoerd te worden over de grond van de zaak, er kan luidop gepolemiseerd worden over de manier waarop de discussie gevoerd wordt over de discussie die gevoerd wordt over Bart De Wever.

Zij we allemaal meteen het hulpeloze onvermogen van de Staatssecretaris voor Onbeperkbare Instroom vergeten. Hè hè.

Schäuble had gelijk, en ik hoop dat het de rest van Europa vergaat zoals Griekenland

Oh, natuurlijk ben ik het niet eens met de manier waarop het allemaal verlopen is, de Griekse miserie de laatste paar maanden.

En zeker dat, deel ik de analyse van Varoufakis, dat een financieel probleem een economisch probleem geworden is, dat het recept van de trojka mislukt was en is, en dat er zeer onrationele dingen gebeurd zijn in de non-onderhandelingen.

Maar.

Het zaad van de huidige miserie is gezaaid in het achteraf hopeloos naieve optimisme van het einde van de jaren 1980. Alles was mogelijk, we leefden collectief naar Jacques Delors’ Objectif 1992, de Muur was gevallen, zelfs op het Plein van de Hemelse Vrede bloeiden deze keer écht duizend bloemen.

Het heeft niet lang geduurd: tanks op Tien An Men, de oorlog in Joegoslavië, de Golfoorlog, de hereniging van Duitsland weliswaar maar in ruil daarvoor een Euro met fundamentele problemen, de desastreuze referenda over het Verdrag van Maastricht in Ierland, Frankrijk en Denemarken, Noorwegen dat genoeg geld en grondstoffen dacht te hebben en dus geen lid van de EU wou worden.

En dan de doodsteek, in twee tijden: de uitbreiding van 2004, en de mislukte Europese Grondwet. Tien nieuwe landen in de EU. Verbreding zonder verdieping, en het was duidelijk dat het over was.

Ik was in 1992 méé met de kritiek op L’Europe à deux vitesses: allemaal samen, dacht ik.

Maar hoe verder in de jaren 1990 we gingen, hoe duidelijker werd dat die ene snelheid een achteruit zou worden, en geen versnelling. Hoe verder we gingen in de jaren 1990 en 2000, na het schot voor de boeg in de Sovjetunie (Tsaristische vlaggen op het Rode Plein! riepen mijn vader en ik in koor) en de paukenslag van Joegoslavië, hoe duidelijker werd dat het oude spook van het nationalisme weer uit de doos was.

Wég, droom van Verenigde Staten van Europa.

Schäuble had gelijk in 1994, toen hij opriep om Frankrijk, Duitsland, België, Nederland en Luxemburg veel nauwer te integreren: om te beginnen een monetaire unie, gemeenschappelijk buitenlands beleid en gemeenschappelijke defensie.

Daher muß sich neben der Effizienzsteigerung des Entscheidungsverfahrens und der Demokratisierung der Willensbildung der Union der feste Kern von integrationsorientierten und kooperationswilligen Ländern, der sich bereits herausgebildet hat, weiter festigen.[…]

Der feste Kern hat die Aufgabe, den zentrifugalen Kräften in der immer größer werdenden Union ein starkes Zentrum entgegenzustellen und damit die Auseinanderentwicklung zwischen einer eher protektionismus-anfälligen Süd-WestGruppe unter einer gewissen Anführung durch Frankreich und einer stärker dem freien Welthandel verpflichteten Nord-Ost-Gruppe unter einer gewissen Anführung durch Deutschland zu verhindern.

Zu diesem Zweck müssen die Länder des festen Kerns sich nicht nur selbstverständlich an allen Politikbereichen beteiligen, sondern darüber hinaus gemeinsam erkennbar gemeinschaftsorientierter handeln als andere und gemeinsame Initiativen einbringen, um die Union weiterzuentwickeln. […]

Die Kerneuropa-Gruppe muß prinzipiell allen EU-Mitgliedern – vor allem dem Gründungsmitglied Italien, aber auch Spanien und selbstverständlich Großbritannien – ihre uneingeschränkte Bereitschaft glaubhaft machen, sie einzubeziehen, sobald sie bestimmte derzeitige Probleme gelöst haben und soweit ihre Bereitschaft reicht, sich in dem beschriebenen Sinne zu engagieren. Die Bildung einer Kerngruppe ist kein Ziel an sich, sondern ein Mittel, an sich widerstreitende Ziele – Vertiefung und Erweiterung – miteinander zu vereinbaren.

Duitsland en Frankrijk zijn de motor, de Benelux kan er meteen bij, maar het is wel degelijk de bedoeling om te groeien. In twee snelheden of in meer snelheden, maar met een Kerneuropa dat het voorbeeld geeft.

Paul Krugman schreef zondag in de New York Times:

Suppose you consider Tsipras an incompetent twerp. Suppose you dearly want to see Syriza out of power. Suppose, even, that you welcome the prospect of pushing those annoying Greeks out of the euro.

Even if all of that is true, this Eurogroup list of demands is madness. The trending hashtag ThisIsACoup is exactly right. This goes beyond harsh into pure vindictiveness, complete destruction of national sovereignty, and no hope of relief. It is, presumably, meant to be an offer Greece can’t accept; but even so, it’s a grotesque betrayal of everything the European project was supposed to stand for.

Pure wraakzucht, zegt Krugman. En hij is daar niet alleen in, en het is moeilijk om het anders te zien. Austeriteit zonder schuldherschikking is een recept dat even gedoemd is om te mislukken als het in de afgelopen jaren mislukt is, en daar zijn de specialisten van het IMF ook al een tijd van overtuigd.

Tientallen miljarden aan staatseigendom in de vitrine zetten, met de booschap erbij dat het uitverkoop is en dat er zéér snel geld binnen moet komen en dat het moét verkocht worden: een klein kind weet dat zoiets waanzin is.

Maar er zit een logica in. Of beter, ik hoop dat er een logica achter het (dixit Koen Schoors) “bijna crapuleuze” zit.

Want ja, dit is een aanslag op de soevereiniteit. Europa is een groepering van soevereine staten die in een democratisch systeem werken en min of meer los samen werken op sommige vlakken. In deze heeft Griekenland haar soevereiniteit op moeten geven, en is de Grieken zonder enige omfloersing gezegd dat wat ze ook kiezen of verkiezen, het niets uitmaakt. Pacta sunt servanda, Befehl ist Befehl, pech.

Ik zie één klein lichtpunt. Wat mij betreft, mogen alle landen van de Europese Unie meteen hun soevereiniteit afgeven. Maak er wat mij betreft zelfs meteen een Europa van de Regio’s van, de vermoed ik toch natte droom van vermoed ik toch onder meer N-VA.

Maar maak dan wel een echt Europese Grondwet. Met de juiste keuzes qua subsidiariteit en devolutie. Met een échte trias politica, met een verkozen Europees Parlement (waar aantal inwoners de doorslag geeft, mits België-achtige checks and balances om minderheden te beschermen), en met een Europese Senaat waar de regio’s allemaal even sterk in zitten. Met een Commissie die voldoende uitvoerende macht heeft, maar die op de vingers gekeken wordt en gecontroleerd door een Europees Gerechtshof en het Parlement.

Misschien, zeer misschien, is de puinhoop van Griekenland een catalysator voor Schäuble’s Kerneuropa.

Ik vrees van niet. Ik vrees dat Griekenland een dominosteen was, en dat de volgende al klaar staat om te vallen (Spanje? Italië?) onder de mokerhamers van de speculanten en de diktaten van een onverkozen Trojka die vooral gedreven wordt door angst om af te wijken van een theoretisch plan, en angst voor de eigen nationale politieke opinie.

Maar hey, een mens kan dromen.

N-VA, meet Streisand-effect

De N-VA deelde vanmorgen een grappige taart op Facebook:

divide et impera

Deze namiddag was ze al weggecensureerd, alsof er iets was om zich over te schamen.

Komaan — mooi werk (wie zegt dat kunst gesubsidieerd moet worden om mogelijk te zijn? en dit is nog eens iets anders dan een hoop afval die in het SMAK ‘kunst’ ligt te wezen), ondernemerschap (Tom Lauwens, de maker van de taart mag zich aan bestellingen verwachten!) en ondertussen zet het nog even ons onderwijs in de vitrine (Latijn!), én het illustreert de inclusiviteit van de N-VA (zowel inheemse aardbeien als exotische ananas (eat that, Francken!).

Goed gedaan N-VA, zeg ik. Doe zo voort!

(Van wanneer die foto dateert, wie hem online zetten, waarom hij niet meer online staat, wat de reden daarvoor is, is in deze trouwens volledig onbelangrijk. Zaai wind => oogst storm.)

Het ponton in Antwerpen: dáárom wil Bart De Wever geen premier worden

In het Engels zou ik zeggen: “An object lesson in ‘live by the sword, die by the sword'”.

In 1914 zijn er blijkbaar een paar Antwerpenaren over de Schelde geraakt met een tijdelijke pontonbrug, of iets in die zin — ik heb het allemaal niet zo hard gevolgd, Antwerpen interesseert mij door de band niet zo enorm hard.

Dit weekend wordt dat pontongedoe in het kader van honderd jaar 14-18 opnieuw in scène gezet. Ook dat heb ik niet gevolgd, maar het was wel enorm moeilijk: maanden aan een stuk worden we er al multimediaal mee om de oren geslagen.

En vandaag was het van dat: een hele resem Antwerpenaars die van de ene kant van het water naar de andere kant zouden gaan, en die daar blijkbaar ook nog eens geld voor betaald hadden, en dat het niet gelukt is.

Ze hadden gerekend dat er X mensen per uur zouden kunnen oversteken; bleek dat er minder dan X per uur over geraakten, onder meer omdat de mensen te traag flaneerden, of ook nog eens foto’s namen. Het moet zijn dat er minder sense of urgency is als er geen kleine zeventigduizend Duitsers op u schieten.

Ik geef toe dat ik gegniffeld heb bij de straatinterviews over het gedoe: de ene na de andere die de schuld steekt op Bart De Wever. Die ene mevrouw op VTM (nochtans de zender van De Wever) sprak van “onkunde van een burgemeester die zijn stad niet kan blij maken” en draaide het mes nog eens rond: “misschien moet hij eens bij zijn voorganger te rade gaan”. Idemdito op VRT. Variaties, de ene na de andere op “Bart kan het niet aan”.

Natuurlijk is het zijn schuld niet. Uiteraard kon en kan hij daar niets aan doen. Maar qua koek van eigen deeg, kan het helemaal tellen: schuld door associatie, de baas is altijd de eindverantwoordelijke, alles wat goed gaat is “normaal”, van zodra er ook maar iets fout gaat: “Bourgeois en BDW waren gisteren wel de eersten om de pluimen op te strijken bij de opening van dit prestige project, nu het een flop geworden weten zij van niets.”

Of gewoon allerlei zaken door elkaar slaan: “Waar ze de mensen toch mee koest houden…brood en spelen want voor de rest zijn er dus geen problemen in Belgistan, laat staan in de wereld”

Vergis u niet: die “ze” slaat gewoon op “de politiekers”, wie dat ook is. Vandaar, uiteraard, dat De Wever geen premier wil worden: dan zou alles dat fout gaat zijn schuld zijn. Niet meteen, want met “we zitten met de lijken in de kast van Di Rupo” kan hij het wellicht nog wel een halve of driekwart legislatuur uithouden — maar het zou ongetwijfeld alsmaar harder beginnen nijpen.

En met De Wever als premier zou het niet meer lukken om oppositie te spelen in de regering, zoals vorige keer in Vlaanderen. En dan zal het bij de volgende verkiezing dus ook niet meer lukken om te rekenen op het slechte geheugen van de ongeïnteresseerde gemiddelde mens (doe de test: hoeveel mensen in uw buurt weten dat N-VA ook in de vorige Vlaamse Regering zat?).

En dus mag er onder geen enkel beding een Belgische N-VA-premier zijn.

Voilà, opgelost!

De Walemannen hebben achterbaks en slinks gisteren een resem regeringen gevormd, met sossen en tsjeven. Verliezers en losers onder mekaar, zeg maar.

Vandaag heeft Vlaanderen een logische coalitie samengesteld, die met respect voor het signaal van de kiezer de geest van Vlaanderen kan veruitwendigen, en ruimte zal creëeren voor zowel verandering, vooruitgang als ervaringen rustige standvastigheid.

Eén plus één is twee, zo simpel kan politiek soms zijn: N-VA en CD&V hebben een meerderheid, zowel in het Vlaams Parlement als Federaal, en de –zelfs zwaar verliezende– PS van Di Rupo heeft met de dwergen van Madame Non een meerderheid zowel in hun lokale vergaderinkjes als Federaal.

Het is dan maar meer dan logisch dat de Federale regering als volgt samengesteld wordt:

federaal

N-VA / CD&V / CDH / PS. Een coalition of the reluctant, als het ware, maar wel helemaal in de geest van België.

De rest is al even logische geschiedenis: Open VLD en MR likken hun wonden in de oppositie. MR schiet vanuit de oppositie alles af wat PS en CDH doen onder het mom van “landsverraders en meeheulers met de (we mogen het niet zeggen maar we denken het toch) fascisten van De Wever”. Open VLD probeert vliegen te vangen op rechts met élk onvermijdelijk compromis dat N-VA zal moeten maken.

En Groen en sp.a voeren allebei op alle niveaus meer dan stevige oppositie, evalueren na een paar jaar of ze alleen sterk genoeg staan dan wel of ze hun krachten niet beter zouden bundelen, en trekken de volgende keer als kartel naar de urnen.

Allez ju, dat het wat vooruit gaat.

Israël

Hallucinant kwartier van de dag: een "debat" over Israel en Gaza, tussen de guignol van Joods Actueel, Bert Anciaux en een meneer die tot 2003 nog journalist was geweest in de regio. Gemodereerd door Tom Lenaerts, die het zich allemaal ook anders had voorgesteld.

De helft propaganda of leugens, de helft nonsens en platitudes, en elk moment dat -zuiver per toeval denk ik- iemand een halve vraag had waar iets mee aangevangen kon worden, stapte Tom meteen over naar iets anders.

En dan, om het plaatje compleet te maken: het segment voor de reclame afronden met een greep uit de internet commentaren over de al dan niet binnenkorte Belgische begroting.

Om nog eens overduidelijk te maken wat voor kleine, kleine probleempjes wij hier hebben.

Normaal gezien lukt het nochtans meestal in de Kruitfabriek om een min of meer degelijke discussie te voeren, maar hier liep het helemaal in de soep.

Antwerpen: the training wheels are off

Zeg, is het daar nu eigenlijk al helemaal in het slop gereden in Antwerpen? Ik heb het nieuws niet meer zo aandachtig gevolgd, maar voor zover ik het in mijn hoofd zitten had:

 • N-VA meer stemmen gehaald dan sp.a+CD&V, dus aan zet om coalitie te vormen
 • sp.a: wij doen niet mee zonder Groen — niet moeilijk, want als Groen in oppositie “mag” blijven terwijl sp.a “moet” meespelen met De Wever, is Groen volgende keer de grootste of tweedegrootste partij van Antwerpen 
 • N-VA: Peter Mertens van PVDA martelt hoogstpersoonlijk Noord-Koreanen, of tenminste hij is een ringleider van extreem-links staatsterrorisme, of tenminste hij ondersteunt het, of tenminste hij heeft een tijd geleden een brief gekregen van een kennis in Noord-Korea — wat er ook van weze: die radicalen van Geneeskunde Voor Het Volk en zo, daar kunnen wij échte Vlaemingen niet mee werken. 
 • Groen: wij doen niet mee zonder het BAM-tracé weer op tafel te gooien — niet moeilijk, ze zeggen al de hele tijd dat dat een breekpunt is
 • N-VA begint aan een soort beleidstekst, geeft Groen ergens op een verloren nacht in het weekend alvast het stukje over mobiliteit waar staat dat het BAM-tracé onbespreekbaar is
 • Groen herhaalt dat ze dat niet zien zitten
 • N-VA smijt Groen buiten
 • sp.a-CD&V zegt dat het niet serieus is, dat N-VA een doorslagje van zijn verkiezingsprogramma schrijft, het nog wat aanscherpt, en dat een formatienota of een voorstel van discussienotie of godweetwat noemt
 • N-VA: “Oh als het zo zit, beschouw dan maar dat dat voorstel helemaal weg is, we beginnen van nul af aan.”
 • “Hoe, eerst Groen buitenkuisen omdat ze het niet eens zijn met een nota, en nu die nota zélf in de papiermand smijten?”
 • “Patrick Janssens saboteert ons waaaa waaaa”
 • Patrick Janssens: “ah okay, voor mij hoeft het niet hoor gast, als ik zogezegd zou saboteren, doe het dan maar zonder mij.”
 • CD&V zegt dat zij eigenlijk ook liever zonder Groen zouden besturen maar dat ze wel samen blijven met sp.a. Oh, en ook: dat ze in geen geval in de oppositie willen gaan zitten. 

Dat is voor zover ik het in mijn hoofd heb, gekleurd door de socialistische Belgique à papa PS-staats belastingen mainstream media, natuurlijk. 

Maar is dat mijn idee, of zit het daar nu redelijk vast, in Antwerpen? 

En is dat mijn idee, of paste dat niet echt in het plan? Ik heb heel de tijd al het idee dat het daar zeker nog een paar maand moest aanslepen. Dat er een politieke impasse moest zijn, maar niet helemaal, met openingen en mogelijkheden, dat er kon gegist worden en geschoven en over en weer gediscussieerd. 

Dat het pas tegen pakweg de lente van volgend jaar zou mogen zijn dat het helemaal vast zat, zodat ze daar dan gewoon Liesbet Homans aan het hoofd van een voorlopig bestuur konden plaatsen? Zo van “Ah ja, we gaan nu midden 2013 toch niet meer verwachten van de Leider Van De Onderbuik Van Vlaanderen dat hij in de krabbenmand van Antwerpen zou moddercatch gaan spelen, terwijl hij de Moeder Aller Verkiezingen moet gaan leiden?”

Ik vind dat eigenlijk allemaal dieptriestig. 

De kracht van verandering, waar blijft die nu eigenlijk? 

Of was dat “de kracht van verandering op voorwaarde dat we de absolute meerderheid hebben want compromis en conversatie, daar doen wij niet aan mee”?

Romnesia

Huhu, de tekstschrijvers van Obama hebben een hele goeie gevonden:

Romney geeft de indruk voortdurend van positie te veranderen over vanalles. Dat maakt het zeer frustrerend om er in debatten te gaan, want hij ontkent gewoon glashard wat hij net ervoor beweerde, en hij beweert schaamteloos wat hij daarnet nog ontkende — zie ook RoboRomney, bijvoorbeeld. 

“Flip-flopping”, daarvan beschuldigden de tekstschrijvers van de republikeinen Kerry in de tijd. Voor zaken die vele vele (véle) keren minder flagrant waren dan wat Romney de indruk geeft te doen. 

En kijk, bij deze dus: Romnesia. Zo grappig dat het niet eens gemeen overkomt, eigenlijk. Maar het maakt hem wel belachelijk. 

Skitched 20121019 124032

Gent: met drie

Ik zat er heel de avond op te wachten, maar kijk: het is er alsnog van gekomen — het wordt als het even kan een coalitie met drie in Gent.

Christophe Peeters terug: alleen al daarom ben ik content.

Ik schat dat er iemand van Groen op mobiliteit zal willen zitten zeker? Dat Martine De Regge ook graag eens iets zouden waar het niét altijd allemaal verkeerd is voor iedereen? 🙂

En dan moet er iemand nieuw op Feesten komen ook, en oh boy wat wordt het allemaal spannend.

Voor de goeie

Voilà, plicht vervuld. Met veel goesting, in bureau 93 in Gent.

Toe

Eén incident: een meneer die iets laatdunkend zei tegen een mevrouw, en die mevrouw die daarop als een ontkende furie tekeer ging tegen die meneer. Ze werd tegengehouden door een paar buurvrouwen of vriendinnen of kennissen, en door de meneer van stembureau 92 die er eenbeetje hulpeloos bijstond. Sandra denkt dat het er zou mee te maken kunnen gehad hebben dat die mevrouw geen hoofddoek aanhad, in tegenstelling tot al de vrouwen rond haar. 

Oh nee, wacht, ik lieg: twéé incidenten. Sandra was in het stemhok, ik stond helemaal klaar om mijn identiteitskaart en brief af te geven — en net dan moesten twee mensen van het stemlokaal weg om ergens anders iets op te gaan lossen. Wat er voor zorgde dat de rij van lokaal 93, die al de langste was van het hele Godshuishammeke, nog wat langer werd. Toen ik buiten kwam, stonden ze tot vér buiten het buurtcentrum Sluizeken-Tolhuis-Ham.

De stembrief voor de provincie was bijzonder handelbaar:

Provincie

Die van de gemeenteraad was iets anders, ik heb hem moeten omplooien om te kunnen stemmen gedomme:

Gemeenteraad

Enorm content dat het op papier was: ik moet dat niet weten, stemmen op de computer. Dat is mij te weinig tastbaar. En het geeft mij veel meer voldoening, dat ik echte bolletjes op echt papier kan inkleuren met een echt rood potlood. 

Voor de goeie gestemd, natuurlijk. Voor de provincie allemaal mensen die ik persoonlijk vertrouw om goed werk te leveren. Voor de gemeenteraad hebben ze het mij in Gent wel heel gemakkelijk gemaakt: de afgelopen legislatuur heb ik het allemaal meer dan aandachtig gevolgd, en met het kartel sp.a-Groen kon ik stemmen voor zowel uitstekende mensen uit de meerderheid als mensen die uitstekend oppositie gevoerd hebben. Hoera!

Waar ik naar uitkijk deze namiddag: precies hoé slecht het Vlaams Belang het zal doen, precies hoé arrogant N-VA zal zijn, en uiteraard wat er in Gent gebeurt. 

En dan nu de hele namiddag verkiezingen op televisie, ha ja: tradities zijn tradities. 

Surrealistisch moment van de namiddag tot nog toe, trouwens: De Wever die Jacques Brel in het Vlaams citeert als iets in de zin van “als de klok tikt aan de muur, kom je mee, is het ja, is het nee”. Ik vermoed dat hij het had over Les Vieux:

Les vieux ne rêvent plus, leurs livres s’ensommeillent, leurs pianos sont fermés
Le petit chat est mort, le muscat du dimanche ne les fait plus chanter
Les vieux ne bougent plus leurs gestes ont trop de rides leur monde est trop petit
Du lit à la fenêtre, puis du lit au fauteuil et puis du lit au lit
Et s’ils sortent encore bras dessus bras dessous tout habillés de raide
C’est pour suivre au soleil l’enterrement d’un plus vieux, l’enterrement d’une plus laide
Et le temps d’un sanglot, oublier toute une heure la pendule d’argent
Qui ronronne au salon, qui dit oui qui dit non, et puis qui les attend

Geen flauw idee waarom hij het daar nu precies over had. 

N-VA Gent: een gemiste kans!

Ik dacht, toen ik de postkaart van Peter Dedecker zag, dat er iets vreemds met hem aan de hand was. Zijn hoofd was helemaal gekrompen, leek het wel:

Peter1

Zo’n klein hoofdje dat Peter gekregen heeft! Of, als ik mij Suske en Wiske goed herinner waar dikkop een mogelijk gevolg is van te veel mossels eten: is het misschien Siegfried Bracke die gewoon een enorm blaashoofd gekregen heeft met al het campagnevoeren? 

Of is het misschien omdat ze dachten dat de waarheid niet flatterend genoeg overkomt? 

Peter2

Allez jong, zó u openstellen voor kritiek, da’s toch erg. Voor ge ’t weet gaan er mensen de leutigaard uithalen en dingen doen van “haha, typisch die mannen: liegen liegen liegen” of “tiens het ego van sth is blijkbaar nog gegroeid” of wie weet wat voor bagger nog.

Terwijl het gewoon gevonden vreten zou zijn om een hele campagne rond te bouwen, zo’n gemiste kans: N-VA is er ook voor de kleine man!

De verandering begint in Merchtem

Ik denk dat ik het de afgelopen maand zo ongeveer elke dag gezien heb, en het blijft gewoon goed.

Van het begin, met Brabo het schaap dat niet langer schaapachtig wil toekijken, tot de aftiteling op het einde, in een Vlaemscher-men-kan-niet Achternaam-Voornaam-vorm gevat, tot en met “De Wever Bart”.

Dit is al een maand oud, maar ik denk niet dat het nog beter kan worden deze campagne:

Machtig.

Oudere berichten

© 2018 Michel Vuijlsteke's weblog

Thema gemaakt door Anders NorenBoven ↑